edellinen luku, Jeremian kirja


Jeremia ja Hananja

1 Saman vuoden viidennessä kuussa -- Juudan kuninkaan Sidkian hallitusajan alkupuolella, hänen neljäntenä hallitusvuotenaan -- astui profeetta Hananja, Asurin poika Gibeonista, Jeremian eteen Herran temppelissä.

Pappien ja kansanjoukon kuullen Hananja sanoi: 2 "Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo: Minä särjen Babylonian ikeen! 3 Ennen kuin kaksi vuotta on kulunut, minä tuon tähän paikkaan takaisin kaikki Herran temppelin esineet, jotka Babylonian kuningas Nebukadnessar vei täältä mukanaan Babyloniaan. 4 Myös Juudan kuninkaan Jekonjan, Jojakimin pojan, ja kaikki muut Juudan pakkosiirtolaiset, jotka joutuivat Babyloniaan, minä tuon tänne takaisin. Minä särjen Babylonian ikeen, sanoo Herra."

5 Mutta profeetta Jeremia sanoi profeetta Hananjalle pappien ja temppeliin kokoontuneen kansan kuullen: 6 "Aamen! Kunpa Herra tekisikin niin! Antakoon hän ennustuksesi toteutua ja tuokoon hän Herran temppelin esineet ja kaikki pakkosiirtolaiset Babyloniasta tänne takaisin. 7 Paina kuitenkin mieleesi, mitä minä sinulle nyt sanon kaikkien näiden ihmisten kuullen: 8 Kaikkina aikoina, jo ennen minua ja sinua, profeetat ovat ennustaneet monille kansoille ja suurille valtakunnille sotaa, onnettomuutta ja ruttoa. 9 Jos siis joku profeetta julistaa rauhaa, on syytä katsoa, käykö hänen sanansa toteen. Vasta sitten nähdään, onko hän todella Herran lähettämä profeetta."

10 Silloin Hananja otti ikeen Jeremian niskasta ja särki sen. 11 Hananja sanoi koko kansanjoukon kuullen: "Herra sanoo: Näin minä särjen Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin ikeen kaikkien kansojen niskasta, ennen kuin kaksi vuotta on kulunut." Sen kuultuaan Jeremia lähti pois.

12 Jonkin ajan kuluttua siitä, kun Hananja oli särkenyt ikeen Jeremian niskasta, Jeremialle tuli tämä Herran sana: 13 "Mene Hananjan luo ja sano hänelle: Näin sanoo Herra: Sinä särjit puisen ikeen mutta nostat sen tilalle rautaisen! 14 Sillä näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Minä panen rautaisen ikeen kaikkien näiden kansojen niskaan. Niiden on palveltava Babylonian kuningasta Nebukadnessaria. Vieläpä villieläimet minä annan hänen valtaansa."

15 Vielä Jeremia sanoi Hananjalle: "Kuule, Hananja! Herra ei ole sinua lähettänyt. Sinä olet saanut tämän kansan luottamaan valheeseen. 16 Sen tähden Herra sanoo näin: Mene, sinulla ei ole enää osaa eikä arpaa maan päällä! Tänä vuonna sinä kuolet, koska olet puhunut valhetta minun nimissäni." 17 Sen vuoden seitsemännessä kuussa profeetta Hananja kuoli.


seuraava luku
28:3
Jer. 27:16
28:4
2. Kun. 24:15,16
28:9
5. Moos. 18:21,22
28:10
Jer. 27:2
28:14
Jer. 27:6
28:16
Jer. 29:32