edellinen luku, Hesekielin kirja


Ammonilaisten tuomio

1 Minulle tuli tämä Herran sana:

2 "Ihminen, käännä katseesi kohti Ammonin maata ja julista sen kansalle tuomio. 3 Sano sille: Kuule Herran Jumalan sana. Näin sanoo Herra Jumala: Sinä ilkuit ja sanoit: 'Siitä sait', kun minun temppelini saastutettiin, kun Israelin maata hävitettiin ja kun Juudan kansaa vietiin vankina vieraaseen maahan. 4 Sen tähden minä annan sinut idän kansojen käsiin, ja ne pystyttävät leirinsä sinun alueillesi ja asettuvat sinun maillesi asumaan, syövät kaiken mitä maasi tuottaa ja juovat kaiken maitosi. 5 Minä annan kamelien kaluttavaksi Rabban ja teen koko Ammonin maasta lammaslaitumen, ja silloin te tiedätte, että minä olen Herra.

6 "Näin sanoo Herra Jumala: Sinä olit täynnä vahingoniloa, löit käsiäsi yhteen, tömistit jalkojasi ja pilkkasit ja nauroit Israelin maata. 7 Sen tähden minä kohotan käteni ja annan sinut kansojen ryöstettäväksi, minä hävitän sinut tyystin kansojen joukosta, pyyhin sinut maiden joukosta pois ja hävitän sinut lopullisesti. Silloin sinä tiedät, että minä olen Herra.

Moabilaisten tuomio

8 "Näin sanoo Herra Jumala: Moabilaiset ovat ilkkuneet: 'Juudan on käynyt niin kuin kaikkien muiden kansojen.' 9 Sen tähden minä revin Moabin harjanteelta sen kaupungit, hävitän viimeistä myöten sen kaunistukset: Bet-Jesimotin, Baal-Meonin ja Kirjataimin. 10 Minä annan sen idän kansojen käsiin, yhtä lailla kuin ammonilaiset, joita ei enää lueta kansojen joukkoon. 11 Minä panen täytäntöön moabilaisten tuomion, ja silloin he tietävät, että minä olen Herra.

Edomilaisten tuomio

12 "Näin sanoo Herra Jumala: Edom on julmasti kostanut Juudan kansalle, ja näin se on rikkonut Herraa vastaan. 13 Sen tähden Herra Jumala sanoo: Minä kohotan käteni ja hävitän Edomista ihmiset ja eläimet, minä muutan koko maan rauniokasaksi ja surmaan joka ainoan ihmisen Temanista Dedaniin asti. 14 Oman kansani, israelilaiset, minä panen toteuttamaan kostoni, ja he tekevät Edomille sen, mitä vihani vaatii. Niin saa Edom tuntea minun kostoni. Näin sanoo Herra Jumala.

Filistealaisten tuomio

15 "Näin sanoo Herra Jumala: Filistealaiset ovat kostaneet Juudalle. Ikimuistoisen vihansa ajamina ja kaunaa ja inhoa täynnä he ovat levittäneet tuhoa. 16 [i] Sen tähden Herra Jumala sanoo: Minä kohotan käteni ja rankaisen filistealaisia, minä hävitän kreetit* ja tuhoan kaikki merenrannan asukkaat. 17 Minä kostan heille kovalla kädellä, ankarasti minä rankaisen heitä, ja silloin, kostoni kohdatessa heidät, he tietävät, että minä olen Herra."


seuraava luku
25:2
Jer. 49:1; Hes. 21:33; Aam. 1:13
25:8
Jes. 15:1; Jer. 48:1; Aam. 2:1
25:12
Hes. 35:5
25:14
1. Makk. 5:3
25:15
Jes. 14:29-31
25:16
Jes. 14:29-31
25:17
Jes. 14:29-31

25:16
Eräs filistealaisryhmä, mahdollisesti lähtöisin Kreetan saarelta.