edellinen luku, Evankeliumi Markuksen mukaan


Jeesus Gerasan alueella

1 He tulivat toiselle puolen järveä Gerasan alueelle. 2 Heti kun Jeesus nousi veneestä, häntä vastaan tuli hautaluolista mies, jossa oli saastainen henki. 3 Mies asusti haudoissa, eikä kukaan pystynyt enää köyttämään eikä kahlehtimaan häntä. 4 Monet kerrat hänet oli kahlittu sekä käsistä että jaloista, mutta hän oli särkenyt kahleet ja katkonut köydet, eikä kukaan kyennyt hillitsemään häntä. 5 Kaiket päivät ja yöt hän oleskeli haudoissa ja vuorilla, huusi ja runteli itseään kivillä. 6 Kun hän nyt kaukaa näki Jeesuksen, hän tuli juosten paikalle, heittäytyi maahan hänen eteensä 7 ja huusi kovalla äänellä: "Mitä sinä minusta tahdot, Jeesus, Korkeimman Jumalan poika? Jumalan tähden, älä kiduta minua!" 8 Jeesus näet oli jo käskemässä saastaista henkeä lähtemään miehestä. 9 [i] "Mikä sinun nimesi on?" Jeesus kysyi, ja sai vastauksen: "Legioona*, sillä meitä on monta." 10 Henget pyysivät ja rukoilivat, ettei Jeesus ajaisi niitä pois siltä seudulta.

11 Lähistöllä oli vuoren rinteellä suuri sikalauma laitumella. 12 Pahat henget pyysivät Jeesukselta: "Päästä meidät sikalaumaan, anna meidän mennä sikoihin." 13 Hän antoi niille luvan. Silloin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen. Sikoja oli noin kaksituhatta, ja ne hukkuivat kaikki.

14 Sikopaimenet lähtivät pakoon ja kertoivat kaikesta tästä kaupungissa ja kylissä. Ihmisiä lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut. 15 He tulivat Jeesuksen luo ja näkivät pahojen henkien vaivaaman miehen istuvan siellä. Mies, jossa oli ollut legioona henkiä, istui vaatteet yllään ja täydessä järjessään. Tämä sai heidät pelon valtaan. 16 Paikalla olleet kertoivat heille, mitä pahojen henkien vaivaamalle oli tapahtunut ja kuinka sikojen oli käynyt. 17 Silloin kaikki alkoivat pyytää, että Jeesus poistuisi siltä seudulta.

18 Kun Jeesus nousi veneeseen, pahoista hengistä vapautunut pyysi saada jäädä hänen seuraansa. 19 Jeesus ei siihen suostunut vaan sanoi hänelle: "Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro tästä suuresta teosta, jonka Herra on armossaan sinulle tehnyt." 20 Mies lähti ja alkoi Dekapoliin alueella julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle. Kaikki olivat ihmeissään.

Jeesus herättää kuolleista Jairoksen tyttären ja parantaa verenvuodosta kärsivän naisen

21 Kun Jeesus oli veneellä palannut toiselle puolen järveä, hänen luokseen kerääntyi paljon väkeä. Hänen vielä ollessaan rannalla 22 sinne tuli yksi synagogan esimiehistä, nimeltään Jairos. Jeesuksen nähtyään mies heittäytyi hänen jalkoihinsa 23 ja pyysi hartaasti: "Tule, tyttäreni on kuolemaisillaan. Pane kätesi hänen päälleen, niin hän paranee eikä kuole." 24 Jeesus lähti miehen mukaan, ja suuri väkijoukko seurasi häntä ja tungeksi hänen ympärillään.

25 Siellä oli myös nainen, jota kaksitoista vuotta oli vaivannut verenvuoto. 26 Hän oli kärsinyt paljon monien lääkärien käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua; pikemminkin hänen tilansa oli huonontunut. 27 Hän oli kuullut Jeesuksesta, ja nyt hän väentungoksessa tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittaansa. 28 Nainen näet ajatteli: "Jos pääsen koskettamaan edes hänen viittaansa, niin minä paranen." 29 Siinä samassa verenvuoto tyrehtyi ja hän tunsi ruumiissaan, että vaiva oli poissa.

