edellinen luku, Ensimmäinen aikakirja


Leeviläisten kiitosvirsi

1 Jumalan liitonarkku tuotiin keskelle telttaa, jonka Daavid oli pystyttänyt sitä varten, ja Jumalan edessä uhrattiin polttouhreja ja yhteysuhreja. 2 Uhritoimituksen päätettyään Daavid siunasi kansan Herran nimeen 3 ja jakoi kaikille israelilaisille, miehille ja naisille, kullekin uhrileivän, yhden osuuden uhrilihasta ja hunajaleivonnaisen.

4 Daavid määräsi muutamia leeviläisiä suorittamaan palvelusta Herran arkun edessä ja ylistäen laulamaan Herran, Israelin Jumalan, kiitosta. 5 Heidän johtajanaan oli Asaf, ja hänestä seuraavana oli Sakarja. Sitten olivat Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom ja Jeiel, jotka soittivat harppua ja lyyraa. Asaf helisytti symbaaleja, 6 ja papit Benaja ja Jahasiel puhalsivat koko ajan torvea Jumalan liitonarkun edessä. 7 Tuona päivänä Daavid asetti Asafin ja hänen veljensä ensimmäistä kertaa laulamaan Herralle tätä ylistystä:

8 -- Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen
nimeään,
kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan!
9 Laulakaa hänelle, ylistäkää häntä,
kertokaa hänen ihmetöistään.
10 Ylistäkää hänen pyhää nimeään.
Iloitkoot kaikki, jotka etsivät Herraa!
11 Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa,
etsikää aina hänen kasvojaan.
12 Muistakaa aina hänen ihmetyönsä,
hänen suuret tekonsa ja hänen tuomionsa,
13 te Israelin, hänen palvelijansa, jälkeläiset, te Jaakobin pojat, jotka hän on valinnut.

14 Hän on Herra, meidän Jumalamme,
hänen valtansa ulottuu yli koko maanpiirin.
15 Muistakaa aina hänen liittonsa,
tuhansille sukupolville annettu lupaus,
16 liitto, jonka hän teki Abrahamin kanssa,
vala, jonka hän vannoi Iisakille.
17 Hän vahvisti sen ohjeeksi Jaakobille,
teki Israelin kanssa ikuisen liiton.
18 Hän sanoi: "Sinulle minä annan Kanaaninmaan,
perintöosaksi minä määrään sen teille."
19 Kun teitä oli vain pieni määrä,
kun olitte vain vähäinen joukko muukalaisia,
20 kun vaelsitte kansan luota toisen luo,
valtakunnasta toiseen,
21 hän ei antanut kenenkään sortaa teitä.
Teidän tähtenne hän varoitti kuninkaita:
22 "Älkää koskeko niihin, jotka olen voidellut, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni."

23 Laulakaa Herralle, koko maanpiiri!
Kertokaa päivästä päivään
ilosanomaa hänen avustaan!
24 Julistakaa hänen kunniaansa,
ilmoittakaa hänen ihmetekojaan
kansoille, jotka eivät häntä tunne.
25 Suuri on Herra, ylistäkää häntä!
Pelätkää häntä, hän on jumalista korkein.
26 Eivät ole jumalia toisten kansojen jumalat,
mutta Herra on taivaitten luoja.
27 Hänen on loisto ja hänen on kunnia, hänen pyhäkössään on voima ja kirkkaus.

28 Maan kaikki kansat, tunnustakaa Herra,
tunnustakaa Herran kunnia ja voima,
29 tunnustakaa hänen nimensä kunnia!
Tuokaa hänelle uhrilahjat,
astukaa hänen eteensä,
kumartakaa hänen pyhää kirkkauttaan!
30 Vaviskoon koko maailma ja pelätköön häntä.
Hän loi maan, joka pysyy eikä horju.
31 Iloitkoon taivas, riemuitkoon maa!
Julistakaa kaikkien kansojen kuulla:
Herra on kuningas!
32 Pauhatkoon meri kaikkineen,
juhlikoot maa ja sen luodut,
33 humiskoot ilosta metsien puut Herran edessä, sillä hän tulee tuomaan oikeutta maan päälle.

