edellinen luku, Ensimmäinen Mooseksen kirja


Jaakob palaa Beteliin

1 Jumala sanoi Jaakobille: "Lähde Beteliin, asetu sinne asumaan ja rakenna sinne alttari Jumalalle, joka ilmestyi sinulle, kun pakenit veljeäsi Esauta." 2 Niin Jaakob sanoi perheelleen ja muulle väelleen: "Hylätkää vieraat jumalat, joita teillä on, puhdis- tautukaa ja vaihtakaa vaatteenne, 3 niin lähdemme Beteliin. Minä rakennan sinne alttarin Jumalalle, joka kuuli minua ahdinkoni hetkellä ja oli matkalla- ni minun kanssani." 4 He luovuttivat Jaakobille kaikki hallussaan olevat jumalankuvat sekä renkaat, jotka heillä oli korvissaan, ja Jaakob kätki ne maahan Sikemin luona kasvavan suuren puun alle.

5 Sitten he lähtivät liikkeelle, ja Jumala saattoi ympäristön kaupunkien asukkaat kauhun valtaan, niin etteivät he lähteneet ajamaan takaa Jaakobin poikia. 6 Jaakob ja koko hänen väkensä saapuivat Lusiin eli Beteliin, joka on Kanaaninmaassa. 7 [i] Hän rakensi sinne alttarin ja antoi paikalle nimeksi El-Betel*, sillä siellä Jumala oli ilmestynyt hänelle hänen lähdettyään pakoon veljeään. 8 Debora, Rebekan imettäjä, kuoli siellä, ja hänet haudattiin Betelin rinteeseen tammen alle. Puu sai nimekseen Itkutammi.

9 Jaakobin palattua Mesopotamiasta Jumala ilmestyi hänelle vielä uudestaan ja siunasi hänet. 10 Jumala sanoi hänelle:

-- Nimesi on Jaakob, mutta nyt saat uuden nimen: kutsuttakoon sinua Israeliksi.

Niin hän sai nimekseen Israel. 11 Vielä Jumala sanoi hänelle:

-- Minä olen Jumala, Kaikkivaltias.
Ole hedelmällinen,
ja tulkoon sukusi suureksi.
Monet kansat saavat sinusta alkunsa,
ja sinusta tulee kuninkaiden kantaisä.
12 Sen maan, jonka lupasin Abrahamille ja Iisakille, minä nyt annan sinulle, ja myös sinun jälkeläisillesi minä annan sen maan.

13 Sitten Jumala lähti Jaakobin luota siitä paikas- ta, missä oli hänelle puhunut.

14 Jaakob pystytti patsaan, muistokiven, siihen kohtaan, missä Jumala oli puhunut hänelle, vuodatti sen päälle viiniä juomauhriksi ja valeli sen öljyl- lä. 15 Ja hän antoi sille paikalle nimen Betel.

Benjaminin syntymä ja Raakelin kuolema

16 Sitten he lähtivät liikkeelle Betelistä. Kun vielä oli vähän matkaa Efrataan, Raakelin synnytys alkoi, ja siitä tuli hyvin vaikea. 17 Kun tuskat olivat pahimmillaan, kätilövaimo sanoi hänelle: "Ei hätää, sinä saat taas pojan." 18 [i] Mutta Raakel oli jo kuolemaisillaan, ja viime hetkellään hän antoi pojalle nimen Benoni. Jaakob kuitenkin antoi hänelle nimeksi Benjamin.* 19 Raakel kuoli, ja hänet haudattiin Efratan eli Betlehemin tien varteen. 20 Jaakob pystytti patsaan hänen haudalleen, ja tämä Raakelin hautapatsas on olemassa vielä tänäkin päivänä.

Jaakobin pojat

21 [i] Sitten Israel* lähti matkaan ja pystytti telttansa Migdal-Ederin tuolle puolen. 22 Hänen asuessaan sillä seudulla Ruuben makasi isänsä sivuvaimon Bilhan kanssa, ja Israel sai tietää siitä.

Jaakobilla oli kaksitoista poikaa. 23 Lean poikia olivat Jaakobin esikoinen Ruuben sekä Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar ja Sebulon, 24 Raakelin poikia olivat Joosef ja Benjamin, 25 Raakelin orjattaren Bilhan poikia olivat Dan ja Naftali, 26 ja Lean orjattaren Silpan poikia olivat Gad ja Asser. Nämä olivat Jaakobin pojat, jotka syntyivät hänelle Mesopotamiassa.

27 Jaakob saapui isänsä Iisakin luo Mamreen, Kirjat-Arbaan eli Hebroniin, missä Abraham ja Iisak olivat asuneet muukalaisina.

Iisakin kuolema

28 Iisak eli satakahdeksankymmentä vuotta. 29 Sitten hän kuoli, ja hänet otettiin isiensä luo korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saaneena. Hänen poikansa Esau ja Jaakob hautasivat hänet.


seuraava luku
35:1
1. Moos. 28:13
35:2
Joos. 24:23; 1. Sam. 7:3 | 2. Moos. 19:10; 2. Sam. 12:20
35:5
2. Moos. 23:27; 5. Moos. 2:25; 1. Sam. 14:15; 2. Aik. 17:10
35:8
1. Moos. 24:59
35:10
1. Moos. 32:29
35:11
1. Moos. 12:2
35:12
1. Moos. 12:7
35:14
1. Moos. 28:18
35:19
1. Moos. 48:7
35:22
1. Moos. 49:4; 1. Aik. 5:1
35:27
1. Moos. 13:18
35:29
1. Moos. 25:8

35:7
Nimi El-Betel merkitsee 'Betelin Jumala'.
35:18
Nimi Benoni merkitsee 'vaivan, tuskan poika', Benjamin taas 'onnen poika'.
35:21
Israel on Jaakobin toinen nimi, vrt. 32:29, 35:10.