edellinen luku, Ensimmäinen kuninkaiden kirja


Abiam Juudan kuninkaana

1 Abiam tuli Juudan kuninkaaksi Jerobeamin, Nebatin pojan, kahdeksantenatoista hallitusvuotena. 2 Hän hallitsi Jerusalemissa kolme vuotta. Hänen äitinsä oli Maaka, Abisalomin tytär.

3 Abiam syyllistyi kaikkiin synteihin, joita jo hänen isänsä oli tehnyt. Hän ei ollut täydestä sydämestään uskollinen Herralle, Jumalalleen, niin kuin hänen esi-isänsä Daavid oli ollut. 4 Daavidin, palvelijansa, suvulle Herra oli jättänyt lampun Jerusalemiin: hän oli nostanut Daavidin kuoltua hänen poikansa valtaistuimelle, ja hän oli ollut Jerusalemin turvana. 5 Tämän hän oli tehnyt Daavidin vuoksi, sillä Daavid oli tehnyt sitä, mikä on oikein Herran silmissä, eikä koko elinaikanaan ollut poikennut hänen käskyistään muulloin kuin heettiläisen Urian tapauksessa. 6 Niin kauan kuin Abiam eli, Rehabeamin suku oli sodassa Jerobeamia vastaan.

7 Kaikki muu, mitä Abiamista ja hänen teoistaan on kerrottavaa, on kirjoitettu Juudan kuninkaiden historiaan. Abiam ja Jerobeam olivat sodassa keskenään. 8 Sitten Abiam meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin Daavidin kaupunkiin. Hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Asa.

Asa Juudan kuninkaana

9 Asasta tuli Juudan kuningas Israelin kuninkaan Jerobeamin kahdentenakymmenentenä hallitusvuotena. 10 Hän hallitsi Jerusalemissa neljäkymmentäyksi vuotta. Hänen isänsä äiti oli Maaka, Abisalomin tytär.

11 Asa teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, kuten hänen esi-isänsä Daavid. 12 Hän puhdisti maan haureutta harjoittavista pyhäkköpalvelijoista ja toimitti pois kaikki isiensä tekemät epäjumalanpatsaat. 13 Hän jopa riisti isänsä äidiltä Maakalta kuningataräidin aseman, koska tämä oli pystyttänyt iljettävän kuvan asera-tarhaan. Asa kaatoi tämän iljetyksen ja poltti sen Kidroninlaaksossa. 14 Uhrikukkuloista ei kuitenkaan luovuttu. Asa oli silti koko elinaikansa täydestä sydämestään Herralle uskollinen. 15 Hän sijoitti Herran temppeliin esineet, jotka hän ja hänen isänsä olivat pyhittäneet, hopean, kullan ja kaiken muun.

16 Asa ja Israelin kuningas Baesa sotivat keskenään niin kauan kuin elivät. 17 Baesa, Israelin kuningas, hyökkäsi Juudaan ja alkoi linnoittaa Ramaa katkaistakseen Juudan kuninkaan Asan kulkutiet. 18 Asa otti silloin Herran temppelin ja kuninkaan palatsin aarrekammioista kaiken jäljellä olevan hopean ja kullan ja lähetti miehensä viemään sen Syyrian kuninkaalle Ben-Hadadille, Hesjonin pojan Tabrimmonin pojalle, joka asui Damaskoksessa. Hän käski sanoa kuninkaalle: 19 "Minun isäni ja sinun isäsi olivat keskenään liitossa. Tehkäämme mekin liitto. Tässä ovat sinulle lähettämäni lahjat, hopeaa ja kultaa. Riko se liitto, jonka olet tehnyt Israelin kuninkaan Baesan kanssa. Silloin hän lähtee ahdistamasta minua."

20 Ben-Hadad teki kuningas Asan pyynnön mukaan. Hän lähetti sotapäälliköitään Israelin kaupunkien kimppuun ja valtasi Ijjonin, Danin, Abel-Bet-Maakan ja Naftalin alueen Kinneretiä myöten. 21 Kun Baesa kuuli siitä, hän jätti kesken Raman varustamisen ja pysyi Tirsassa. 22 Kuningas Asa kutsui koolle kaikki Juudan miehet, yksikään ei saanut jäädä tulematta. He kuljettivat pois kivet ja hirret, joilla Baesa oli linnoittanut Ramaa, ja kuningas Asa vahvisti niillä Benjaminin Geban ja Mispan varustuksia.

