edellinen luku, Aamoksen kirja


Kuolinvirsi Israelille

1 Kuule, Israelin kansa. Minä laulan sinusta kuolinvirren!

2 Kaatui, ei enää nouse
neitsyt Israel.
Hän makaa maahan syöstynä,
ei kukaan auta.
3 Sillä näin sanoo Herra Jumala Israelin kansalle: -- Jos kaupungista lähtee sotaan tuhat, jää eloon sata. Jos lähtee sata, jää kymmenen.

Kutsu kääntymykseen

4 Näin sanoo Herra Israelin kansalle:
-- Etsikää minua, niin saatte elää!
5 Älkää etsikö apua Betelistä,
älkää kulkeko Gilgaliin,
älkää tehkö toivioretkiä Beersebaan!
Pois maastaan kulkee kaikkineen Gilgal,
ja turhuuden huoneeksi tulee Jumalan huone, Betel.
6 [i] Etsikää Herraa, niin saatte elää! Muuten hän tulena hyökkää Joosefin heimon keskelle ja tuhoaa sen, ja Betel palaa kenenkään sammuttamatta.*

Luojan ylistys

8 Hän on luonut Seulaset ja Orionin.
Hän muuttaa pimeyden aamuksi
ja päivän yöksi.
Hän kutsuu vedet merestä
ja kostuttaa niillä maan.
Hänen nimensä on Herra.
9 Hän antaa tuhon välähtää varustuksen yllä, ja lujinkin linnoitus kukistuu.

Vääristynyttä oikeudenkäyttöä vastaan

7 Voi teitä, jotka teette lainkäytöstä katkeraa
koiruohoa
ja jätätte heitteille oikeuden!
10 Te vihaatte sitä,
joka kaupunginportin kokouksessa
vaatii oikeaa tuomiota,
ja inhoatte sitä,
joka kertoo totuuden.
11 Te poljette tilattomia
ja viette maanvuokrana heidän viljansa.
Sen tähden teidän käy näin:
Vaikka te rakennatte taloja hakatuista kivistä,
ette saa asua niissä.
Vaikka te istutatte ihania viinitarhoja,
ette saa nauttia niiden viiniä.
12 Sillä minä tiedän teidän rikostenne luvun ja syntienne määrän. Te sorratte syytöntä, te otatte lahjuksia ja syrjitte köyhiä oikeuspaikalla.

13 Sen takia viisas vaikenee tällaisena aikana, sillä tämä on paha aika.

Kehotus ja lupaus

14 Pyrkikää hyvään, älkää pahaan,
jotta saisitte elää!
Silloin Herra Jumala Sebaot on teidän kanssanne,
niin kuin te sanotte hänen olevan.
15 Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää! Saattakaa kaupunginportissa oikeus voimaan. Ehkä Herra Jumala Sebaot silloin armahtaa Joosefin heimon jäännöstä.

Itku ja valitus

16 Sen tähden Herra Jumala Sebaot sanoo näin:
-- Kaikilta toreilta kuuluu valitus,
kaikilta kujilta vaikerrus.
Talonpoikia kutsutaan surujuhliin
ja valittajaisiin itkuvirren taitajia,
17 ja viinitarhoistakin kuuluu valitus, kun minä kuljen teidän keskitsenne, sanoo Herra.

Herran päivä

18 Voi teitä, jotka hartaasti odotatte Herran
päivää!
Mitä iloa teille on Herran päivästä?
Se tuo pimeyden, ei valoa.
19 Käy kuin miehen,
joka pakeni leijonaa
mutta kohtasi karhun --
kun hän pääsi kotiin
ja nojasi kädellä seinään,
käteen puri käärme.
20 Eikö Herran päivä siis ole pimeä eikä valoisa, pilkkopimeä, ilman valon häivää?

Vääristynyttä jumalanpalvelusta vastaan

21 -- Minä vihaan teidän juhlianne, minä inhoan
niitä,
minä en voi sietää juhlakokouksianne.
22 Kun te tuotte minulle
polttouhrejanne ja ruokauhrejanne,
minä en ota niitä vastaan.
Juottovasikkoihin, joita te tuotte ateriauhriksi,
minä en katsahdakaan.
23 Vie pois minun luotani virsiesi pauhu!
En halua kuulla sinun harppujesi helinää.
24 Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro.

25 "Toitteko te minulle teuraita ja ruokauhreja autiomaassa niiden neljänkymmenen vuoden aikana, te israelilaiset? 26 Entä kannoitteko silloin kuningastanne Sikkutia ja tähtijumalaanne Kijjunia, kuvia, jotka nyt olette itsellenne tehneet?"

27 -- Minä vien teidät vankeina tuolle puolen Damaskoksen, sanoo Herra. Hänen nimensä on Jumala Sebaot.


seuraava luku
5:4
Sananl. 4:4
5:5
Hoos. 4:15
5:8
Job 9:9, 38:31; Jes. 13:10
5:11
5. Moos. 28:30; Sef. 1:13
5:13
Sananl. 10:19
5:15
Ps. 97:10
5:16
Jer. 9:16,17
5:18
Joel 2:11; Sef. 1:15
5:21
3. Moos. 26:31; Jes. 1:13,14
5:22
Sananl. 15:8+, 21:27
5:25
Ap. t. 7:42,43
5:26
Ap. t. 7:42,43, 5. Moos. 32:16,17
5:27
Ap. t. 7:42,43

5:6
Jae 7 on sijoitettu jakeen 10 edelle, minne se sisällön puolesta kuuluu.