edellinen luku, Kolmas Mooseksen kirja


Pappien vihkiminen virkaansa

1 Herra sanoi Moosekselle: 2 "Tuo Aaron ja hänen poikansa, heidän papinvaatteensa ja pyhä öljy sekä syntiuhrisonni, kaksi pässiä ja korillinen happamattomia leipiä 3 ja kutsu koko seurakunta koolle pyhäkköteltan oven eteen."

4 Mooses teki niin kuin Herra oli häntä käskenyt. Kun kansa oli kokoontunut pyhäkköteltan eteen, 5 Mooses sanoi israelilaisille: "Näin Herra on käskenyt tehdä." 6 Hän toi esiin Aaronin ja hänen poikansa ja pesi heidät vedellä. 7 Sitten hän puki Aaronin ylle paidan, sitoi vyön hänen vyötäisilleen ja pani hänen päälleen viitan ja sen päälle efodi-kasukan, jonka hän solmi kiinni kasukan nauhalla. 8 [i] Hän asetti paikoilleen rintakilven ja pani kilven sisään urimin ja tummimin*. 9 Hän pani Aaronin päähän turbaanin ja asetti turbaanin etupuolelle ruusukkeen muotoisen kultaisen otsakoristeen, pyhän otsakorun, kuten Herra oli häntä käskenyt.

10 Sitten Mooses otti pyhää öljyä, voiteli sillä telttamajan ja kaiken, mitä siellä oli, ja pyhitti sen kaiken. 11 Hän pirskotti öljyä seitsemän kertaa alttarille, voiteli alttarin ja sen varusteet sekä altaan jalustoineen ja näin pyhitti ne. 12 Hän valeli pyhää öljyä Aaronin päähän, voiteli hänet ja pyhitti hänet virkaan. 13 Sitten Mooses toi esiin Aaronin pojat, puki heidän ylleen paidat, sitoi vyöt heidän vyötäisilleen ja pani heille päähineet päähän, kuten Herra oli häntä käskenyt.

14 Mooses toi syntiuhrisonnin, ja Aaron ja hänen poikansa panivat kätensä sen pään päälle. 15 Sitten Mooses teurasti sonnin, otti sen verta, siveli sitä sormellaan alttarin sarviin joka puolelle ja toimitti alttarin puhdistusmenot. Lopun veren hän vuodatti alttarin juurelle, ja hän pyhitti alttarin toimittamalla sillä sovitusuhrin. 16 Hän otti kaiken sisälmyksiä peittävän rasvan, maksan takalohkon ja munuaiset rasvoineen ja poltti ne alttarilla. 17 Sonnin muut osat, nahan, lihat ja mahan sisällön, hän poltti tulessa leirin ulkopuolella, niin kuin Herra oli häntä käskenyt.

18 Sitten Mooses toi polttouhripässin, ja Aaron ja hänen poikansa asettivat kätensä sen pään päälle. 19 Mooses teurasti pässin ja vihmoi veren joka puolelle alttaria. 20 Hän paloitteli pässin ja poltti sen pään, ruhonkappaleet ja ihran. 21 Sisälmykset ja koivet Mooses pesi vedellä, ja pässin muut osat hän poltti alttarilla. Tämä oli hyvältä tuoksuva polttouhri, Herralle kuuluva tuliuhri, ja se toimitettiin Mooseksen saaman käskyn mukaisesti.

