edellinen luku, Viides Mooseksen kirja


Israel, Jumalan valitsema kansa

1 "Kun Herra, teidän Jumalanne, vie teidät siihen maahan, jota nyt olette menossa ottamaan omaksenne, hän hävittää tieltänne seitsemän teitä suurempaa ja mahtavampaa kansaa: heettiläiset, girgasilaiset, amorilaiset, kanaanilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset. 2 Kun Herra, teidän Jumalanne, on antanut nämä kansat teidän käsiinne ja te olette ne lyöneet, julistakaa ne Herralle kuuluvaksi uhriksi ja tuhotkaa ne. Älkää liittoutuko niiden kanssa älkääkä osoittako niille armoa. 3 Älkää avioituko näihin kansoihin kuuluvien kanssa. Älkää myöskään antako tyttäriänne heille vaimoiksi älkääkä ottako heidän tyttäriään vaimoiksi pojillenne, 4 sillä he viettelisivät poikanne luopumaan Herrasta ja palvelemaan vieraita jumalia. Jos annatte tämän tapahtua, Herra vihastuu teihin ja tekee teistä heti lopun. 5 [i] Tehkää sen sijaan heille näin: repikää maahan heidän alttarinsa, murskatkaa heidän kivipatsaansa, hakatkaa poikki heidän asera- paalunsa* ja polttakaa heidän jumalankuvansa. 6 Muistakaa, että olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa. Herra, teidän Jumalanne, valitsi teidät maailman kaikkien kansojen joukosta omaksi kansakseen.

7 "Ei Herra siitä syystä mieltynyt teihin eikä valinnut teitä, että te olisitte kansana kaikkia muita kansoja suurempi -- olettehan kaikista kansoista pienin. 8 Herra rakasti teitä, ja pitääkseen esi-isillenne vannomansa valan hän vei teidät väkevällä kädellään pois Egyptistä, orjuuden maasta, ja lunasti teidät vapaiksi faraon, Egyptin kuninkaan, vallasta. 9 Tietäkää siis, että vain Herra, teidän Jumalanne, on Jumala. Häneen voi luottaa, hän pitää voimassa liittonsa. Tuhansien sukupolvien ajan hän on uskollinen niille, jotka rakastavat häntä ja pitävät hänen käskynsä, 10 mutta niille, jotka häntä uhmaavat ja vihaavat, hän kostaa tuhoamalla heidät. Hän kostaa viipymättä sille, joka häntä vihaa. 11 Pitäkää siis huoli siitä, että noudatatte lakia, niitä käskyjä ja säädöksiä, jotka minä teille nyt annan.

Kuuliaisuus tuo onnen ja siunauksen

12 "Jos te tottelette näitä käskyjä ja noudatatte niitä, niin Herra, teidän Jumalanne, osoittaa teille uskollisuutensa ja pitää voimassa liittonsa, kuten hän on vannonut teidän esi-isillenne. 13 Hän rakastaa ja siunaa teitä ja antaa teidän kasvaa suureksi kansaksi. Hän siunaa teidän jälkeläisenne, maanne hedelmät, viljanne, viininne ja öljynne ja tekee suuriksi teidän karjalaumanne siinä maassa, jonka hän on esi-isillenne vannomallaan valalla luvannut teille.

14 "Te saatte osaksenne runsaamman siunauksen kuin mikään muu kansa. Teidän keskuudessanne ei ole hedelmätöntä miestä, ei liioin naista, joka ei voi saada lasta, eikä karjassanne ole mahoa eläintä. 15 Herra pitää teistä loitolla kaikki sairaudet. Hän ei vaivaa teitä niillä pahoilla taudeilla, jotka tunnette Egyptin ajoilta, vaan antaa vihollistenne sairastua niihin. 16 Te tuhoatte kaikki ne kansat, jotka Herra, teidän Jumalanne, antaa teidän käsiinne. Älkää säälikö niitä älkääkä palvoko vieraita jumalia, ettette joutuisi niiden pauloihin.

17 "Te kenties ajattelette: 'Nämä kansat ovat meitä suurempia. Kuinka me pystyisimme ne hävittämään?' 18 Älkää kuitenkaan pelätkö niitä, vaan pitäkää aina mielessänne, mitä Herra, teidän Jumalanne, teki faraolle ja koko Egyptille. 19 Muistakaa egyptiläisten suuret koettelemukset, jotka omin silmin saitte nähdä. Ajatelkaa Herran, Jumalanne, tekemiä ihmeitä ja tunnustekoja, hänen väkevää kättään ja kohotettua käsivarttaan, joiden voimalla hän vei teidät pois Egyptistä. Samalla tavoin kuin egyptiläisille tekee Herra, teidän Jumalanne, kaikille niille kansoille, joita te nyt pelkäätte. 20 Hän lähettää niiden kimppuun myös herhiläisparvia, kunnes kaikki, jotka vielä ovat hengissä ja piileksivät teitä, ovat menehtyneet. 21 Älkää pelätkö, sillä Herra, teidän Jumalanne, suuri ja pelottava Jumala, on teidän keskellänne.

22 "Herra, teidän Jumalanne, karkottaa nämä kansat teidän tieltänne vähitellen. Teidän ei tule pyrkiä kerralla hävittämään niitä, etteivät villieläimet lisääntyisi ja kävisi teille vaivaksi. 23 Herra, teidän Jumalanne, antaa nuo kansat teidän valtaanne ja saattaa ne suureen sekasortoon, kunnes ne tuhoutuvat tyystin. 24 Herra antaa myös niiden kuninkaat teidän käsiinne, ja te pyyhitte heidän nimensäkin pois maan päältä. Kukaan ei pysty teitä vastustamaan, vaan te hävitätte kaikki.

25 "Polttakaa heidän jumalankuvansa. Älkää ahneuksissanne ottako niistä itsellenne hopeaa tai kultaa, ettette joutuisi heidän jumaliensa pauloihin, sillä ne ovat iljetys Herralle, teidän Jumalallenne. 26 Sellainen iljetys on julistettava tuhon omaksi. Älkää siis viekö siitä mitään kotiinne, ettette itsekin joutuisi tuhon omiksi. Inhotkaa epäjumalia, kauhistukaa ja karttakaa niitä; ne on tuhottava.


seuraava luku
7:1
2. Moos. 23:23, 34:11
7:2
2. Moos. 23:32; 5. Moos. 20:16,17
7:3
Joos. 23:12; Tuom. 3:6; Esra 9:1,2
7:5
2. Moos. 34:13
7:6
2. Moos. 19:5
7:8
5. Moos. 10:15
7:9
Neh. 9:33; Ps. 31:6; Jes. 49:7; Valit. 3:23
7:13
3. Moos. 26:9; 5. Moos. 28:2
7:14
2. Moos. 23:26
7:15
2. Moos. 9:14, 15:26
7:16
2. Moos. 23:33; 5. Moos. 12:30
7:19
2. Moos. 6:6
7:20
2. Moos. 23:28; Joos. 24:12
7:22
2. Moos. 23:29
7:24
Joos. 11:12
7:25
5. Moos. 12:3; Joos. 7:21; 2. Makk. 12:40
7:26
5. Moos. 13:18

7:5
Asera-paalu edusti kanaanilaisten jumalatarta.