edellinen luku, Toinen kuninkaiden kirja


Joas korjauttaa Jerusalemin temppelin

1 Joas oli kuninkaaksi tullessaan seitsemän vuoden ikäinen. 2 Hän tuli kuninkaaksi Jehun seitsemäntenä hallitusvuotena ja hallitsi Jerusalemissa neljäkymmentä vuotta. Hänen äitinsä oli beersebalainen Sibja.

3 Joas teki koko ikänsä sitä, mikä on oikein Herran silmissä, koska pappi Jojada oli kasvattanut hänet. 4 Uhrikukkulat eivät kuitenkaan hävinneet, yhä edelleenkin kansa uhrasi ja suitsutti kukkuloilla.

5 Joas sanoi papeille: "Kaiken uhriksi pyhitetyn rahan, joka tuodaan Herran temppeliin, ottakoot papit haltuunsa, kukin omilta maksuvelvollisiltaan - - oli se sitten tuojalle itselleen määrätty maksu tai toisten maksettavaksi määrätty summa, jonka hän tulee tuomaan, tai vapaaehtoisesti Herran temppeliin tuotava uhrilahja. 6 Näillä varoilla pappien pitää korjauttaa kaikki temppelin vauriot."

7 Mutta vielä Joasin kahdentenakymmenentenäkolmantena hallitusvuotena papit eivät olleet korjauttaneet temppelin vaurioita. 8 Kuningas Joas kutsui silloin pappi Jojadan ja muut papit luokseen ja sanoi heille: "Miksi te ette kunnosta temppeliä? Nyt ette enää saa ottaa maksuvelvollisiltanne rahaa, ellette anna sitä temppelin korjaukseen." 9 Papit suostuivat siihen, että he eivät enää ottaisi kansalta rahaa, kunhan eivät myöskään joutuisi korjauttamaan temppeliä.

10 Pappi Jojada otti arkun, teki sen kanteen reiän ja asetti sen alttarin luo, Herran temppelin ovelta katsoen oikealle puolelle. Ovella vartiossa olevat papit panivat tähän arkkuun kaiken rahan, joka tuotiin Herran temppeliin. 11 Aina kun papit näkivät, että arkussa oli paljon rahaa, kuninkaan kirjuri ja ylipappi kutsuttiin Herran temppeliin, ja he kokosivat ja laskivat kertyneet rahat. 12 He antoivat laskemansa rahat korjaustöiden valvojille, joiden vastuulla työt Herran temppelissä olivat. Nämä maksoivat edelleen temppeliä korjaaville puusepille ja rakennusmiehille, muurareille ja kivenhakkaajille. 13 Rahoilla myös hankittiin puita ja hakattuja kiviä, joilla Herran temppelin halkeamia korjattiin, ja kaikkea muuta, mitä töissä tarvittiin. 14 Näillä rahoilla, jotka Herran temppeliin tuotiin, ei kuitenkaan teetetty hopeavateja, veitsiä, vihmontamaljoja eikä torvia, ei kulta- eikä hopeaesineitä. 15 Rahat annettiin työn valvojille, ja he maksoivat niillä Herran temppelin korjaustyöt. 16 Niiltä miehiltä, joille rahat annettiin työn valvojille toimitettaviksi, ei vaadittu tilejä, sillä he nauttivat kaikkien luottamusta. 17 Vikauhri- ja syntiuhrirahoja ei käytetty Herran temppelin korjaamiseen, vaan ne menivät papeille.

Hasaelin hyökkäys ja Joasin murha

18 Noihin aikoihin Syyrian kuningas Hasael lähti sotaretkelle ja hyökkäsi Gatia vastaan. Hän valtasi kaupungin ja alkoi valmistella hyökkäystä Jerusalemiin. 19 Silloin Juudan kuningas Joas otti kaikki uhrilahjat, jotka hänen edeltäjänsä, Juudan kuninkaat Josafat, Joram ja Ahasja, olivat temppeliin tuoneet, sekä omat uhrilahjansa ja kaiken kullan, mitä oli Herran temppelin ja kuninkaan palatsin aarrekammioissa, ja lähetti ne Syyrian kuninkaalle Hasaelille. Niin Hasael lähti pois eikä hyökännyt Jerusalemiin.

20 Kaikki muu, mitä on kerrottavaa Joasista ja hänen teoistaan, on kirjoitettu Juudan kuninkaiden historiaan. 21 Hänen omat miehensä tekivät salaliiton ja nousivat häntä vastaan. He löivät hänet hengiltä Bet-Millossa, siellä mistä tie vie alas Sillaan. 22 Hänen omat miehensä Josakar, Simeatin poika, ja Josabad, Somerin poika, kävivät hänen kimppuunsa ja surmasivat hänet. Joas haudattiin isiensä viereen Daavidin kaupunkiin, ja hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Amasja.


seuraava luku
12:1
2. Aik. 24:1-27
12:2
2. Aik. 24:1-27
12:3
2. Aik. 24:1-27
12:4
2. Aik. 24:1-27, 1. Kun. 15:14
12:5
2. Aik. 24:1-27, 3. Moos. 27:1-33; 2. Kun. 22:4
12:6
2. Aik. 24:1-27, 3. Moos. 27:1-33; 2. Kun. 22:4
12:7
2. Aik. 24:1-27
12:8
2. Aik. 24:1-27
12:9
2. Aik. 24:1-27
12:10
2. Aik. 24:1-27
12:11
2. Aik. 24:1-27
12:12
2. Aik. 24:1-27
12:13
2. Aik. 24:1-27
12:14
2. Aik. 24:1-27, 1. Kun. 7:50
12:15
2. Aik. 24:1-27
12:16
2. Aik. 24:1-27
12:17
2. Aik. 24:1-27, 3. Moos. 5:14-19, 7:7; 4. Moos. 5:5-10
12:18
2. Aik. 24:1-27, 1. Kun. 19:17; 2. Kun. 8:12
12:19
2. Aik. 24:1-27, 2. Kun. 16:8, 18:15
12:20
2. Aik. 24:1-27
12:21
2. Aik. 24:1-27, 2. Kun. 14:5
12:22
2. Aik. 24:1-27