edellinen luku, Evankeliumi Markuksen mukaan


Saako sapattina parantaa?

1 Jeesus meni taas synagogaan. Siellä oli mies, jonka käsi oli surkastunut. 2 Fariseukset pitivät silmällä, parantaisiko Jeesus miehen sapattina, sillä he tahtoivat nostaa syytteen häntä vastaan. 3 Jeesus sanoi miehelle, jonka käsi oli surkastunut: "Astu esiin", 4 ja kysyi sitten fariseuksilta: "Kumpi on sapattina luvallista, tehdä hyvää vai tehdä pahaa, pelastaa ihmishenki vai tappaa ihminen?" He eivät vastanneet mitään. 5 Jeesus loi heihin vihaisen katseen; hän oli murheissaan heidän sydämensä kovuudesta. Hän sanoi miehelle: "Ojenna kätesi." Mies ojensi kätensä, ja se tuli ennalleen. 6 Mutta fariseukset menivät ulos ja ryhtyivät heti Herodeksen kannattajien kanssa suunnittelemaan, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä.

Jeesuksen maine leviää

7 Jeesus siirtyi sitten taas opetuslastensa kanssa järven rannalle, ja sinne kerääntyi suuri joukko ihmisiä. Heitä tuli Galileasta, Juudeasta 8 ja Jerusalemista, Idumeasta ja Jordanin takaa sekä Tyroksen ja Sidonin seudulta. Heitä tuli suurin joukoin hänen luokseen, kun he kuulivat, mitä kaikkea hän teki. 9 Jeesus käski opetuslastensa pitää venettä varalla, jottei hän jäisi väkijoukon jalkoihin. 10 Hän näet oli parantanut monia, ja niin kaikki, joilla oli vaivoja, tungeksivat häntä kohti yrittäen koskettaa häntä. 11 Kun saastaiset henget näkivät hänet, ne heittäytyivät hänen eteensä ja huusivat: "Sinä olet Jumalan Poika!" 12 Mutta hän varoitti ankarasti niitä paljastamasta häntä.

Kaksitoista apostolia

13 Sitten Jeesus nousi vuorelle. Hän käski luokseen ne, jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen mukaansa. 14 [i] Nämä kaksitoista Jeesus kutsui olemaan kanssaan* lähettääkseen heidät saarnaamaan ja 15 valtuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia henkiä: 16 [i] Simon, jolle hän antoi nimen Pietari*, 17 Jaakob Sebedeuksen poika ja tämän veli Johannes, joille hän antoi nimen Boanerges -- se merkitsee: ukkosenjylinän pojat -- 18 [i] sekä Andreas, Filippus ja Bartolomeus, Matteus, Tuomas ja Jaakob Alfeuksen poika, Taddeus, Simon Kananeus* 19 ja Juudas Iskariot, sama joka kavalsi hänet.

Jeesus ja Belsebul

20 Jeesus palasi sitten kotiin, ja kansaa kerääntyi taas niin paljon, etteivät hän ja opetuslapset edes päässeet syömään. 21 Kun Jeesuksen omaiset kuulivat kaikesta tästä, he lähtivät sinne ottaakseen hänet huostaansa, sillä he luulivat, että hän oli poissa tolaltaan.

22 [i] Mutta lainopettajat, joita oli tullut Jerusalemista, sanoivat: "Hänessä on Belsebul*, itsensä pääpaholaisen voimin hän pahoja henkiä karkottaa." 23 Silloin Jeesus kutsui heidät luokseen ja puhui heille vertauksin: "Miten Saatana voi ajaa ulos Saatanan? 24 Jos valtakunta jakautuu ja taistelee itseään vastaan, se ei voi kestää, 25 eikä myöskään perhe kestä, jos sitä repivät riidat. 26 Ja jos Saatana nousee itseään vastaan, se ei voi kestää, vaan sen loppu on tullut. 27 Eihän kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei ensin sido häntä. Vasta sitten hän voi ryöstää talon ja tavarat. 28 Totisesti: Kaikki tullaan antamaan ihmisille anteeksi, kaikki synnit ja herjaukset, miten he sitten herjaavatkin. 29 Mutta jos joku herjaa Pyhää Henkeä, hän ei saa ikinä anteeksi vaan on syypää ikuiseen syntiin." 30 He näet olivat sanoneet, että Jeesuksessa oli saastainen henki.

