edellinen luku, Hoosean kirja


Israel joutuu tilille teoistaan

1 Kuulkaa, israelilaiset, mitä Herra sanoo!
Herra käy oikeutta teidän kanssanne,
sillä tässä maassa ei ole rehellisyyttä eikä
uskollisuutta,
kukaan ei tunne Jumalaa.
2 Väärät valat ja valheet,
murhat, varkaudet ja aviorikokset
rehottavat kaikkialla,
veriteko seuraa veritekoa.
3 Sen tähden maa muuttuu aavikoksi, kaikki sen asukkaat nääntyvät. Villieläimet ja taivaan linnut kuolevat, meren kalat katoavat.

Turmeltunut jumalanpalvelus

4 -- Kansaa ei pidä syyttää
eikä tavallista ihmistä rangaista.
Sinua, pappi, minä syytän.
5 Sinä kompastut päivänvalossa,
ja yöllä kompastuu profeetta
yhdessä sinun kanssasi.
Sinä saatat kansasi tuhoon.
6 Näin tuhoutuu minun kansani,
sillä kukaan ei tunne minua.
Koska sinä olet hylännyt minut,
hylkään minäkin sinut,
et saa enää olla pappinani.
Sinä olet unohtanut Jumalasi lain,
minäkin unohdan sinun lapsesi.
7 Papit tekivät yhä enemmän syntiä minua vastaan,
sitä mukaa kuin heidän joukkonsa kasvoi.
Minä muutan heidän kunniansa häpeäksi.
8 He ovat saaneet elantonsa kansani syntiuhreista, siksi sen pahat teot ovat heille mieleen.

9 Mutta lopulta kansan käy niin kuin papinkin.
Minä rankaisen kansaa sen pahoista teoista,
käännän sen teot sitä itseään vastaan.
10 He syövät, mutta jäävät nälkäisiksi,
heidän irstaat menonsa eivät kansaa lisää.
Näin heille käy sen vuoksi,
että he ovat hylänneet Herran
eivätkä kuule häntä enää.
11 Huoruus ja viini
vievät kansalta järjen.
12 He kysyvät neuvoa pyhiltä puiltaan,
arvat antavat heille vastauksia.
Huoruuden henki eksyttää heidät,
he kääntyvät uskottomina pois Jumalansa luota.
13 Vuorten huipuilla he uhraavat,
polttavat suitsuketta kukkuloilla
tammen, poppelin ja rautatammen alla.
Ne luovat suloisen varjon.
Onko siis ihme, että tyttäristänne tulee porttoja
ja miniänne rikkovat avion!
14 Mutta minä en syytä tyttäriänne siitä, että he harjoittavat haureutta, enkä miniöitänne siitä, että he rikkovat avion. Itsehän miehet lähtevät huorien matkaan, uhraavat temppeliporttojen kanssa. Ymmärtämätön kansa joutuu turmioon!

15 [i] Vaikka sinä, Israel, harjoitat haureutta, älköön Juuda siihen syyllistykö. Älkää menkö Gilgaliin, älkää lähtekö Bet-Aveniin*, älkää siellä vannoko: "Niin totta kuin Herra elää!"

16 Israel on vikuroinut
kuin niskuri lehmä.
Miten Herra antaisi sen nyt kulkea vapaasti
kuin lampaat laitumella?
17 Efraimilaiset pitävät kiinni epäjumalistaan
-- tehkööt niin kuin tahtovat!
18 Juhlat ja juomingit,
huoruus ja irstailu
hillittömässä himossa!
Kaiken yllä häpeän verho!
19 Mutta myrsky iskee heihin, ja onnettomasti päättyvät heidän uhriateriansa.


seuraava luku
4:1
Miika 6:2
4:2
Jer. 7:9
4:3
Jer. 12:4
4:4
Mal. 1:6
4:6
2. Moos. 20:5
4:9
Jes. 24:2
4:10
3. Moos. 26:26
4:11
Sananl. 20:1
4:12
Hoos. 5:4
4:13
Jes. 57:5; Hes. 6:13
4:14
5. Moos. 23:18
4:15
Joos. 7:2; 1. Sam. 13:5; Hoos. 5:8, 10:5 | Aam. 5:5

4:15
Bet-Aven ('synnin talo') on Betelin ('Jumalan talo') pilkkanimi.