edellinen luku, Jeremian kirja


Jeremian kirje Babylonian pakkosiirtolaisille

1 Profeetta Jeremia lähetti Jerusalemista kirjeen vielä elossa oleville pakkosiirtolaisten vanhimmille sekä papeille, profeetoille ja koko sille kansalle, jonka Nebukadnessar oli vienyt Jerusalemista Babyloniaan. 2 Tämän kirjeen hän kirjoitti sen jälkeen, kun kuningas Jekonja, kuninkaan äiti, hovin virkamiehet, Juudan ja Jerusalemin päämiehet sekä sepät ja kirvesmiehet olivat joutuneet lähtemään Jerusalemista. 3 Jeremia antoi kirjeen Eleasan, Safanin pojan, ja Gemarjan, Hilkian pojan, mukaan, kun Juudan kuningas Sidkia lähetti heidät Babyloniaan kuningas Nebukadnessarin luo.

Kirje kuului näin:

4 "Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo kaikille pakkosiirtolaisille, jotka hän on siirtänyt Jerusalemista Babyloniaan: 5 Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan! Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä! 6 Ottakaa itsellenne vaimot, syntyköön teille poikia ja tyttäriä! Ottakaa pojillennekin vaimot ja naittakaa tyttärenne, että he saisivat poikia ja tyttäriä. Lisääntykää, älkää vähentykö! 7 Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne.

8 "Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Älkää antako keskuudessanne olevien profeettojen ja ennustajien pettää itseänne! Älkää uskoko unia, joita he teille kertovat. 9 Silkkaa valhetta he julistavat teille minun nimissäni, en minä ole heitä lähettänyt, sanoo Herra.

10 "Näin sanoo Herra: Kun Babylonian seitsemänkymmentä vuotta ovat kuluneet, minä otan teidät jälleen huomaani. Minä täytän lupaukseni ja tuon teidät takaisin omaan maahanne. 11 Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. 12 Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä. 13 Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte, 14 ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikkien kansojen seasta, kaikkialta, minne olen teidät karkottanut. Minä tuon teidät takaisin siihen paikkaan, mistä minä vein teidät pakkosiirtolaisuuteen.

15 "Te väitätte, että Herra on antanut teille profeettoja Babyloniassakin. 16 Mutta Daavidin valtaistuimella istuvasta kuninkaasta ja koko tässä kaupungissa asuvasta kansasta, teidän veljistänne, jotka eivät joutuneet teidän kanssanne pakkosiirtolaisuuteen, Herra Sebaot sanoo näin: 17 Minä tuon heidän keskelleen miekan, nälän ja ruton! Minä viskaan heidät pois niin kuin pilaantuneet viikunat, joita ei syödä. 18 Miekan, nälän ja ruton minä lähetän heidän kimppuunsa. Kaikki kansat kauhistuvat ja tyrmistyvät nähdessään, mitä olen heille tehnyt. Kaikkialla, minne minä heidät karkotan, minä teen heistä varoittavan esimerkin: heitä häväistään, ja heidän kohtalostaan tulee kirosana. 19 He eivät ole kuunnelleet minua eivätkä palvelijoitani, profeettoja, joita yhä uudestaan olen lähettänyt heidän luokseen. Tekään ette ole kuunnelleet, sanoo Herra.

20 "Kuulkaa nyt, mitä Herra sanoo, kaikki te pakkosiirtolaiset, jotka Herra lähetti Jerusalemista Babyloniaan! 21 Näin Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo Ahabista, Kolajan pojasta, ja Sidkiasta, Maasejan pojasta, jotka julistavat valheita Herran nimissä: Minä annan heidät Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin käsiin, ja hän tappaa heidät teidän nähtenne. 22 Kun joku Juudan pakkosiirtolainen Babyloniassa toivottaa toiselle pahaa, hän sanoo: 'Tehköön Herra sinulle niin kuin Sidkialle ja Ahabille, jotka Babylonian kuningas kärvensi tulessa!' 23 He ovat tehneet sellaista, mikä on tahrannut Israelin kunniaa. He ovat tehneet aviorikoksen toisten miesten vaimojen kanssa. He ovat puhuneet valheita minun nimissäni. En minä ole heitä lähettänyt. Minä tiedän tämän kaiken ja todistan sen itse, sanoo Herra."

Semajan kirje Babyloniasta Jerusalemin papeille ja Jeremian vastaus

24 Herra käski Jeremian ilmoittaa nehelamilaiselle Semajalle nämä sanat: 25 "Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Sinä olet lähettänyt omissa nimissäsi kirjeen pappi Sefanjalle, Maasejan pojalle, ja tarkoittanut sen muillekin papeille sekä Jerusalemissa olevalle kansalle. Hän oli kirjoittanut: 26 'Herra on pannut sinut, Sefanja, pappi Jojadan seuraajaksi valvomaan järjestystä Herran temppelissä ja toimittamaan jalkapuuhun ja kaularautaan kaikki hullut ja hurmahenget, jotka esiintyvät profeettoina. 27 Mikset siis vieläkään ole vaientanut anatotilaista Jeremiaa, joka profetoi teidän keskuudessanne? 28 Kenenkään estämättä hän on kirjoittanut meille Babyloniaan näin: Te joudutte viipymään siellä vielä kauan. Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan! Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä!'"

29 Tämän kirjeen pappi Sefanja oli lukenut ääneen, ja profeetta Jeremiakin oli sen kuullut. 30 Silloin Jeremia sai Herralta käskyn 31 kirjoittaa pakkosiirtolaisille ja julistaa nehelamilaisesta Semajasta nämä Herran sanat: "Semaja on esiintynyt profeettana teidän keskuudessanne, vaikka minä en ole häntä lähettänyt. Hän on saanut teidät luottamaan valheeseen. 32 Sen tähden minä, Herra, olen päättänyt rangaista nehelamilaista Semajaa ja hänen jälkeläisiään. Kukaan heistä ei saa enää asua minun kansani keskellä eikä kukaan heistä tule näkemään, mitä hyvää minä sille teen. Sillä Semaja on puhunut valhetta minun nimissäni, sanoo Herra!"


seuraava luku
29:2
2. Kun. 24:12,13; Jer. 24:1
29:7
Bar. 1:11
29:10
2. Aik. 36:20
29:11
Sananl. 23:18, 24:20
29:13
5. Moos. 4:29
29:14
5. Moos. 30:3
29:17
Jer. 24:8,9
29:18
Jer. 24:8,9
29:19
1. Kun. 18:36
29:22
Jes. 65:15
29:23
Jer. 23:14
29:32
Jer. 28:16