edellinen luku, Ensimmäinen Mooseksen kirja


Esaun jälkeläiset

1 Tämä on luettelo Esaun eli Edomin jälkeläisistä. 2 Esau otti vaimoikseen kaksi kanaanilaisnaista: Adan, heettiläisen Elonin tyttären, ja Oholibaman, joka oli horilaisen Sibeonin pojan Anan tytär. 3 Heidän lisäkseen hän otti vaimokseen Ismaelin tyttären Basematin, joka oli Nebajotin sisar. 4 Ada synnytti Esaulle Elifasin, Basemat synnytti Reuelin, 5 ja Oholibama synnytti Jeusin, Jaelamin ja Korahin. Nämä olivat Esaun pojat, jotka syntyivät hänelle Kanaaninmaassa.

6 Sitten Esau otti mukaan vaimonsa, poikansa, tyttärensä ja kaiken väkensä, karjansa, kaikki juhtansa ja kaiken maassa hankkimansa omaisuuden ja muutti toiseen maahan veljensä Jaakobin tieltä. 7 Heillä oli kummallakin niin runsaasti karjaa, etteivät he enää mahtuneet asumaan samalla seudulla eikä maa, jossa he asuivat muukalaisina, riittänyt antamaan elantoa heille molemmille heidän suurten laumojensa vuoksi. 8 Esau eli Edom asettui asumaan Seirin vuorille.

9 Tämä on luettelo Esaun, Edomin kantaisän, jälkeläisistä, jotka asuvat Seirin vuoristossa. 10 Nämä olivat Esaun poikien nimet: Elifas, Esaun vaimon Adan poika; Reuel, Esaun vaimon Basematin poika. 11 Elifasin pojat olivat Teman, Omar, Sefo, Gaetam ja Kenas. 12 Esaun pojalla Elifasilla oli myös sivuvaimo Timna, joka synnytti hänelle Amalekin. Tässä olivat Esaun vaimon Adan jälkeläiset. 13 Reuelin pojat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa. He olivat Esaun vaimon Basematin jälkeläisiä. 14 Pojat, jotka Esaun vaimo Oholibama, Sibeonin pojan Anan tytär, synnytti Esaulle, olivat Jeus, Jaelam ja Korah.

15 Seuraavassa luetellaan Esaun jälkeläisten heimo- kunnat. Esaun esikoisen Elifasin jälkeläisiä olivat nämä heimokunnat: Teman, Omar, Sefo, Kenas, 16 Ko- rah, Gaetam ja Amalek. Tässä olivat Elifasin suvun heimokunnat, jotka asuivat Edomin maassa. Nämä oli- vat Adan jälkeläisiä.

17 Esaun pojan Reuelin jälkeläisten heimokunnat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa. Tässä olivat Reuelin suvun heimokunnat, jotka nekin asuivat Edomin maassa. Nämä olivat Esaun vaimon Basematin jälkeläisiä.

18 Esaun vaimon Oholibaman pojat olivat Jeus, Jaelam ja Korah. Heistä saivat nimensä Esaun vaimon Oholibaman, Anan tyttären, jälkeläisten heimokunnat. 19 Tässä olivat Esaun pojat ja heistä polveutuneet heimokunnat. Tämä oli Edomin suku.

Seirin jälkeläiset

20 Nämä olivat horilaisen Seirin pojat, jotka entuudestaan asuivat Edomin maassa: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, 21 Dison, Eser ja Disan. Heistä saivat nimensä horilaisten, Seirin jälkeläisten, heimokunnat Edomin maassa. 22 Lotanin pojat olivat Hori ja Hemam, ja Lotanilla oli sisar nimeltä Timna. 23 Sobalin pojat olivat Alvan, Manahat, Ebal, Sefo ja Onam. 24 Sibeonin pojat olivat Aija ja Ana; hän oli se Ana, joka löysi kuumat lähteet autiomaasta paimentaessaan isänsä Sibeonin aaseja. 25 Anan poika oli Dison, ja hänen tyttärensä oli Oholibama. 26 Disonin pojat olivat Hemdan, Esban, Jitran ja Keran. 27 Eserin pojat olivat Bilhan, Saavan ja Akan. 28 Ja Disanin pojat olivat Us ja Aran.

29 Nämä olivat horilaisten heimokunnat: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, 30 Dison, Eser ja Disan. Tässä olivat Seirin maassa asuvat horilaisten heimokunnat järjestyksessä lueteltuina.

31 Nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edo- min maassa ennen kuin israelilaisilla oli kuningasta hallitsijanaan: 32 Edomin ensimmäinen kuningas oli Bela, Beorin poika, ja hänen hallituskaupunkinsa nimi oli Dinhaba. 33 Belan kuoltua tuli kuninkaaksi Jobab, Serahin poika, kotoisin Bosrasta. 34 Jobabin kuoltua tuli kuninkaaksi Husam, kotoisin Temanin maasta. 35 Husamin kuoltua tuli kuninkaaksi Hadad, Bedadin poika, se joka voitti midianilaiset Moabin tasangolla. Hänen hallituskaupunkinsa oli Avit. 36 Hadadin kuoltua tuli kuninkaaksi Samla, kotoisin Masrekasta. 37 Samlan kuoltua tuli kuninkaaksi Saul, kotoisin Rehobot-Naharista. 38 Saulin kuoltua tuli kuninkaaksi Baal-Hanan, Akborin poika. 39 Kun Baal-Hanan, Akborin poika, kuoli, tuli kuninkaaksi Hadar. Hänen hallituskaupunkinsa oli Pau. Hänen vaimonsa oli Mehetabel, Matredin tytär; Matred puolestaan oli Me-Sahabin tytär.

40 Nämä olivat Esaun jälkeläisten heimokunnat lueteltuina suvuittain ja asuinpaikkojensa mukaan: Timna, Alva, Jetet, 41 Oholibama, Ela, Pinon, 42 Kenas, Teman, Mibsar, 43 Magdiel ja Iram. Tässä olivat Edomin maan heimokunnat lueteltuina asuin- paikkojensa mukaan. Tämä oli Esaun, Edomin kan- taisän, suku.


seuraava luku
36:1
1. Moos. 25:30
36:2
1. Moos. 26:34, 28:9
36:3
1. Moos. 26:34, 28:9
36:7
1. Moos. 13:6
36:8
Joos. 24:4
36:10
1. Aik. 1:35-37
36:11
1. Aik. 1:35-37
36:12
1. Aik. 1:35-37
36:13
1. Aik. 1:35-37
36:14
1. Aik. 1:35-37
36:15
1. Aik. 1:35-37
36:16
1. Aik. 1:35-37
36:17
1. Aik. 1:35-37
36:18
1. Aik. 1:35-37
36:19
1. Aik. 1:35-37
36:20
36:21
36:22
36:23
36:24
36:25
36:26
36:27
36:28
36:29
36:30
36:31
1. Aik. 1:43-51
36:32
1. Aik. 1:43-51
36:33
1. Aik. 1:43-51
36:34
1. Aik. 1:43-51
36:35
1. Aik. 1:43-51
36:36
1. Aik. 1:43-51
36:37
1. Aik. 1:43-51
36:38
1. Aik. 1:43-51
36:39
1. Aik. 1:43-51
36:40
1. Aik. 1:51
36:41
1. Aik. 1:51
36:42
1. Aik. 1:51
36:43
1. Aik. 1:51