edellinen luku, Ensimmäinen aikakirja


Laulajien ryhmät

1 Daavid ja temppelipalveluksen johtajat määräsivät Asafin, Hemanin ja Jedutunin jälkeläisten tehtäväksi pyhässä hurmoksessa ylistää Jumalaa säestäen lauluaan lyyralla, harpulla ja symbaaleilla. Seuraavassa luetellaan tähän tehtävään määrätyt miehet.

2 Asafin poikia: Sakkur, Joosef, Netanja ja Asarela. Heitä johti Asaf, joka ylisti Jumalaa kuninkaan ohjeiden mukaisesti. 3 Jedutunin kuusi poikaa: Gedalja, Jisri, Jesaja, Simei, Hasabja ja Mattitja. Heitä johti heidän isänsä Jedutun, joka lyyraa soittaen lauloi kiitosta ja ylistystä Herralle. 4 Hemanin pojat: Bukkia, Mattanja, Ussiel, Sebuel, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hotir ja Mahasiot. 5 Nämä kaikki olivat Hemanin, kuninkaan profeetan, poikia. Jumala oli näet luvannut nostaa Hemanin kunniaan ja oli antanut hänelle neljätoista poikaa ja kolme tytärtä. 6 Kaikki nämä pojat toimittivat temppelipalvelusta laulaen isänsä johdolla Herran temppelissä symbaalien, harppujen ja lyyrain säestyksellä niiden ohjeiden mukaisesti, jotka kuningas oli antanut.

Tämä Asafista, Jedutunista ja Hemanista. 7 Näitä miehiä ja heidän veljiään, joita oli opetettu laulamaan Herran ylistystä ja jotka osasivat tämän taidon, oli yhteensä kaksisataakahdeksankymmentäkahdeksan.

8 He arpoivat palvelusvuoronsa, niin nuoret kuin vanhat, niin taitajat kuin vasta-alkajatkin. 9 Ensimmäinen arpa osui Asafin suvulle ja siitä Joosefille, toiseksi tuli Gedalja veljineen ja poikineen, yhteensä kaksitoista, 10 kolmanneksi Sakkur poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 11 neljänneksi Jisri poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 12 viidenneksi Netanja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 13 kuudenneksi Bukkia poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 14 seitsemänneksi Jesarela poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 15 kahdeksanneksi Jesaja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 16 yhdeksänneksi Mattanja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 17 kymmenenneksi Simei poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 18 yhdenneksitoista Asarel poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 19 kahdenneksitoista Hasabja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 20 kolmanneksitoista Subael poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 21 neljänneksitoista Mattitja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 22 viidenneksitoista Jeremot poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 23 kuudenneksitoista Hananja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 24 seitsemänneksitoista Josbekasa poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 25 kahdeksanneksitoista Hanani poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 26 yhdeksänneksitoista Malloti poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 27 kahdenneksikymmenenneksi Eliata poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 28 kahdenneksikymmenenneksiyhdenneksi Hotir poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 29 kahdenneksikymmenenneksikahdenneksi Giddalti poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 30 kahdenneksikymmenenneksikolmanneksi Mahasiot poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 31 ja kahdenneksikymmenenneksineljänneksi Romamti-Eser poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista.


seuraava luku
25:8
1. Aik. 24:31, 26:13