edellinen luku, Toinen kuninkaiden kirja


Hiskia Juudan kuninkaana

1 Israelin kuninkaan Hoosean, Elan pojan, kolmantena hallitusvuotena Juudan kuninkaaksi tuli Hiskia, Ahasin poika. 2 Hän oli kuninkaaksi tullessaan kaksikymmentäviisivuotias, ja hän hallitsi Jerusalemissa kaksikymmentäyhdeksän vuotta. Hänen äitinsä oli Abi, Sakarjan tytär.

3 Hiskia teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen esi-isänsä Daavid oli tehnyt. 4 Hän hajotti uhrikukkuloiden alttarit, murskasi kivipatsaat ja kaatoi asera-tarhat. Myös Mooseksen tekemän pronssikäärmeen hän löi palasiksi. Aina niihin päiviin asti israelilaiset olivat polttaneet uhreja tälle käärmeelle, jota kutsuttiin Nehustaniksi. 5 Hiskia turvasi Herraan, Israelin Jumalaan, eikä Juudan kuninkaiden joukossa ole ketään hänen kaltaistaan, ei hänen jälkeensä eikä ennen häntä. 6 Hän pysyi Herralle uskollisena, ei luopunut hänestä vaan noudatti käskyjä, jotka Herra oli antanut Moosekselle. 7 Sen vuoksi Herra oli Hiskian kanssa ja hän menestyi kaikessa mihin ryhtyi. Hän nousi kapinaan Assyrian kuningasta vastaan eikä tunnustanut tämän ylivaltaa. 8 Hän kukisti filistealaiset ja valtasi Gazaan saakka heidän maansa, niin pelkällä vartiotornilla varustetut paikat kuin muurein linnoitetut kaupungitkin.

9 Hiskian neljäntenä hallitusvuotena, silloin kun Israelin kuningas Hoosea, Elan poika, hallitsi seitsemättä vuottaan, Assyrian kuningas Salmanassar marssi Samarian kaupunkia vastaan ja saartoi sen. 10 Kolmen vuoden kuluttua kaupunki vallattiin. Hiskia oli kuninkaana kuudetta, Israelin kuningas Hoosea yhdeksättä vuottaan, kun kaupunki kukistui. 11 Assyrian kuningas siirsi israelilaiset Assyriaan ja sijoitti heidät Halahiin, Gosaniin Haburin varsille ja Meedian kaupunkeihin. 12 Näin kävi siksi, että israelilaiset eivät olleet kuunnelleet Herran, Jumalansa, ääntä. He olivat hylänneet hänen liittonsa, kaikki ne käskyt, jotka Mooses, Herran palvelija, oli heille antanut. He eivät olleet kuunnelleet näitä käskyjä eivätkä olleet eläneet niiden mukaisesti.

Sanherib uhkaa Jerusalemia

13 Kuningas Hiskian neljäntenätoista hallitusvuotena Sanherib, Assyrian kuningas, hyökkäsi Juudan linnoitettuja kaupunkeja vastaan ja valloitti ne. 14 Juudan kuningas Hiskia lähetti silloin Assyrian kuninkaalle Lakisiin viestin: "Minä olen tehnyt väärin. Mihin tahansa minut velvoitat, sen teen, kunhan lakkaat ahdistamasta minua." Assyrian kuningas määräsi Juudan kuninkaan Hiskian maksettavaksi kolmesataa talenttia hopeaa ja kolmekymmentä talenttia kultaa. 15 Hiskia antoi hänelle kaiken hopean, mitä Herran temppelissä ja kuninkaan palatsin aarrekammioissa oli. 16 Samalla Hiskia, Juudan kuningas, leikkautti irti Herran temppelin ovien ja ovenpielien päällysteet, jotka hän itse oli teettänyt, ja antoi ne Assyrian kuninkaalle.

17 Assyrian kuningas lähetti Lakisista ylipäällikkönsä, ylieunukkinsa ja ylimmän juomanlaskijansa mahtavan sotajoukon komentajina Jerusalemiin viemään viestin kuningas Hiskialle. Jerusalemiin saavuttuaan he jäivät odottamaan Yläaltaan kanavan äärelle, Pesijänkentän tien varteen. 18 He kutsuivat kuningasta, mutta vain hovin päällikkö Eljakim, Hilkian poika, hovikirjuri Sebna ja kuninkaan sihteeri Joah, Asafin poika, menivät tapaamaan heitä.

19 Ylin juomanlaskija sanoi heille:

"Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi turvassa? 20 Luuletko, että sodassa pelkät puheet riittävät taitoa ja voimaa vastaan? Keneen sinä nyt turvaat, kun uskallat kapinoida minua vastaan? 21 Sinä tietenkin luotat Egyptiin, tuohon murtuvaan ruokosauvaan! Mutta jos joku siihen nojaa, se tunkeutuu hänen kämmeneensä ja lävistää sen. Sellainen on farao, Egyptin kuningas, kaikille niille, jotka luottavat häneen. 22 Vai sanotteko te minulle: 'Me luotamme Jumalaamme, Herraan'? Mutta hänen uhrikukkuloitaan ja alttareitaan Hiskia itse on hävittänyt. Eikö juuri oma kuninkaanne sanonut Juudan ja Jerusalemin asukkaille: 'Vain tämän alttarin edessä Jerusalemissa saatte palvella Herraa'?

