edellinen luku, Kolmas Mooseksen kirja


Kuuliaisuus tuo siunauksen

1 "Teillä ei saa olla epäjumalia. Älkää pystyttäkö jumalien kuvia tai patsaita. Älkää veistäkö maassanne kuvia kiviin älkääkä palvoko niitä, sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne. 2 Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Pelätkää ja kunnioittakaa minun pyhäkköäni. Minä olen Herra.

3 "Jos te elätte minun säädöksieni mukaan ja noudatatte minun käskyjäni, 4 minä annan teille sateet ajallaan, ja maa tuottaa niin paljon satoa ja puut niin paljon hedelmää, 5 että teillä riittää puitavaa viininkorjuuseen asti ja viininkorjuuta kestää kylvämiseen saakka. Teillä on syötävää yllin kyllin, ja te saatte asua turvallisesti maassanne. 6 Minä annan maahanne rauhan, ja te saatte nukkua yönne minkään häiritsemättä. Minä hävitän maastanne petoeläimet, eivätkä viholliset pääse tuhoamaan maata, 7 vaan te ajatte heidät pakosalle ja kukistatte heidät. 8 Viisi teistä ajaa pakoon sata vihollista, sata teistä ajaa pakoon kymmenentuhatta, ja he kaatuvat teidän miekkaanne. 9 Minä katson teidän puoleenne, teen teidät hedelmällisiksi ja annan teidän saada suuren joukon jälkeläisiä. Minä pidän voimassa teille antamani lupaukset. 10 Satoa riittää teillä syötäväksi uuden sadon kypsymiseen saakka, niin että joudutte vielä heittämään vanhaa viljaa pois uuden tieltä. 11 Minä pystytän asumukseni teidän keskellenne enkä väsy teihin, 12 vaan vaellan teidän mukananne ja olen teidän Jumalanne, ja te olette minun kansani. 13 Minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka toin teidät pois Egyptistä, missä olitte orjina. Minä murskasin ikeen teidän niskastanne, niin että te saatoitte kulkea pystypäin.

Tottelemattomuudesta seuraa rangaistus

14 "Jos ette kuuntele minua ettekä noudata kaikkia näitä säädöksiä 15 ja jos te halveksitte minun käskyjäni ja ylenkatsotte minun lakejani ettekä noudata kaikkia minun säädöksiäni, vaan rikotte liiton, 16 niin minä rankaisen teitä. Minä lähetän teille varoitukseksi hivuttavan taudin ja kuumeen, jotka riuduttavat silmänne ja kuluttavat elinvoimanne. Te kylvätte turhaan, sillä teidän vihollisenne syövät sadon. 17 Minä käännyn teitä vastaan, niin että viholliset lyövät teidät taistelussa. Teidän vihamiehenne hallitsevat teitä, ja lopulta te pakenette silloinkin, kun kukaan ei aja teitä takaa.

18 "Jos ette sittenkään tottele minua, minä kuritan teitä seitsenkertaisesti syntienne tähden. 19 Minä murskaan teidän voimanne ja ylpeytenne, taivas teidän yllänne tulee raudankovaksi ja maa teidän allanne pronssin kaltaiseksi. 20 Teidän voimanne kuluvat hukkaan, kun maa ei tuota satoa eivätkä puut kanna hedelmää.

21 "Jos te yhä vain niskoittelette ettekä suostu kuulemaan minua, minä kuritan teitä vielä seitsemän kertaa ankarammin syntienne tähden. 22 Minä lähetän teidän kimppuunne villipetoja, ja ne riistävät teiltä teidän lapsenne, raatelevat karjanne ja tappavat teidät niin vähiin, että tiet tulevat autioiksi.

23 "Jos ette tästäkään kurituksesta ota opiksenne vaan edelleen vastustatte minua, 24 minä itse käännyn teitä vastaan ja kuritan teitä seitsemän kertaa ankarammin syntienne vuoksi. 25 Minä lähetän teidän kimppuunne vihollisen kostamaan teille liiton rikkomisen, ja jos vetäydytte kaupunkeihinne, minä lähetän ruton teidän keskuuteenne ja te joudutte vihollistenne armoille. 26 Minä estän teitä saamasta ruokaa, niin että kymmenelle naiselle riittää yksi ainoa uuni heidän vähien leipiensä paistamiseen. He joutuvat jakamaan leivät vaa'alla punniten, eikä kukaan tule niistä kylläiseksi.

