edellinen luku, Neljäs Mooseksen kirja


Mooses lähettää tiedustelijoita Kanaaninmaahan

1 Herra sanoi Moosekselle: 2 "Lähetä miehiä tutkimaan Kanaaninmaata, jonka minä annan israelilaisille. Lähettäkää sinne yksi mies joka heimosta. Kunkin heistä tulee olla sukunsa päämies." 3 Mooses lähetti heidät matkaan Paranin autiomaasta Herran ohjeen mukaisesti. He olivat kaikki israelilaisten päälliköitä. 4 Nämä olivat heidän nimensä: Ruubenin heimosta Sammua, Sakkurin poika, 5 Simeonin heimosta Safat, Horin poika, 6 Juudan heimosta Kaleb, Jefunnen poika, 7 Isaskarin heimosta Jigal, Joosefin poika, 8 Efraimin heimosta Hoosea, Nunin poika, 9 Benjaminin heimosta Palti, Rafun poika, 10 Sebulonin heimosta Gaddiel, Sodin poika, 11 Joosefista polveutuvasta Manassen heimosta Gaddi, Susin poika, 12 Danin heimosta Ammiel, Gemallin poika, 13 Asserin heimosta Setur, Mikaelin poika, 14 Naftalin heimosta Nahbi, Vofsin poika 15 ja Gadin heimosta Geuel, Makin poika. 16 [i] Nämä olivat ne miehet, jotka Mooses lähetti tutkimaan maata. Hoosealle, Nunin pojalle, Mooses antoi nimeksi Joosua*.

17 Lähettäessään miehet tutkimaan Kanaaninmaata Mooses sanoi heille: "Kulkekaa ensin Negeviin ja sieltä edelleen vuoristoseuduille. 18 Katselkaa, millainen maa se on ja millaisia ovat siellä asuvat kansat, ovatko ne väkeviä vai heikkoja, onko asukkaita vähän vai paljon. 19 Katsokaa, onko se maa hyvä vai huono ja asuvatko ihmiset avoimissa kylissä vai muurien suojaamissa kaupungeissa. 20 Katsokaa, onko maaperä viljava vai karu ja kasvaako siellä puita. Pysykää rohkeina ja tuokaa palatessanne hedelmiä siitä maasta." Oli näet se aika vuodesta, jolloin ensimmäiset viinirypäleet kypsyvät.

21 He lähtivät tutkimaan maata ja vaelsivat Sinin autiomaasta Lebo-Hamatiin päin aina Rehobiin saakka. 22 He kulkivat Negevin halki ja tulivat Hebroniin, missä silloin asuivat Anakista polveutuvat Ahimanin, Sesain ja Talmain suvut. Hebron oli perustettu seitsemän vuotta ennen Egyptin Soania. 23 Sitten he tulivat Eskolinlaaksoon ja leikkasivat sieltä mukaansa viiniköynnöksen oksan, jossa oli yksi ainoa rypäleterttu. Se oli niin painava, että kaksi miestä joutui kantamaan sitä tangon varassa. He ottivat mukaansa myös granaattiomenia ja viikunoita. 24 [i] Nimen Eskolinlaakso paikka sai sen rypäletertun mukaan, jonka israelilaiset sieltä leikkasivat.*

25 Tutkittuaan maata neljänkymmenen päivän ajan miehet lähtivät paluumatkalle 26 ja tulivat takaisin Mooseksen, Aaronin ja kansan luo Kadesiin, Paranin autiomaahan. He tekivät selkoa retkestään ja näyttivät Kanaaninmaan hedelmiä. 27 Moosekselle he kertoivat: "Olemme käyneet maassa, johon meidät lähetit, ja se maa todella tulvii maitoa ja hunajaa. Katso, tällaisia ovat sen hedelmät. 28 [i] Mutta siellä asuva kansa on voimakas, ja kaupungit ovat lujasti varustettuja ja hyvin suuria. Näimme siellä myös Anakin jälkeläisiä*. 29 Negevissä asuu amalekilaisia, vuoristossa heettiläisiä, jebusilaisia ja amorilaisia, ja meren äärellä sekä Jordanin varsilla asuu kanaanilaisia."

30 Kansa alkoi huutaa Moosesta vastaan, mutta Kaleb tyynnytteli sitä ja huusi: "Me hyökkäämme sinne heti ja otamme maan haltuumme! Me pystymme siihen!" 31 Mutta miehet, jotka olivat käyneet siellä hänen kanssaan, sanoivat: "Emme me pysty käymään sen kansan kimppuun. He ovat vahvempia kuin me." 32 Kertomuksillaan he saivat israelilaiset tuntemaan pelkoa Kanaaninmaata kohtaan. He sanoivat: "Maa, jota kävimme tutkimassa, vie hengen niiltä, jotka sinne asettuvat. Kaikki ihmiset, jotka siellä näimme, olivat hyvin kookkaita. 33 Näimme siellä myös jättiläisiä, jättikokoisia anakilaisia. Me tunsimme itsemme heidän edessään pieniksi kuin heinäsirkat, ja sellaisilta me varmaan näytimmekin heidän silmissään."


seuraava luku
13:2
5. Moos. 1:22
13:22
5. Moos. 9:2; Joos. 14:15
13:23
5. Moos. 1:24,25
13:24
5. Moos. 1:24,25
13:26
4. Moos. 20:1; 5. Moos. 1:46; Tuom. 11:16
13:27
2. Moos. 3:8
13:28
5. Moos. 1:28
13:30
5. Moos. 1:36
13:33
1. Moos. 6:4

13:16
Nimi Joosua (hepr. Jeho ua) on toinen muoto nimestä Hoosea (hepr. Ho ea). Se merkitsee 'Herra on apu'.
13:24
Nimi Eskol merkitsee 'rypäleterttu'.
13:28
Anakin jälkeläiset olivat voittamattoman jättiläiskansan maineessa, vrt. 5. Moos. 2:10 ja 9:2.