Jeesuksen oikeat omaiset

31 Jeesuksen äiti ja veljet olivat saapuneet paikalle. He jäivät ulos seisomaan ja lähettivät hakemaan häntä. 32 Hänen ympärillään istui paljon ihmisiä, ja hänelle tuotiin sana: "Äitisi ja veljesi ovat tuolla ulkona ja kysyvät sinua." 33 Mutta Jeesus vastasi heille: "Kuka on äitini? Ketkä ovat veljiäni?" 34 Hän katsoi ihmisiin, joita istui joka puolella hänen ympärillään, ja sanoi: "Tässä ovat minun äitini ja veljeni. 35 Se, joka tekee Jumalan tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini."


seuraava luku
3:1
Matt. 12:9-14; Luuk. 6:6-11
3:2
Matt. 12:9-14; Luuk. 6:6-11
3:3
Matt. 12:9-14; Luuk. 6:6-11
3:4
Matt. 12:9-14; Luuk. 6:6-11, Luuk. 14:3
3:5
Matt. 12:9-14; Luuk. 6:6-11
3:6
Matt. 12:9-14; Luuk. 6:6-11, Joh. 5:16
3:7
Matt. 12:15-21; Luuk. 6:17-19, Mark. 1:16+ | Matt. 4:25
3:8
Matt. 12:15-21; Luuk. 6:17-19, Mark. 1:16+ | Matt. 4:25
3:9
Matt. 12:15-21; Luuk. 6:17-19, Mark. 1:16
3:10
Matt. 12:15-21; Luuk. 6:17-19, Mark. 5:27
3:11
Matt. 12:15-21; Luuk. 6:17-19, Mark. 1:34
3:12
Matt. 12:15-21; Luuk. 6:17-19, Mark. 1:34
3:13
Matt. 10:1-4; Luuk. 6:12-16, Mark. 6:7
3:14
Matt. 10:1-4; Luuk. 6:12-16
3:15
Matt. 10:1-4; Luuk. 6:12-16
3:16
Matt. 10:1-4; Luuk. 6:12-16, Ap. t. 1:13, Matt. 16:18
3:17
Matt. 10:1-4; Luuk. 6:12-16, Ap. t. 1:13, Luuk. 9:54
3:18
Matt. 10:1-4; Luuk. 6:12-16, Ap. t. 1:13
3:19
Matt. 10:1-4; Luuk. 6:12-16, Mark. 14:10
3:20
Matt. 12:22-30; Luuk. 11:14-23, Mark. 2:1,2, 6:31
3:21
Matt. 12:22-30; Luuk. 11:14-23, Joh. 10:20
3:22
Matt. 12:22-30; Luuk. 11:14-23, Matt. 9:34
3:23
Matt. 12:22-30; Luuk. 11:14-23
3:24
Matt. 12:22-30; Luuk. 11:14-23
3:25
Matt. 12:22-30; Luuk. 11:14-23
3:26
Matt. 12:22-30; Luuk. 11:14-23
3:27
Matt. 12:22-30; Luuk. 11:14-23, Jes. 49:24
3:28
Matt. 12:22-30; Luuk. 11:14-23, Matt. 12:31,32; Luuk. 12:10
3:29
Matt. 12:22-30; Luuk. 11:14-23, Matt. 12:31,32; Luuk. 12:10, Hepr. 10:28,29
3:30
Matt. 12:22-30; Luuk. 11:14-23
3:31
Matt. 12:46-50; Luuk. 8:19-21, Mark. 6:3
3:32
Matt. 12:46-50; Luuk. 8:19-21
3:33
Matt. 12:46-50; Luuk. 8:19-21
3:34
Matt. 12:46-50; Luuk. 8:19-21
3:35
Matt. 12:46-50; Luuk. 8:19-21

3:14
Joissakin käsikirjoituksissa jakeen alku kuuluu: "Nämä kaksitoista hän nimesi apostoleikseen, kutsui heidät olemaan kanssaan - -." Vrt. Luuk. 6:13.
3:16
Ks. selitystä Matt. 16:18.
3:18
Ks. selitystä Matt. 10:4.
3:22
Ks. selitystä Matt. 10:25.