27 "Jos ette tämänkään jälkeen suostu tottelemaan vaan edelleen vastustatte minua, 28 käännyn minäkin vihassani teitä vastaan ja kuritan teitä seitsenkertaisesti syntienne tähden. 29 Te joudutte syömään poikienne ja tyttärienne lihaa. 30 Minä hävitän teidän uhrikukkulanne, kaadan kumoon suitsutusalttarinne ja kokoan teidän omat ruumiinne röykkiöiksi epäjumalankuvienne sirpaleiden päälle. Minä alan inhota teitä 31 ja muutan teidän kaupunkinne rauniokasoiksi, annan pyhäkköjenne autioitua enkä enää välitä teidän uhrisavunne tuoksusta. 32 Minä teen teidän maanne niin autioksi, että teidän vihollisennekin, jotka tulevat sinne asumaan, kammoksuvat sitä. 33 Ja teidät minä hajotan vieraiden kansojen sekaan, minä karkotan teidät paljastettu miekka kädessäni. Teidän maastanne tulee autiomaa, ja teidän kaupunkinne muuttuvat rauniokasoiksi. 34 Niin maa saa autiona levätessään hyvityksen sapattivuosista, joita te ette sille antaneet. Te itse olette vihollismaassa, mutta oma maanne lepää ja saa hyvityksen sapattivuosistaan. 35 Koko autiona olonsa ajan se saa viettää sapattia, jota sillä ei ollut teidän siellä asuessanne.

36 "Teistä jäljelle jääneet, jotka asuvat vihollismaassa, minä teen niin aroiksi, että kun he kuulevat selkänsä takaa lehden kahinan, he karkaavat pakoon kuin miekan tieltä ja kaatuvat, vaikka kukaan ei aja heitä takaa. 37 Kuin miekkaa paeten he kompastelevat toisiinsa, vaikka kukaan ei heitä ahdista. Te ette kestä vihollistenne edessä, 38 vaan katoatte vieraiden kansojen sekaan, ja vihollistenne maa nielee teidät. 39 Teistä jäljelle jääneet riutuvat vihollismaassa syntiensä tähden, ja myös isiensä syntien tähden he riutuvat.

40 "Sitten he tunnustavat omat syntinsä ja isiensä synnit, luopumuksensa ja niskoittelunsa, 41 joiden takia minä asetuin heitä vastaan ja vein heidät vihollismaahan. Jos heidän paatunut mielensä silloin nöyrtyy ja he sovittavat syntinsä, 42 minä muistan lupaukseni, jonka annoin Jaakobille, Iisakille ja Abrahamille, ja muistan myös heidän maataan. 43 Mutta maan on ensin tultava tyhjäksi ja oltava autiona korvaukseksi pitämättä jääneistä sapateista. He itse joutuvat sovittamaan syntinsä, koska hylkäsivät minun lakini ja halveksivat minun säädöksiäni. 44 Mutta vaikka he ovat vihollismaassa, minä en hylkää heitä enkä vihastu heihin niin, että tekisin heistä lopun ja rikkoisin liiton, joka on välillämme, sillä minä olen Herra, heidän Jumalansa. 45 Minä muistan heitä ja liittoa, jonka tein heidän esi-isiensä kanssa, kun toin heidät kaikkien kansojen nähden pois Egyptistä ja osoitin olevani heidän Jumalansa. Minä olen Herra."

46 Nämä ovat ne käskyt, lait ja opetukset, jotka Herra Siinainvuorella ilmoitti Moosekselle asettaen ne israelilaisten kanssa solmimansa liiton ehdoiksi.


seuraava luku
26:1
2. Moos. 20:4
26:2
2. Moos. 20:8
26:3
3. Moos. 25:18,19
26:4
3. Moos. 25:18,19
26:5
3. Moos. 25:18,19
26:6
3. Moos. 25:18,19, Jer. 30:10, 46:27; Hes. 34:28, 39:26; Miika 4:4
26:7
3. Moos. 25:18,19
26:8
3. Moos. 25:18,19, Joos. 23:10
26:11
Hes. 37:26-28
26:12
Hes. 37:26-28
26:14
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3
26:15
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3
26:16
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3
26:17
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3, Sananl. 28:1
26:18
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3
26:19
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3
26:20
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3
26:21
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3
26:22
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3, Hes. 14:15
26:23
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3
26:24
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3
26:25
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3
26:26
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3, Jes. 9:19; Hoos. 4:10; Miika 6:14; Hagg. 1:6
26:27
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3
26:28
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3
26:29
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3, 5. Moos. 28:53; 2. Kun. 6:29; Jer. 19:9; Valit. 4:10
26:30
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3, Hes. 6:4
26:31
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3, Jes. 1:13
26:32
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3, Jer. 19:8
26:33
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3, Jer. 9:15
26:34
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3, 2. Aik. 36:21; Jer. 25:12, 29:10
26:35
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3
26:36
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3, Jes. 30:17
26:37
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3
26:38
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3
26:39
5. Moos. 28:15-68; Mal. 2:2,3
26:40
Ps. 106:6; Dan. 9:5
26:44
5. Moos. 4:31; Jes. 59:21; Room. 11:26,27