edellinen luku, Hoosean kirja


Tuomio väärästä jumalanpalveluksesta

1 -- Kuulkaa tämä, te papit,
kuunnelkaa tarkasti, te Israelin päämiehet!
Kuningashuone, kuuntele, mitä sanon!
Te kaikki joudutte tuomiolle,
koska olette olleet ansana Mispassa,
verkkona Taborin yllä,
2 pyydyskuoppana Sittimissä.
Minä kuritan teitä kaikkia!
3 Minä tunnen Efraimin,
Israel ei pääse minua piiloon.
Sinä, Efraim, olet harjoittanut haureutta,
sinä, Israel, olet tullut saastaiseksi.
4 Sinun tekosi estävät sinua
palaamasta Jumalan luo.
Sinussa on huoruuden henki,
sinä et tunne Herraa.
5 Israelin ylpeys koituu sille itselleen tuhoksi.
Israel ja Efraim kompastuvat rikoksiinsa,
myös Juuda lankeaa niiden kanssa.
6 Vaikka Israel lähtee Herran luo,
vie hänelle lampaita ja härkiä,
hän ei vastaa sille.
Hän on vetäytynyt pois.
7 Israel on ollut uskoton Herralle, se on synnyttänyt äpärälapsia. Nyt uudenkuun juhla tekee Israelista lopun, se menettää perintömaan.

Veljessota, rangaistus ja katumus

8 -- Puhaltakaa torveen Gibeassa,
soittakaa hälytys Ramassa!
Huutakaa Bet-Avenissa:
"Benjamin, vihollinen on kannoillasi!"
9 Efraimia kohtaa rangaistus,
lähellä on päivä, jolloin se tulee autioksi.
Israelin heimoille minä teen nyt tiettäväksi,
miten niiden lopulta käy.
10 Juudan ruhtinaat ovat tehneet väärin
kuin rajakivien siirtäjät.
Heidän päälleen minä syöksen vihani tulvan.
11 Efraim on ruhjottu, se on saanut mitä on ansainnut. Täynnä intoa se tahtoi kulkea tyhjää seuraten.

12 Minä olen Efraimille kuin jäytävä tauti,
Juudan heimolle kuin märkivä haava.
13 Kun Efraim huomasi sairautensa
ja Juuda näki paiseensa,
silloin Efraim lähti Assyriaan,
lähetti sanan suurkuninkaalle.
Mutta hän ei voinut tehdä teitä terveiksi,
ei parantaa teidän paiseitanne.
14 Minä käyn Efraimin kimppuun kuin leijona,
Juudan kimppuun kuin jalopeura.
Minä revin, minä raatelen saaliini ja vien sen pois,
ei kukaan voi sitä pelastaa.
15 Sitten palaan takaisin paikalleni ja odotan, kunnes he katuvat ja etsivät minun kasvojani. Ahdistuksessaan he etsivät minua ja sanovat:


seuraava luku
5:5
Hoos. 7:10
5:7
Hoos. 2:6
5:8
Hoos. 4:15
5:10
5. Moos. 19:14
5:14
Hoos. 13:7