edellinen luku, Hesekielin kirja


Suljettu portti

1 Mies vei minut sitten takaisin temppelin ulommalle portille, sille, joka on itään päin, mutta se oli suljettu. 2 Herra sanoi minulle: "Tämä portti pysyy suljettuna. Sitä ei ole lupa avata, eikä kukaan saa kulkea siitä. Herra, Israelin Jumala, on tullut siitä temppeliin, ja siksi se pysyy suljettuna. 3 Vain ruhtinas saa tulla porttirakennukseen. Koska hän on ruhtinas, hän saa nauttia uhriateriansa täällä. Hänen kuuluu tulla porttirakennukseen eteishallin kautta, ja pois hänen on mentävä samaa tietä."

Papit ja leeviläiset

4 Mies vei minut pohjoisportin kautta temppelirakennuksen eteen, ja minä näin, että Herran kirkkaus täytti Herran temppelin. Minä heittäydyin maahan kasvoilleni.

5 Herra sanoi minulle:

"Ihminen, katsele ja kuuntele tarkoin, paina mieleesi kaikki mitä sinulle sanon, kaikki Herran temppeliä koskevat säädökset ja kaikki sitä koskevat ohjeet. Paina mieleesi, mitä temppelin sisäänkäynneistä ja uloskäynneistä on määrätty.

6 "Sano Israelin heimolle, tuolle uppiniskaiselle kansalle: Näin sanoo Herra Jumala: Israelilaiset, minä olen saanut kyllikseni kaikista teidän iljettävyyksistänne! 7 Te tuotte muukalaisia, jotka ovat sekä ulkoisesti että sisäisesti ympärileikkaamattomia, ja annatte heidän olla minun pyhäkössäni. Kun te uhraatte minulle ruokaani, rasvaa ja verta, he läsnäolollaan saastuttavat minun temppelini ja tekevät tyhjäksi liittoni. Näin te teette, muiden iljettävien tekojenne lisäksi. 8 Te ette edes ole toimittaneet minun edessäni pyhää palvelusta, vaan olette panneet muukalaiset sijastanne palvelemaan minua pyhäkössäni. 9 Näin sanoo Herra Jumala: Yksikään muukalainen, ulkoisesti ja sisäisesti ympärileikkaamaton, ei saa astua minun pyhäkkööni, ei yksikään niistä muukalaisista, jotka asuvat israelilaisten keskuudessa.

10 "Ne leeviläiset, jotka kaikkosivat minun luotani silloin kun Israel kulki harhaan, silloin kun Israel harhautui minun luotani seuraamaan epäjumalia, joutuvat kantamaan rikkomuksensa seuraukset. 11 Heistä tulee palvelijoita minun pyhäkkööni, he joutuvat vartioimaan temppelin portteja ja toimittamaan palvelutehtäviä temppelissä, he teurastavat kansan tuomat polttouhrit ja teurasuhrit ja ovat joka hetki valmiina palvelemaan ihmisiä. 12 Koska he ovat palvelleet kansaa sen uhratessa epäjumalilleen ja olleet johtamassa Israelin heimoa syntiin, minä kohotan käteni heitä vastaan -- näin sanoo Herra Jumala. He joutuvat kantamaan rikkomuksensa seuraukset. 13 He eivät saa tulla minun eteeni toimittamaan papin tehtäviä, he eivät saa tulla temppeliini suorittamaan pyhiä ja kaikkein pyhimpiä toimituksia. Heidän on kannettava häpeänsä ja sovitettava iljettävät tekonsa. 14 Minä panen heidät temppelissä palvelutehtäviin, kaikenlaisiin töihin, joita siellä tehdään.

15 "Mutta ne leeviläispapit, Sadokin jälkeläiset, jotka uskollisesti suorittivat palvelusta minun pyhäkössäni silloinkin, kun israelilaiset harhautuivat luotani, saavat tulla minun eteeni ja toimittaa pyhää palvelusta. He saavat seistä minun edessäni ja uhrata minulle rasvaa ja verta -- näin sanoo Herra Jumala. 16 He saavat tulla minun pyhäkkööni, minun pöytäni ääreen, he saavat uhrata minulle ja toimittaa temppelipalvelusta.

