edellinen luku, Kolmas Mooseksen kirja


1 "Nämä ovat hyvitysuhrin toimittamista koskevat ohjeet. Tämä uhri on erityisen pyhä. 2 Siinä paikassa, jossa polttouhrieläimet teurastetaan, teurastettakoon myös hyvitysuhrieläin, ja sen veri vihmottakoon joka puolelle alttaria. 3 Eläimestä uhrattakoon kaikki rasva, rasvahäntä ja sisälmyksiä peittävä rasva, 4 munuaiset ja se rasva, joka on niiden ympärillä lantiolihaksissa, sekä maksan takalohko, joka irrotetaan munuaisten vierestä. 5 Pappi polttakoon kaikki nämä alttarilla tuliuhrina Herralle. Tämä on hyvitysuhri. 6 Jokainen miespuolinen pappissuvun jäsen saa syödä sitä, mutta se on syötävä pyhässä paikassa, sillä se uhri on erityisen pyhä.

7 "Sekä syntiuhria että hyvitysuhria koskee sama laki: uhrieläimen lihat kuuluvat papille, joka toimittaa sovituksen. 8 Kun pappi toimittaa jonkun puolesta polttouhrin, hän saa pitää uhraamansa eläimen nahan. 9 Samoin pappi, joka toimittaa ruokauhrin, olipa uhri uunissa paistettua tai pannussa tai levyllä valmistettua, saa pitää loput omanaan. 10 Jokainen muu ruokauhri, olkoon se leivottu öljyyn tai ilman öljyä, kuuluu kaikille Aaronin jälkeläisille yhteisesti.

Lisäyksiä yhteysuhrilakiin

11 "Nämä ovat Herralle tuotavia yhteysuhreja koskevat ohjeet: 12 Kun joku haluaa tuoda uhrin kiitokseksi, hän tuokoon kiitosuhriteuraansa ohella öljyyn leivottuja happamattomia kakkuja, öljyllä voideltuja ohuita happamattomia leipiä sekä parhaista vehnäjauhoista öljyyn leivottuja kakkuja. 13 Kakkujen lisäksi hän voi tuoda kiitosuhriksi tarkoitetun yhteysuhriteuraan mukana myös hapantaikinasta leivottuja leipiä. 14 Uhrilahjoistaan hän tuokoon yhden joka lajia lahjaksi Herralle. Pappi, joka vihmoo yhteysuhrin veren, saa pitää ne. 15 Yhteysuhrina teurastetun kiitosuhrieläimen liha on syötävä samana päivänä kuin eläin on tuotu, eikä siitä saa jäädä mitään seuraavaan aamuun.

16 "Jos uhrilahjateuras on lupausuhri tai vapaaehtoinen lahja, se on syötävä samana päivänä kuin se on tuotu, mutta jos siitä jää jotakin yli, sitä voidaan syödä seuraavanakin päivänä. 17 Tästä vielä tähteeksi jäänyt osa poltettakoon kolmantena päivänä. 18 Jos kuitenkin yhteysuhriksi tuodun teuraan lihaa syödään vielä kolmantena päivänä, Herra ei hyväksy uhria eikä se hyödytä antajaa. Siitä on tullut kelvotonta uhrilihaa, ja se, joka sitä syö, joutuu syynalaiseksi.

19 "Lihaa, joka on koskettanut mitä tahansa saastaista, ei saa syödä, vaan se on poltettava. Jokainen, joka on puhdas, saa syödä yhteysuhriteuraan lihaa, 20 mutta jos joku epäpuhtaana ollessaan syö Herralle kuuluvan yhteysuhriteuraan lihaa, hänet poistettakoon kansansa keskuudesta. 21 Jos joku on koskettanut mitä tahansa saastaista, ihmisestä peräisin olevaa saastaisuutta, saastaista eläintä tai muuta saastaista, ja silti syö Herralle kuuluvan yhteysuhriteuraan lihaa, hänet poistettakoon kansansa keskuudesta."