23 "Löisitkö vedon minun herrani, Assyrian kuninkaan kanssa? Minä annan sinulle kaksituhatta hevosta, jos itse pystyt hankkimaan niiden selkään ratsastajat. 24 Kuinka siis pystyisit ajamaan maastasi edes yhden käskynhaltijan, herrani vähäisen palvelijan? Mutta sinä vain luotat Egyptiin, sen vaunuihin ja sotureihin! 25 Ja olenko minä muka hyökännyt tuhoamaan tätä maata vastoin teidän jumalanne tahtoa? Hän itse sanoi minulle: 'Hyökkää siihen maahan ja tuhoa se!'"

26 Eljakim, Hilkian poika, ja Sebna ja Joah sanoivat ylimmälle juomanlaskijalle: "Me, sinun palvelijasi, ymmärrämme aramean kieltä. Puhu siis meille sitä, älä puhu heprean kieltä, sillä kansa tuolla muureilla kuulee mitä sanot."

27 Mutta ylin juomanlaskija vastasi heille:

"Luuletko sinä, että minun herrani on lähettänyt minut puhumaan näitä sanoja vain sinulle ja herrallesi? Yhtä hyvin ne kuuluvat noille ihmisille, jotka istuvat muurilla ja joutuvat pian teidän kanssanne syömään omaa sontaansa ja juomaan omaa virtsaansa."

28 Ja ylin juomanlaskija astui esiin ja huusi kovalla äänellä hepreaksi:

"Kuulkaa suurkuninkaan, Assyrian kuninkaan viesti! 29 Näin sanoo kuningas: Älkää antako Hiskian pettää itseänne! Ei hän voi teitä pelastaa. 30 Älkää antako Hiskian houkutella teitä luottamaan omaan jumalaanne, kun hän vakuuttaa: 'Kyllä Herra meidät pelastaa, ei tämä kaupunki joudu Assyrian kuninkaan käsiin.' 31 Älkää kuunnelko Hiskiaa!

"Näin sanoo Assyrian kuningas: Tehkää sopimus minun kanssani ja tulkaa ulos muurienne suojasta, niin saatte syödä rypäleitä kukin omasta köynnöksestänne ja viikunoita omasta puustanne ja saatte juoda kukin oman kaivonne vettä 32 aina siihen hetkeen saakka, jolloin minä ehdin tänne ja vien teidät mukanani maahan, joka on teidän oman maanne kaltainen: viljan ja viinin, leivän ja viinitarhojen, oliiviöljyn ja hunajan maahan. Te saatte elää ettekä kuole. Älkää kuunnelko Hiskiaa, hän vain johtaa teitä harhaan sanoessaan: 'Herra pelastaa meidät.' 33 Sanokaa, onko yksikään kansojen jumalista voinut pelastaa maansa Assyrian kuninkaan käsistä? 34 Missä ovat nyt Hamatin ja Arpadin jumalat, missä Sefarvaimin, Henan ja Avvan jumalat? Pelastiko joku Samarian? 35 Kuka noiden maiden jumalista pelasti maansa minun käsistäni? Herrako sitten pelastaisi Jerusalemin minun käsistäni?"

36 Mutta kaikki pysyttelivät vaiti eivätkä vastanneet hänelle, koska kuningas Hiskia oli kieltänyt heitä vastaamasta.

37 Hovin päällikkö Eljakim, Hilkian poika, hovikirjuri Sebna ja kuninkaan sihteeri Joah, Asafin poika, repäisivät vaatteensa ja palasivat Hiskian luo kertomaan, mitä ylin juomanlaskija oli sanonut.


seuraava luku
18:1
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Kun. 16:20
18:2
2. Aik. 29:1-32:33
18:3
2. Aik. 29:1-32:33
18:4
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Moos. 34:13+ | 4. Moos. 21:9
18:5
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Kun. 23:25
18:6
2. Aik. 29:1-32:33, 5. Moos. 10:20
18:7
2. Aik. 29:1-32:33, 5. Moos. 29:8+ | 2. Kun. 16:7
18:8
2. Aik. 29:1-32:33
18:9
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Kun. 17:5-23
18:10
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Kun. 17:5-23
18:11
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Kun. 17:5-23
18:12
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Kun. 17:5-23
18:13
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21
18:14
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21
18:15
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21, 1. Kun. 15:18; 2. Kun. 12:19, 16:8
18:16
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21
18:17
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21, Jes. 7:3
18:18
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21, Jes. 22:15,20
18:19
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21
18:20
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21
18:21
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21, Hes. 29:6,7
18:22
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21
18:23
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21
18:24
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21
18:25
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21
18:26
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21
18:27
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21
18:28
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21
18:29
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21
18:30
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21, 2. Kun. 19:10
18:31
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21
18:32
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21
18:33
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21, 2. Kun. 19:12; Jes. 10:10,11
18:34
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21
18:35
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21
18:36
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21
18:37
2. Aik. 29:1-32:33, 2. Aik. 32:1-23; Jes. 36:1-37:38; Sir. 48:17-21, 1. Moos. 37:29