23 Kaikki muu, mitä on kerrottavaa Asasta ja hänen saavutuksistaan, kaikesta mitä hän teki ja kaupungeista jotka hän rakensi, on kirjoitettu Juudan kuninkaiden historiaan. Vanhoilla päivillään hän oli jalkavaivainen. 24 Asa meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin isiensä viereen Daavidin kaupunkiin. Hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Josafat.

Nadab Israelin kuninkaana

25 Nadab, Jerobeamin poika, tuli Israelin kuninkaaksi Juudan kuninkaan Asan toisena hallitusvuotena. Hän hallitsi Israelia kaksi vuotta.

26 Nadab teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Hän kulki isänsä teitä ja syyllistyi samaan syntiin, jolla hänen isänsä oli johdattanut Israelin synnintekoon.

27 Baesa, Ahian poika, joka oli Isaskarin heimoa, teki salaliiton Nadabia vastaan. Baesa löi hänet kuoliaaksi hänen ja koko Israelin sotaväen piirittäessä Gibbetonin kaupunkia, joka oli filistealaisten hallussa. 28 Baesa surmasi hänet Juudan kuninkaan Asan kolmantena hallitusvuotena ja nousi kuninkaaksi hänen sijaansa. 29 Kuninkaaksi noustessaan hän otti hengiltä koko Jerobeamin suvun. Hän ei jättänyt Jerobeamin suvusta eloon ainoatakaan, vaan tuhosi heidät kaikki. Näin kävi toteen se, minkä Herra oli ilmoittanut palvelijansa, silolaisen Ahian, suulla. 30 Tekemällä syntiä ja saattamalla Israelin synnintekoon Jerobeam oli vihastuttanut Herran, Israelin Jumalan.

31 Kaikki muu, mitä Nadabista ja hänen teoistaan on kerrottavaa, on kirjoitettu Israelin kuninkaiden historiaan. 32 Asan ja Baesan, Israelin kuninkaan, välillä oli sota niin kauan kuin he elivät.

Baesa Israelin kuninkaana

33 Juudan kuninkaan Asan kolmantena hallitusvuotena Baesasta, Ahian pojasta, tuli Israelin kuningas. Hän hallitsi Tirsassa kaksikymmentäneljä vuotta.

34 Baesa teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Hän kulki Jerobeamin teitä ja syyllistyi samaan syntiin, jolla Jerobeam oli johdattanut Israelin synnintekoon.


seuraava luku
15:1
2. Aik. 13:1-23
15:2
2. Aik. 13:1-23
15:3
2. Aik. 13:1-23, 1. Kun. 14:22
15:4
2. Aik. 13:1-23, 2. Sam. 21:17
15:5
2. Aik. 13:1-23, 2. Sam. 12:9
15:6
2. Aik. 13:1-23, 1. Kun. 14:30
15:7
2. Aik. 13:1-23
15:8
2. Aik. 13:1-23
15:9
2. Aik. 14:1-16:14
15:10
2. Aik. 14:1-16:14
15:11
2. Aik. 14:1-16:14
15:12
2. Aik. 14:1-16:14, 1. Kun. 14:23,24
15:13
2. Aik. 14:1-16:14
15:14
2. Aik. 14:1-16:14
15:15
2. Aik. 14:1-16:14
15:16
2. Aik. 14:1-16:14
15:17
2. Aik. 14:1-16:14
15:18
2. Aik. 14:1-16:14, 2. Kun. 12:19, 16:8, 18:15,16
15:19
2. Aik. 14:1-16:14
15:20
2. Aik. 14:1-16:14, 2. Kun. 15:29
15:21
2. Aik. 14:1-16:14
15:22
2. Aik. 14:1-16:14
15:23
2. Aik. 14:1-16:14
15:24
2. Aik. 14:1-16:14
15:26
1. Kun. 12:30
15:29
1. Kun. 14:10,14
15:34
1. Kun. 12:30