22 Herra sanoi Moosekselle: 23 "Sano israelilaisille näin: Älkää syökö mitään naudan, lampaan tai vuohen rasvaa. 24 Itsestään kuolleen tai kuoliaaksi raadellun eläimen rasvaa voitte käyttää kaikkiin muihin tarkoituksiin, mutta syödä ette sitä saa. 25 Jokainen, joka syö Herralle tuliuhrina uhratun eläimen rasvaa, poistettakoon kansansa keskuudesta. 26 Missä elättekin, ette saa syödä lintujen ettekä muidenkaan eläinten verta. 27 Jokainen, joka syö verta, poistettakoon kansansa keskuudesta."

28 Herra sanoi Moosekselle: 29 "Sano israelilaisille näin: Kun joku tuo uhriksi Herralle yhteysuhriteuraan, hänen tulee antaa teuraastaan Herralle uhrilahja. 30 Hänen tulee omin käsin tuoda rintakappale ja kaikki rasva, ne osat, jotka kuuluvat tuliuhrina Herralle. Rintakappale hänen tulee omistaa tarjousuhrina Herralle. 31 Pappi polttakoon rasvan alttarilla, mutta rintakappale kuuluu Aaronille ja hänen jälkeläisilleen. 32 Antakaa yhteysuhriteuraanne oikea reisi papille lahjaksi. 33 Sille Aaronin jälkeläiselle, joka toimittaa yhteysuhrin veren ja rasvan uhraamisen, kuuluu osuutena oikea reisi. 34 Israelilaisten yhteysuhriteuraista tarjousuhriksi omistetun rintakappaleen ja uhrilahjaksi annetun reiden minä olen erottanut annettavaksi pappi Aaronille ja hänen jälkeläisilleen osuutena, joka heidän kuuluu saada israelilaisilta ikuisesti sukupolvesta toiseen. 35 Tämä on Aaronin ja hänen jälkeläistensä osuus Herralle kuuluvista tuliuhreista, ja se kuuluu heille siitä alkaen, jolloin heidät on asetettu pappeina palvelemaan Herraa. 36 Kun heidät on voideltu virkaansa, tulee israelilaisten Herran käskyn mukaan antaa heille tämä osuus; siihen heillä on ikuinen oikeus sukupolvesta toiseen."

37 Tähän päättyy polttouhreja, ruokauhreja, syntiuhreja, hyvitysuhreja, virkaanvihkimisuhreja ja yhteysuhreja koskeva laki, 38 jonka Herra antoi Moosekselle Siinainvuorella käskiessään israelilaisia tuomaan Siinain autiomaassa uhrilahjoja.


seuraava luku
7:11
3. Moos. 3:1-17
7:12
3. Moos. 3:1-17
7:13
3. Moos. 3:1-17
7:14
3. Moos. 3:1-17
7:15
3. Moos. 3:1-17
7:16
3. Moos. 3:1-17
7:17
3. Moos. 3:1-17
7:18
3. Moos. 3:1-17
7:19
3. Moos. 3:1-17, 3. Moos. 11:24, 15:16,18,19; 1. Sam. 20:26
7:20
3. Moos. 3:1-17
7:21
3. Moos. 3:1-17
7:22
3. Moos. 3:1-17
7:23
3. Moos. 3:1-17, 3. Moos. 3:17
7:24
3. Moos. 3:1-17, 3. Moos. 3:17
7:25
3. Moos. 3:1-17, 3. Moos. 3:17
7:26
3. Moos. 3:1-17, 1. Moos. 9:4
7:27
3. Moos. 3:1-17, 1. Moos. 9:4
7:28
3. Moos. 3:1-17
7:29
3. Moos. 3:1-17
7:30
3. Moos. 3:1-17
7:31
3. Moos. 3:1-17
7:32
3. Moos. 3:1-17, 1. Sam. 9:24
7:33
3. Moos. 3:1-17
7:34
3. Moos. 3:1-17, 2. Moos. 29:27,28