edellinen luku, Neljäs Mooseksen kirja


Herra puhuu vain Mooseksen kautta

1 Mooses oli ottanut vaimokseen nubialaisnaisen, ja tämän naisen takia Mirjam ja Aaron alkoivat parjata häntä. 2 He sanoivat: "Onko Herra todellakin ilmaissut tahtonsa vain Mooseksen kautta? Eikö hän ole puhunut myös meille?" Herra kuuli heidän puheensa. 3 Mutta Mooses oli hyvin nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä.

4 Yhtäkkiä Herra sanoi Moosekselle, Aaronille ja Mirjamille: "Lähtekää kaikki kolme pyhäkköteltalle." Heidän mennessään sinne 5 Herra laskeutui pilvipatsaassa ja asettui teltan ovelle. Sitten hän kutsui Aaronia ja Mirjamia, ja he astuivat esiin. 6 Herra sanoi:

-- Kuulkaa minun sanani!
Kun joukostanne nousee profeetta,
minä ilmaisen itseni hänelle näyssä,
unessa minä hänelle puhun.
7 Näin en puhu Moosekselle, palvelijalleni,
joka kaikessa on minun uskottuni.
8 Hänelle puhun suoraan kasvoista kasvoihin, en arvoituksellisin sanoin vaan avoimesti. Hän saa katsoa Herran kirkkautta suoraan. Kuinka te siis rohkenette puhua Moosesta, minun palvelijaani vastaan?

9 Ja Herra poistui vihastuneena.

10 Kun pilvi oli väistynyt teltan päältä, oli Mirjam spitaalista lumivalkoinen. Kääntyessään Mirjamiin päin Aaron huomasi, mitä oli tapahtunut. 11 Silloin Aaron sanoi Moosekselle: "Anna anteeksi, herrani, älä rankaise meitä synnistä, jonka teimme tyhmyyttämme! 12 Mirjam ei saa jäädä tuon näköiseksi! Hänhän on kuin kuollut sikiö, joka tulee äitinsä kohdusta puoleksi mädäntyneenä!"

13 Mooses huusi Herraa ja sanoi: "Oi Jumala! Paranna hänet!" 14 Herra sanoi Moosekselle: "Jos hänen isänsä olisi sylkenyt häntä kasvoihin, eikö hän olisi joutunut kantamaan häpeäänsä seitsemän päivää? Hänet on siis suljettava seitsemäksi päiväksi leirin ulkopuolelle ja päästettävä vasta sitten takaisin." 15 Niin Mirjam suljettiin leirin ulkopuolelle seitsemän päivän ajaksi, eikä kansa jatkanut matkaansa, ennen kuin hänet oli päästetty takaisin. 16 Sitten kansa siirtyi eteenpäin Haserotista ja leiriytyi Paranin autiomaahan.


seuraava luku
12:3
Sir. 45:4
12:7
Hepr. 3:2,5
12:8
2. Moos. 33:11
12:14
3. Moos. 13:46; 4. Moos. 5:2