edellinen luku, Kirje heprealaisille


Jeesus on Moosesta suurempi

1 Tämän tähden, te pyhät veljet, te, jotka olette saaneet taivaasta kutsun, kiinnittäkää katseenne Jeesukseen, joka on tunnustuksemme apostoli ja ylipappi. 2 Hän on herransa luottamuksen arvoinen, niin kuin Mooses oli "kaikissa hänen huoneensa asioissa", 3 mutta hänet on katsottu suuremman kunnian arvoiseksi, yhtä paljon suuremman kuin rakentajan kunnia on rakennuksen kunniaa suurempi. 4 Jokainen talo on jonkun rakentama, mutta Jumala on rakentanut kaiken. 5 Mooses oli kyllä uskottu "kaikissa hänen huoneensa asioissa", mutta silti vain palvelija, elävä todiste siitä, mitä Jumala oli myöhemmin puhuva. 6 Kristus sen sijaan on Poika, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko rakennus. Tämä rakennus olemme me, kunhan loppuun saakka säilytämme rohkeutemme ja luottavaisin ja iloisin mielin tuomme julki toivomme.

Epäusko ja tottelemattomuus

7 Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo:

-- Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä,
8 älkää paaduttako sydäntänne
niin kuin silloin, kun nousitte kapinaan,
kun koettelitte minua autiomaassa.
9 Siellä isänne panivat minut koetteelle --
ja saivat neljäkymmentä vuotta kokea,
mitä heille tein.
10 Minä vihastuin heidän sukupolveensa
ja sanoin:
"Aina he sydämessään kulkevat harhaan."
He eivät tahtoneet seurata minun teitäni,
11 ja niin minä vihassani vannoin: "Ikinä he eivät pääse minun lepopaikkaani."

12 Varokaa siis, veljet, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha ja epäuskoinen ja näin luovu elävästä Jumalasta. 13 Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä, niin kauan kuin tuo sana "tänä päivänä" on voimassa, ettei kukaan teistä lankeaisi synnin viettelyksiin ja paatuisi. 14 Mehän olemme osalliset Kristuksesta, kun vain loppuun asti pidämme kiinni siitä todellisuudesta, jonka yhteyteen jo alussa olemme päässeet.

15 Kirjoituksissa siis sanotaan:

-- Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne niin kuin silloin, kun nousitte kapinaan.

16 Ketkä tekivät näin: kuulivat mutta nousivat kapinaan? Kaikki ne, jotka Mooseksen johtamina olivat lähteneet pois Egyptistä. 17 Keille Jumala oli vihoissaan neljäkymmentä vuotta? Niille, jotka lankesivat syntiin ja joiden ruumiit sitten jäivät autiomaahan. 18 Keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepopaikkaansa? Niille, jotka eivät totelleet. 19 Huomaamme näin, että perillepääsyn esti epäusko.


seuraava luku
3:2
4. Moos. 12:7
3:3
2. Kor. 3:7,8
3:6
1. Kor. 3:16
3:7
Ps. 95:7-11
3:8
Ps. 95:7-11, 2. Moos. 17:2; 5. Moos. 6:16; Matt. 4:7
3:9
Ps. 95:7-11, 2. Moos. 17:2; 5. Moos. 6:16; Matt. 4:7
3:10
Ps. 95:7-11
3:11
Ps. 95:7-11, 4. Moos. 14:21-23; 5. Moos. 1:34-39
3:13
Jes. 55:6
3:17
1. Kor. 10:5