30 Jeesus tunsi heti, että hänestä oli lähtenyt voimaa. Hän kääntyi tungoksessa ja kysyi: "Kuka koski vaatteisiini?" 31 Opetuslapset sanoivat hänelle: "Sinä näet, millaisen tungoksen keskellä olet, ja kysyt: kuka koski minuun?" 32 Mutta Jeesus katseli ympärilleen nähdäkseen sen, joka niin oli tehnyt. 33 Nainen vapisi pelosta, sillä hän tiesi mitä hänelle oli tapahtunut. Hän tuli Jeesuksen eteen, heittäytyi maahan ja kertoi hänelle totuudenmukaisesti kaiken. 34 Jeesus sanoi hänelle: "Tyttäreni, uskosi on parantanut sinut. Mene rauhassa, sinä olet päässyt vaivastasi."

35 Jeesuksen vielä puhuessa tuotiin synagogan esimiehelle kotoa sana: "Tyttäresi kuoli jo, miksi enää vaivaisit opettajaa." 36 Tämän kuultuaan Jeesus sanoi esimiehelle: "Älä pelkää, vaan usko." 37 Hän ei antanut kenenkään muun tulla mukaansa kuin Pietarin ja Jaakobin sekä Johanneksen, Jaakobin veljen. 38 He tulivat synagogan esimiehen kotiin, ja Jeesus näki hälisevän väenpaljouden ja kuuli ihmisten itkevän ja valittavan suureen ääneen. 39 Hän meni sisään ja sanoi: "Miksi te noin hälisette ja itkette? Ei lapsi ole kuollut, hän nukkuu." 40 Jeesukselle naurettiin. Mutta hän ajoi kaikki ulos, otti mukaansa lapsen isän ja äidin sekä seuralaisensa ja meni huoneeseen, jossa lapsi oli. 41 [i] Hän otti lasta kädestä ja sanoi hänelle: "Talita kuum!"* 42 Heti tyttö nousi ja käveli; hän oli kaksitoistavuotias. Kaikki olivat hämmästyksestä suunniltaan. 43 Jeesus kielsi ankarasti heitä kertomasta tästä kenellekään. Tytölle hän käski antaa syötävää.


seuraava luku
5:1
Matt. 8:28-34; Luuk. 8:26-39
5:2
Matt. 8:28-34; Luuk. 8:26-39
5:3
Matt. 8:28-34; Luuk. 8:26-39
5:4
Matt. 8:28-34; Luuk. 8:26-39
5:5
Matt. 8:28-34; Luuk. 8:26-39
5:6
Matt. 8:28-34; Luuk. 8:26-39
5:7
Matt. 8:28-34; Luuk. 8:26-39, Mark. 1:34
5:8
Matt. 8:28-34; Luuk. 8:26-39
5:9
Matt. 8:28-34; Luuk. 8:26-39
5:10
Matt. 8:28-34; Luuk. 8:26-39, Tob. 8:3; Matt. 12:43
5:11
Matt. 8:28-34; Luuk. 8:26-39
5:12
Matt. 8:28-34; Luuk. 8:26-39, 3. Moos. 11:7
5:13
Matt. 8:28-34; Luuk. 8:26-39
5:14
Matt. 8:28-34; Luuk. 8:26-39
5:15
Matt. 8:28-34; Luuk. 8:26-39
5:16
Matt. 8:28-34; Luuk. 8:26-39
5:17
Matt. 8:28-34; Luuk. 8:26-39, Ap. t. 16:39
5:18
Matt. 8:28-34; Luuk. 8:26-39
5:19
Matt. 8:28-34; Luuk. 8:26-39
5:20
Matt. 8:28-34; Luuk. 8:26-39, Mark. 1:45
5:21
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56, Mark. 1:16
5:22
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56
5:23
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56, Mark. 6:5, 7:32, 8:23,25; Luuk. 4:40, 13:13; Ap. t. 28:8
5:24
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56
5:25
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56
5:26
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56
5:27
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56, Mark. 3:10
5:28
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56
5:29
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56
5:30
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56, Luuk. 6:19
5:31
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56
5:32
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56
5:33
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56
5:34
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56, Mark. 10:52; Luuk. 7:50, 17:19; Ap. t. 14:9
5:35
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56
5:36
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56
5:37
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56, Mark. 9:2, 14:33
5:38
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56, Jer. 9:16,17
5:39
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56, Joh. 11:11
5:40
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56
5:41
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56, Luuk. 7:14
5:42
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56
5:43
Matt. 9:18-26; Luuk. 8:40-56, Mark. 1:43

5:9
Ks. selitystä Matt. 26:53.
5:41
Aramean kieltä: 'Tyttö, nouse!'