edellinen luku, Jeremian kirja


Ihmiset pettävät toisiaan

1 -- Olisipa minulla majapaikka autiomaassa!
Silloin voisin jättää kansani,
lähteä pois ihmisten luota.
Kaikki he ovat avionrikkojia,
pettureita koko joukko.
2 -- Heidän kielensä on kuin jännitetty jousi,
aina valmiina valheeseen,
totuudesta he eivät piittaa.
He kulkevat synnistä syntiin,
minusta he eivät tahdo tietää,
sanoo Herra.
3 Varokaa ystäviänne,
älkää luottako veljiinnekään!
Veli pettää veljeään viekkaasti,
ystävä parjaa ystäväänsä takanapäin.
4 Kaikki pettävät toisiaan,
kukaan ei puhu totta,
heidän kielensä on tottunut valheeseen.
Vääryyttä he tekevät,
eivät kykene kääntymään.
5 Sortoa sorron jälkeen, petosta petoksen päälle! Minusta he eivät välitä, sanoo Herra.

6 Sen vuoksi Herra Sebaot sanoo näin:
-- Minä sulatan heidät kuin metallin,
minä tutkin heidät.
Mitä muuta voisin heille tehdä?
7 Heidän kielensä on tappava nuoli,
heidän suustaan lähtee petollisia sanoja.
He toivottavat kyllä rauhaa toinen toiselleen --
mutta sisimmässään he punovat juonia.
8 Enkö minä rankaisisi tällaisista teoista, enkö kostaisi tällaiselle kansalle?

Jerusalem hävitetään

9 -- Minä itken ja valitan vuorten tähden, laulan valitusvirren aromaan takia. Siellä on laitumet poltettu, kukaan ei siellä liiku, ei kuulu enää karjan ääntä. Villieläimet ja taivaan linnutkin ovat paenneet pois.

10 -- Minä teen Jerusalemista rauniokasan, jossa sakaalit asustavat. Juudan kaupungit minä teen autiomaaksi, jossa yksikään ihminen ei enää asu, sanoo Herra.

11 Minkä vuoksi maa on hävitetty, miksi se on kuin palanut autiomaa, jossa kukaan ei kulje? Kuka on niin viisas, että tämän käsittäisi? Onko ketään, jolle Herra on sen ilmoittanut ja joka voisi sen selittää? 12 Herra itse vastaa: "Näin on tapahtunut, koska he hylkäsivät lain, jonka minä annoin heille. He eivät kuunnelleet minua eivätkä eläneet opetukseni mukaan. 13 Oman paatuneen sydämensä mukaan he elivät, kulkivat baalien perässä niin kuin olivat isiltään oppineet."

14 Sen tähden Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo näin: "Minä syötän heille karvasta koiruohoa ja juotan heille myrkyllistä vettä. 15 Minä hajotan heidät kansojen sekaan, joita he eivät tunne ja joita heidän isänsäkään eivät tunteneet. Minä lähetän miekan heidän kimppuunsa ja teen lopun heistä kaikista."

16 Näin sanoo Herra Sebaot: "Ottakaa varteen, mitä minä olen puhunut! Lähettäkää sana itkijänaisille, kutsukaa heidät tänne. Hakekaa paikalle itkuvirsien taitajat!"

17 Tulkaa kiireesti ja laulakaa meistä valituslaulu, niin että silmämme vuotavat vettä ja kyyneleet valuvat pitkin poskia.

18 Valituksen ääni kuuluu Siionista:
"Voi meitä onnettomia,
meidät on tuhottu!
Meidän täytyy jättää maa,
kotimme ovat raunioina."
19 Kuulkaa, naiset, Herran sana,
tarkatkaa, mitä hän puhuu!
Opettakaa tyttärillenne itkuvirsi,
valituslaulu toinen toisellenne:
20 "Kuolema on kiivennyt ikkunoistamme sisään
ja astunut saleihimme.
Se on temmannut lapset kaduilta,
nuorukaiset toreilta."
21 Julista tämäkin Herran sana: -- Ruumiita makaa maassa kuin lantaa pelloilla, kuin lyhteitä leikkaajien jäljiltä. Niitä ei kukaan korjaa.

22 Näin sanoo Herra:
-- Älköön viisas kerskuko viisaudellaan,
älköön väkevä voimillaan,
älköön rikas rikkaudellaan.
23 Joka haluaa kerskua, kerskukoon sillä, että tuntee minut ja tietää, mitä minä tahdon. Sillä minä olen Herra, minun tekoni maan päällä ovat uskollisuuden, oikeuden ja vanhurskauden tekoja. Niitä minä tahdon myös teiltä, sanoo Herra.

24 "Aika tulee", sanoo Herra, "jolloin minä rankaisen kaikkia, joiden esinahka on ympärileikattu: 25 Egyptiä, Juudaa, Edomia, ammonilaisia ja Moabia sekä kaikkia autiomaassa asuvia, jotka ovat leikanneet hiuksensa ohimoilta. Sydämeltään nämä kansat ovat ympärileikkaamattomia, niin kuin myös koko Israel, ja siksi minä rankaisen kaikkia niitä."


seuraava luku
9:1
Ps. 55:8
9:3
Jer. 12:6; Miika 7:5,6
9:4
Ps. 52:4,5
9:6
Jes. 48:10
9:7
Ps. 12:3, 28:3
9:8
Jer. 5:9,29
9:9
Jer. 4:25, 12:4
9:10
Ps. 79:1; Jer. 26:18; Miika 3:12
9:14
Jer. 8:14, 23:15
9:15
3. Moos. 26:33; 5. Moos. 28:64
9:16
2. Aik. 35:25; Aam. 5:16
9:21
Jes. 34:3; Jer. 16:4, 25:33
9:23
1. Kor. 1:31; 2. Kor. 10:17