edellinen luku, Jesajan kirja


Voi teitä, oikeuden vääristäjät!

1 Voi niitä, jotka vääriä säädöksiä säätävät,
jotka katalia päätöksiä tekevät
2 estääkseen heikkoja saamasta oikeutta,
riistääkseen kansani köyhiltä lain turvan,
anastaakseen leskien varat,
ryöstääkseen orpojen perintöosan.
3 Miten te aiotte selviytyä tilinteon päivästä,
kun kaukainen rajuilma ehtii tänne?
Kenen luo silloin pakenette apua hakemaan,
minne kätkette rikkautenne?
4 Ei auta kuin kumartua vangittujen joukkoon, kaatua surmattujen sekaan. Mutta vieläkään ei väistynyt Herran viha, hänen kätensä on yhä koholla, valmiina lyömään.

Assyrian ylpeys ja tuho

5 Voi Assyriaa, minun vihani ruoskaa!
Suuttumukseni sauva on sen kädessä.
6 Sen minä lähetän tämän kelvottoman kansan
kimppuun,
tämän kansan kimppuun, joka on herättänyt vihani,
ryöstämään ja saalistamaan,
tallaamaan sitä kuin kujien lokaa.
7 Mutta Assyria itse uskoo toisin,
itse se ei ymmärrä tehtäväänsä.
Sillä on mielessään vain hävitys
ja halu tuhota kansa kansan jälkeen.
8 Näin sanoo hän, Assyrian valtias:
"Eivätkö minun päällikköni ole kuninkaiden veroisia?
9 Eikö Kalne saanut saman kohtalon kuin Karkemis,
Hamat saman kuin Arpad,
Samaria saman kuin Damaskos?
10 Olen kukistanut monta valtakuntaa,
jotka palvelivat omia jumaliaan
ja joiden jumalankuvat olivat paljon lukuisammat
kuin Jerusalemin tai Samarian.
11 Kuinka en pystyisi tekemään Jerusalemille ja sen kuvatuksille samoin kuin tein Samarialle ja sen jumalille?"

12 Mutta tietäkää: kun minä, Herra, olen saattanut päätökseen kaikki työni Siionin vuorella ja Jerusalemissa, minä vaadin Assyrian kuninkaan tilille hänen pöyhkeän sydämensä turhamaisuudesta ja hänen katseensa ylpeästä välkkeestä. 13 Sillä näin on Assyrian kuningas sanonut:

"Käteni voimalla olen tehnyt tämän kaiken
ja omalla viisaudellani:
minä tiedän mitä teen.
Minä olen siirtänyt kansojen rajat
ja riistänyt itselleni niiden rikkaudet
ja valtiaan tavoin syössyt kuninkaat
valtaistuimiltaan.
14 Minä pääsin käsiksi kansojen rikkauksiin yhtä helposti kuin linnunpesään, minä kahmin itselleni kaikki maat kuin munat hylätyistä pesistä: ei siiven siipeä räpyttämässä, ei yhtään nokkaa piipittämässä."

15 -- Onko kirves muka parempi
kuin se, joka sillä hakkaa?
Mahtaileeko saha
sille, joka sitä käyttää?
Ikään kuin ruoska heiluttaisi käyttäjäänsä,
ikään kuin puinen sauva heiluttaisi ihmisen kättä!
16 Ei, vaan Jumala, Herra Sebaot, lähettää
hivuttavan taudin
tuon maan lihaviin ylimyksiin,
ja loiston alla kytee polte
kuin tulen polte.
17 Ja Israelin Valosta tulee liekki,
Israelin Pyhästä tulenlieska,
joka yhdessä päivässä polttaa ja nielee
Assyrian orjantappurat ja ohdakkeet,
18 joka tekee perin juurin lopun
sen metsien ja puutarhojen vehmaudesta,
niin että maa on kuin sairas,
tautiinsa menehtymässä.
19 Ja niin vähiin käyvät puut metsissä, että lapsikin voi ne merkitä muistiin.

Israelin jäännös pelastuu

20 Sinä päivänä eivät Jaakobin jälkeläiset, jotka ovat päässeet pakoon, nuo Israelista jäljelle jääneet, enää turvaudu sortajaansa. Herralle uskollisina he turvautuvat yksin häneen, Israelin Pyhään.

21 Jäännös palaa takaisin,
Jaakobin heimon jäännös kääntyy
väkevän Jumalan luo.
22 Tiedä, Israel:
vaikka kansasi olisi lukuisa kuin merenrannan
hiekka,
siitä jää vain rippeet.
Hävitys tulee, niin on päätetty,
ja se tulee vanhurskauden tulvana.
23 Ja Jumala, Herra Sebaot, toteuttaa päätöksensä, hävityksen kaikkialla maan päällä.

24 Mutta näin sanoo Jumala, Herra Sebaot: "Älä pelkää, kansani! Siion, älä pelkää Assyriaa, vaikka se lyö sinua ruoskalla ja kohottaa sauvansa sinua vastaan, niin kuin Egypti kerran. 25 Älä pelkää, sillä pian, aivan pian, minun suuttumukseni sinua kohtaan on hävinnyt ja minun vihani kääntyy sinun vihamiestesi tuhoksi. 26 Ja Herra Sebaot nostaa ruoskansa heitä vastaan ja lyö, niin kuin löi Midiania Orebin kallion luona. Hänen sauvansa kääntyy sinun vihollisiasi vastaan, hän kohottaa sen niin kuin kerran Egyptissä.

27 Sinä päivänä sinun hartioiltasi heltiää Assyrian ies ja sinun olkapäiltäsi katkotaan sen valjaat."

Vihollinen marssii Jerusalemia kohti

Tuolta ne nousevat,
28 tulevat Aijatin kautta,
kulkevat Migronin ohitse.
Mikmasiin ne jättävät kuormastonsa,
29 kulkevat solan poikki
ja yöpyvät Gebaan.
Rama vapisee,
Saulin Gibea pakenee.
30 Kirkaise, tytär Gallim,
kuuntele, Laisa,
vastaa, Anatot!
31 Madmena karkaa tiehensä,
Gebimin asukkaat etsivät turvaa.
32 Jo tänään vihollinen seisoo Nobissa
ja heristää nyrkkiään päin Siionin vuorta,
kohti Jerusalemin kukkulaa.
33 Silloin Jumala, Herra Sebaot,
pirstoo vihansa vimmassa oksiston
ja ylväät latvat joutuvat kumartumaan maahan
34 ja metsän tiheiköt hakataan kirveellä maahan. Väkevän valtiaan edessä kaatuu itse Libanon.


seuraava luku
10:2
2. Moos. 23:6; Jes. 1:17
10:3
Sananl. 1:27
10:4
Jes. 5:25, 9:11
10:5
Jes. 36:1
10:6
Ps. 18:43; Jes. 5:25; Miika 7:10
10:9
2. Kun. 18:34; Jes. 36:19, 37:11
10:12
2. Kun. 19:35; Jes. 37:36
10:20
2. Kun. 16:7
10:21
2. Kun. 19:4
10:22
1. Moos. 22:17+ | Room. 9:27
10:23
Jes. 28:22
10:26
2. Moos. 14:27; Tuom. 7:25; Jes. 9:3
10:33
Jes. 9:13; Aam. 2:9