22 Tämän jälkeen Mooses toi toisen pässin, vihkimyspässin, ja Aaron ja hänen poikansa asettivat kätensä sen pään päälle. 23 Mooses teurasti pässin, otti verta ja siveli sitä Aaronin oikeaan korvannipukkaan, oikeaan peukaloon ja oikeaan isoonvarpaaseen. 24 Hän kutsui sitten Aaronin pojat esiin ja siveli verta heidän oikeaan korvannipukkaansa, oikeaan peukaloonsa ja oikeaan isoonvarpaaseensa sekä vihmoi lopun veren joka puolelle alttaria. 25 Hän otti rasvan, rasvahännän, kaiken sisälmyksiä peittävän rasvan, maksan takalohkon, munuaiset rasvoineen sekä oikean reiden. 26 Herran eteen tuodusta happamattomien leipien korista hän otti yhden happamattoman uhrikakun, yhden öljyyn leivotun uhrikakun ja yhden ohuen leivän ja asetti ne rasvojen ja reiden päälle. 27 Nämä kaikki hän ojensi Aaronille ja hänen pojilleen, jotta he omistaisivat ne tarjousuhrina Herralle heiluttamalla niitä edestakaisin. 28 Sitten Mooses otti ne heiltä takaisin ja poltti ne alttarilla yhdessä polttouhrin kanssa. Tämä oli hyvältä tuoksuva virkaanvihkimisuhri, Herralle kuuluva tuliuhri. 29 Mooses otti rintakappaleen ja omisti sen tarjousuhrina Herralle. Tämä osa vihkimyspässistä kuului Herran käskyn mukaan Moosekselle. 30 Mooses otti alttarilta pyhää öljyä ja verta ja pirskotti niitä Aaronin ja hänen poikiensa vaatteille. Näin hän pyhitti Aaronin ja hänen poikansa sekä heidän vaatteensa.

31 Mooses sanoi Aaronille ja hänen pojilleen: "Keittäkää liha pyhäkköteltan ovella ja syökää se siellä samoin kuin leivät, jotka ovat vihkimysuhriin kuuluvassa korissa, sillä minulle on sanottu, että ne on tarkoitettu Aaronille ja hänen pojilleen. 32 Kaikki, mitä lihasta ja leivästä jää yli, teidän on poltettava tulessa. 33 Te ette saa poistua pyhäkköteltan ovelta ennen kuin seitsemän päivän kuluttua, jolloin virkaanvihkimispäivänne ovat kuluneet umpeen; teidän virkaanvihkimisenne kestää seitsemän päivää. 34 Teidän syntienne sovittamiseksi Herra on käskenyt menetellä vastedeskin samoin kuin tänään. 35 Pysykää pyhäkköteltan ovella seitsemän päivää ja muistakaa toimia Herran käskyjen mukaisesti. Muuten te kuolette. Näin minun on käsketty sanoa." 36 Aaron ja hänen poikansa tekivät kaiken niin kuin Herra oli käskenyt.


seuraava luku
8:1
2. Moos. 29:1-37
8:2
2. Moos. 29:1-37
8:3
2. Moos. 29:1-37
8:4
2. Moos. 29:1-37
8:5
2. Moos. 29:1-37
8:6
2. Moos. 29:1-37
8:7
2. Moos. 29:1-37, 2. Moos. 28:6-43
8:8
2. Moos. 29:1-37, 2. Moos. 28:6-43, 2. Moos. 28:30
8:9
2. Moos. 29:1-37, 2. Moos. 28:6-43
8:10
2. Moos. 29:1-37, 2. Moos. 30:22-33
8:11
2. Moos. 29:1-37, 2. Moos. 30:22-33
8:12
2. Moos. 29:1-37, 2. Moos. 30:22-33
8:13
2. Moos. 29:1-37
8:14
2. Moos. 29:1-37
8:15
2. Moos. 29:1-37
8:16
2. Moos. 29:1-37
8:17
2. Moos. 29:1-37
8:18
2. Moos. 29:1-37
8:19
2. Moos. 29:1-37
8:20
2. Moos. 29:1-37
8:21
2. Moos. 29:1-37
8:22
2. Moos. 29:1-37
8:23
2. Moos. 29:1-37
8:24
2. Moos. 29:1-37
8:25
2. Moos. 29:1-37
8:26
2. Moos. 29:1-37
8:27
2. Moos. 29:1-37
8:28
2. Moos. 29:1-37
8:29
2. Moos. 29:1-37
8:30
2. Moos. 29:1-37
8:31
2. Moos. 29:1-37
8:32
2. Moos. 29:1-37
8:33
2. Moos. 29:1-37
8:34
2. Moos. 29:1-37
8:35
2. Moos. 29:1-37
8:36
2. Moos. 29:1-37

8:8
Ks. selitystä 2. Moos. 28:15.