edellinen luku, Neljäs Mooseksen kirja


Ensimmäinen voitto kanaanilaisista

1 Kun kanaanilainen Aradin kuningas, joka hallitsi Negeviä, sai kuulla israelilaisten olevan tulossa Atarimin tietä, hän hyökkäsi heitä vastaan ja otti muutamia heistä vangiksi. 2 Silloin israelilaiset antoivat Herralle lupauksen: "Jos annat sen kansan meidän käsiimme, niin me julistamme heidän kaupunkinsa sinulle kuuluvaksi uhriksi ja tuhoamme ne." 3 [i] Herra kuuli israelilaisten pyynnön ja antoi kanaanilaiset heidän käsiinsä. Niin israelilaiset julistivat heidät Herralle kuuluvaksi uhriksi ja tuhosivat kaupungit asukkaineen. Siitä paikka sai nimen Horma.*

Pronssikäärme

4 Kiertääkseen Edomin maan israelilaiset lähtivät Horinvuoren luota Kaislamerelle vievää reittiä. Matkalla kansa kävi kärsimättömäksi 5 ja alkoi puhua Jumalaa ja Moosesta vastaan: "Miksi te toitte meidät pois Egyptistä tänne autiomaahan kuolemaan? Täällä ei ole leipää eikä vettä. Aina vain tätä samaa kurjaa ruokaa!"

6 Silloin Herra lähetti kansan kimppuun myrkkykäärmeitä, ja niiden puremiin kuoli suuri joukko israelilaisia. 7 Kansa tuli Mooseksen luo sanomaan: "Me teimme synnin, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän ottaisi nämä käärmeet pois meitä ahdistamasta." Mooses rukoili kansan puolesta, 8 ja Herra sanoi Moosekselle: "Tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon." 9 Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon.

Israelilaiset kiertävät Moabin maan ja voittavat amorilaiset

10 Lähdettyään liikkeelle israelilaiset kulkivat Obotiin, 11 siirtyivät sieltä autiomaahan ja leiriytyivät Ijje-Abarimiin Moabin itäpuolelle. 12 Sitten he jatkoivat matkaansa ja leiriytyivät Seredin joenuoman luo. 13 Sieltä lähdettyään he leiriytyivät Arnonin toiselle puolelle autiomaahan, joka ulottuu amorilaisten alueisiin saakka. Arnon on moabilaisten ja amorilaisten välinen rajajoki. 14 [i] Sen vuoksi sanotaan Herran sotien kirjassa:

-- Vaheb, joka sijaitsee Sufassa, joenuomat, Arnon,
15 joenuomien halkomat rinteet, jotka nousevat kohti Arin asuttuja seutuja ja reunustavat Moabin maita.*

16 Sieltä israelilaiset siirtyivät Beerin kaivolle. Sen luona Herra sanoi Moosekselle: "Kokoa kansa tänne, niin minä annan sille vettä." 17 Silloin israelilaiset lauloivat tämän laulun:

-- Anna vettä, kaivo! Laulakaa sille!
18 Laulakaa kaivolle, jonka päälliköt kaivoivat, jonka aukaisivat kansan parhaat miehet kepeillänsä, käskijän sauvoilla!

Autiomaasta israelilaiset siirtyivät Mattanaan, 19 Mattanasta Nahalieliin, Nahalielista Bamotiin 20 ja Bamotista siihen laaksoon, joka on Moabin ylängöllä lähellä Pisgaa, vuorta, jolta näkee laajalti Jesimonin autiomaahan.

21 Israelilaiset lähettivät sananviejiä amorilaisten kuninkaan Sihonin luo sanomaan: 22 "Tahtoisimme kulkea sinun maasi kautta. Me emme poikkea pelloille emmekä viinitarhoihin. Me emme juo vettä teidän kaivoistanne. Kuljemme vain Kuninkaan valtatietä suoraan sinun alueesi halki." 23 Mutta Sihon ei antanut Israelille lupaa kulkea maansa kautta, vaan kokosi sotaväkensä ja lähti Israelia vastaan autiomaahan. Jahasiin saavuttuaan hän ryhtyi taisteluun, 24 mutta israelilaiset löivät amorilaiset perin pohjin ja ottivat haltuunsa heidän maansa Arnonjoesta Jabbokiin, ammonilaisten alueen rajajokeen asti. Ammonilaisten raja oli lujasti varustettu. 25 Israelilaiset valloittivat koko amorilaisten maan ja asettuivat Hesboniin ja kaikkiin muihin amorilaisten kaupunkeihin.

26 Hesbon oli amorilaisten kuninkaan Sihonin hallituskaupunki. Sihon oli käynyt sotaa Moabin aikaisempaa kuningasta vastaan ja vallannut Arnonjokeen saakka kaikki hänen maansa. 27 Sen tähden ovat runoilijat laulaneet:

-- Tulkaa Hesboniin, Sihonin kaupunkiin!
Rakentakaa ja varustakaa se jälleen!
28 Sillä tuli lähti liikkeelle Hesbonista, roihu Sihonin kaupungista. Se ahmaisi Ar-Moabin, söi Arnonin uhrikukkuloiden valtiaat.

29 [i] Voi sinua, Moab!
Perikatoon jouduit sinä, Kemosin kansa.*
Sinun poikasi pakenivat,
sinun tyttäresi vei vankeinaan Sihon,
amorilaisten kuningas.
30 Mutta me niitimme heidät maahan nuolillamme, kaikki on tuhottu Hesbonista Diboniin saakka. Olemme hävittäneet maan, polttaneet sen Medebaan asti.

31 Näin israelilaiset asettuivat amorilaisten maahan asumaan. 32 Mooses lähetti tiedustelijoita vakoilemaan Jaeseria. Sitten israelilaiset valloittivat sitä ympäröivät kylät ja tuhosivat siellä asuvat amorilaiset.

33 Kun israelilaiset tämän jälkeen suuntasivat kulkunsa pohjoiseen pitkin Basaniin vievää tietä, Basanin kuningas Og lähti sotajoukkoineen heitä vastaan ja ryhtyi taisteluun Edreissä. 34 Herra sanoi Moosekselle: "Älä pelkää häntä. Minä annan sekä hänet että hänen kansansa ja maansa sinun käsiisi, ja voit tehdä hänelle, kuten teit amorilaisten kuninkaalle Sihonille, joka hallitsi Hesbonissa." 35 Israelilaiset voittivat Ogin ja surmasivat hänet, hänen poikansa ja koko hänen sotajoukkonsa päästämättä ketään pakoon. Sitten he ottivat haltuunsa hänen maansa.


seuraava luku
21:1
4. Moos. 33:40
21:2
5. Moos. 2:34, 20:17; 1. Sam. 15:3; Miika 4:13
21:5
2. Moos. 14:11
21:6
1. Kor. 10:9
21:9
2. Kun. 18:4; Joh. 3:14
21:13
Tuom. 11:18
21:21
5. Moos. 2:26; Tuom. 11:19
21:24
5. Moos. 29:6,7; Ps. 135:10,11; Aam. 2:9
21:28
Jer. 48:45,46
21:29
Jer. 48:45,46
21:33
5. Moos. 3:1, 29:7

21:3
Nimi muistuttaa heprean sanaa, joka merkitsee 'julistaa tuhottavaksi Herralle kuuluvana uhrina'.
21:14-
15 Ainoa säilynyt katkelma muuten kadonneesta Herran sotien kirjasta.
21:29
Kemos oli Moabin kansallisjumala.