34 Kiittäkää Herraa!
Hän on hyvä,
iäti kestää hänen armonsa.
35 Sanokaa: Auta meitä, pelastuksen Jumala,
saata meidät yhteen,
pelasta meidät kansojen keskeltä!
Silloin saamme ylistää pyhää nimeäsi
ja riemuiten kiittää sinua.
36 Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen!

Kansa sanoi: "Aamen!", ja ylisti Herraa.

Leeviläisten tehtävät

37 Daavid määräsi Asafin ja hänen sukunsa miehet jatkuvasti hoitamaan palvelusta Herran liitonarkun edessä sen mukaan kuin kullekin päivälle oli määrätty. 38 Obed-Edom, Jedutunin poika, ja hänen sukunsa miehet, yhteensä kuusikymmentäkahdeksan, sekä Hosa asetettiin portinvartijoiksi. 39 Pappi Sadokin ja hänen sukuaan olevat papit Daavid määräsi jäämään Herran pyhäkköteltan luo Gibeonin kukkulalle. 40 Heidän tuli aamuin ja illoin uhrata polttouhrialttarilla Herralle polttouhreja sen mukaan kuin on määrätty laissa, jonka Herra on antanut israelilaisille. 41 Heman, Jedutun ja muut valitut laulajat, jotka oli mainittu nimeltä, olivat siellä heidän kanssaan ylistämässä Herraa: "Iäti kestää hänen armonsa!" 42 Torvet ja symbaalit, joita soittajat käyttivät, sekä soittimet, joilla säestettiin pyhiä lauluja, olivat Hemanin ja Jedutunin hallussa. Jedutunin suvun miehet olivat portinvartijoina.

43 Sitten kaikki lähtivät kotiinsa, ja myös Daavid palasi perheensä luo.


seuraava luku
16:1
2. Sam. 6:17-19
16:2
2. Sam. 6:17-19, 4. Moos. 6:22-27
16:3
2. Sam. 6:17-19
16:4
Sir. 47:9
16:8
Ps. 105:1-15, Jes. 12:4
16:9
Ps. 105:1-15
16:10
Ps. 105:1-15
16:11
Ps. 105:1-15
16:12
Ps. 105:1-15
16:13
Ps. 105:1-15
16:14
Ps. 105:1-15
16:15
Ps. 105:1-15
16:16
Ps. 105:1-15, 1. Moos. 15:18, 26:3; Luuk. 1:72,73
16:17
Ps. 105:1-15
16:18
Ps. 105:1-15, 1. Moos. 28:13, 35:12
16:19
Ps. 105:1-15
16:20
Ps. 105:1-15
16:21
Ps. 105:1-15, 1. Moos. 12:17, 20:18
16:22
Ps. 105:1-15
16:23
Ps. 96:1-13
16:24
Ps. 96:1-13
16:25
Ps. 96:1-13, Ps. 86:8
16:26
Ps. 96:1-13
16:27
Ps. 96:1-13
16:28
Ps. 96:1-13
16:29
Ps. 96:1-13, Ps. 29:2
16:30
Ps. 96:1-13
16:31
Ps. 96:1-13, Ps. 97:1
16:32
Ps. 96:1-13, Ps. 98:7
16:33
Ps. 96:1-13
16:34
Ps. 106:1,47, Ps. 107:1, 118:1, 136:1
16:35
Ps. 106:1,47
16:36
Ps. 106:1,47, Ps. 41:14, 72:18
16:39
1. Kun. 3:4; 1. Aik. 21:29; 2. Aik. 1:3
16:40
2. Moos. 29:38-41; 4. Moos. 28:3-8
16:43
2. Sam. 6:19