edellinen luku, Jesajan kirja


Pelastuneitten kiitosvirsi

1 Sinä päivänä sinä sanot:
"Minä kiitän sinua, Herra.
Sinä olit minulle vihoissasi,
mutta vihasi väistyi
ja sinä lohdutit minua.
2 Ja niin Jumala on minun pelastajani.
Minä luotan häneen, en pelkää,
sillä Herra on minun väkeni ja voimani,
hän pelasti minut."
3 Te saatte riemuiten ammentaa vettä
pelastuksen lähteistä.
4 Sinä päivänä te sanotte:
"Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimensä kunniaa!
Kertokaa kansoille hänen suuret tekonsa,
julistakaa, että hänen nimensä on ylhäinen.
5 Laulakaa ylistystä Herralle,
valtaisat ovat hänen tekonsa!
Levitköön tieto niistä yli maanpiirin.
6 Huutakaa ja riemuitkaa, te Siionin asukkaat! Suuri on Israelin Pyhä, hän, joka on teidän keskellänne."


seuraava luku
12:2
2. Moos. 15:2; Ps. 118:14
12:3
Jes. 55:1; Joh. 4:14, 7:37
12:4
1. Aik. 16:8; Ps. 105:1
12:6
Sef. 3:14; Sak. 9:9