17 "He tehkööt näin: Tullessaan sisemmän esipihan porteista sisään heidän on puettava ylleen pellavavaatteet, eikä heillä saa olla mitään villaista vaatetta, kun he toimittavat palvelusta sisemmän esipihan porteissa ja niiden sisäpuolella olevalla temppelialueella. 18 Heillä tulee olla päässä pellavainen päähine ja jalassa pellavahousut, mitään hiostavia vaatteita heidän ei ole lupa käyttää. 19 Kun he sitten lähtevät sieltä ja palaavat ulompaan esipihaan kansan luo, heidän tulee riisua vaatteet, joita he ovat pitäneet toimittaessaan palvelusta. Heidän pitää jättää ne pyhiin huoneisiin ja panna ylleen toiset vaatteet, jotta kansa ei joutuisi alttiiksi niiden pyhyydelle.

20 "Papit eivät saa ajella päätään paljaaksi eivätkä myöskään pitää hiuksiansa valtoimenaan, vaan heidän tukkansa on säännöllisesti leikattava. 21 Viiniä pappien ei ole lupa juoda silloin kun heidän on mentävä sisempään esipihaan. 22 Vaimokseen he eivät saa ottaa leskeä eivätkä miehensä hylkäämää naista, vaan heidän tulee ottaa Israelin kansaan kuuluva neitsyt. Myös papin lesken kanssa he voivat mennä naimisiin.

23 "Pappien tulee opettaa kansalle, mikä on pyhää, mikä ei, ja opastaa sitä erottamaan saastainen ja puhdas. 24 Oikeudessa heidän tulee ratkaista riita- asiat, ja heidän on tuomittava minun lakieni mukaan. Heidän kuuluu huolehtia siitä, että kaikki minun juhlani vietetään minun lakieni ja säädösteni mukaan, ja heidän tulee pitää minun sapattini kunniassa.

25 "Pappi ei saa mennä vainajan luo, ettei hän saastuisi. Ainoastaan silloin, kun vainaja on hänen isänsä tai äitinsä, poikansa tai tyttärensä tai veljensä tai naimaton sisarensa, pappi saa saastuttaa itsensä. 26 Suoritettuaan puhdistusmenot hänen on vielä odotettava seitsemän päivää, 27 ja sinä päivänä, jona hän palaa temppeliin ja tulee sisempään esipihaan toimittaakseen palvelusta pyhäkössä, hänen tulee uhrata omasta puolestaan syntiuhri. Näin sanoo Herra Jumala.

28 "Papeilla ei ole perintömaata: heidän perintöosansa olen minä. Mitään omaisuutta älkää heille Israelissa antako, sillä minä olen heidän omaisuutensa. 29 He saavat syödä ruokauhrit, syntiuhrit ja hyvitysuhrit, ja heille kuuluu kaikki, mikä Israelissa on erotettu ja pyhitetty minun omakseni. 30 Paras osa ensi sadosta ja esikoisista ja kaikesta, mitä tuotte uhrilahjana, kuuluu papeille. Myös uuden sadon ensimmäisestä leipomuksesta antakaa osa lahjaksi papille, niin kotinne yllä on siunaus. 31 Mitään itsestään kuollutta tai petojen raatelemaa, olipa se lintu tai maaeläin, papit eivät saa syödä.


seuraava luku
44:2
Hes. 43:4
44:7
3. Moos. 3:2,16
44:13
4. Moos. 4:20
44:15
1. Sam. 2:35
44:20
3. Moos. 21:5; 4. Moos. 6:5
44:21
3. Moos. 10:9
44:22
3. Moos. 21:7,13
44:23
3. Moos. 10:10; Hes. 22:26
44:24
5. Moos. 17:8,9; 2. Aik. 19:10; Mal. 2:7
44:25
3. Moos. 21:1-3
44:26
4. Moos. 19:11,12
44:28
4. Moos. 18:20
44:29
3. Moos. 27:21
44:30
2. Moos. 23:19
44:31
2. Moos. 22:30; 3. Moos. 22:8; Hes. 4:14