edellinen luku, Kolmas Mooseksen kirja


Lahjojen ja uhrien pyhyys

1 Herra sanoi Moosekselle:

2 "Käske Aaronin ja hänen poikiensa käsitellä kunnioittavasti niitä pyhiä lahjoja, joita israelilaiset omistavat minulle. Papit eivät saa loukata minun pyhää nimeäni. Minä olen Herra. 3 Sano heille: Jos joku teidän jälkeläisistänne nyt tai tulevaisuudessa lähestyy epäpuhtaana israelilaisten minulle pyhittämiä uhrilahjoja, hänet on poistettava minun silmieni edestä. Minä olen Herra.

4 "Jos joku Aaronin jälkeläisistä on spitaalinen tai jos hänellä on vuoto, hän ei saa syödä pyhistä lahjoista, ennen kuin on puhdistautunut. Sama kielto koskee jokaista, jolla on ollut siemensyöksy, jokaista, joka on tullut epäpuhtaaksi koskettuaan mihin tahansa kuolleesta saastuneeseen, 5 ja samoin jokaista, joka on koskettanut saastaista pikkueläintä tai ihmistä, josta tulee epäpuhtaaksi, olipa epäpuhtaus millaista hyvänsä. 6 Jos joku on koskettanut jotakin näistä, hän on epäpuhdas iltaan saakka eikä hän saa syödä pyhistä lahjoista, ennen kuin on peseytynyt. 7 Kun aurinko on laskenut ja hän on puhdistautunut, hän saa taas syödä pyhiä lahjoja, joista hän saa ruokansa. 8 Itsestään kuollutta tai kuoliaaksi raadeltua eläintä hän ei saa syödä, koska siitä tulee epäpuhtaaksi. Minä olen Herra. 9 Pappien on noudatettava minun säädöksiäni, etteivät he joutuisi syynalaisiksi ja kuolisi sen vuoksi, että ovat halventaneet pyhiä lahjoja. Minä, Herra, tahdon, että he ovat pyhät.

10 "Kukaan ulkopuolinen ei saa syödä pyhistä lahjoista, ei myöskään papin luona asuva muukalainen eikä hänen palkkaamansa päivätyöläinen. 11 Mutta papin omakseen ostama orja saa syödä niitä; samoin kaikki papin talossa syntyneet saavat syödä samaa ruokaa kuin pappi itse. 12 Jos papin tytär menee naimisiin sellaisen miehen kanssa, joka ei ole pappissukua, hän ei enää saa syödä pyhiä lahjoja. 13 Mutta jos tytär jää leskeksi tai jos hänen miehensä ottaa hänestä eron eikä hänellä ole lapsia, hän saa palattuaan isänsä taloon asumaan jälleen syödä samaa ruokaa kuin isänsä. Kukaan ulkopuolinen ei saa sitä syödä. 14 Jos kuitenkin joku vahingossa syö uhriksi tuotua ruokaa, hänen on korvattava se papille ja lisäksi maksettava viidesosa ruoan arvosta. 15 Pappien ei pidä halventaa niitä pyhiä lahjoja, joita israelilaiset omistavat Herralle, 16 eikä panna israelilaisten kannettavaksi syntitaakkaa sallimalla heidän syödä pyhiä lahjoja. Minä, Herra, tahdon, että uhrilahjat ovat pyhät."

Uhrieläimiä koskevia määräyksiä

17 Herra sanoi Moosekselle:

18 "Sano Aaronille ja hänen pojilleen sekä kaikille israelilaisille: Jos joku israelilainen tai heidän keskuudessaan asuva siirtolainen tuo Herralle polttouhriksi eläimen, olipa se tarkoitettu lupausuhriksi tai vapaaehtoiseksi lahjaksi, 19 hänen on tuotava virheetön uros: sonni, pässi tai pukki. Näin saatte osaksenne Herran suosion. 20 Viallista eläintä ette saa tuoda uhriksi, sillä sellaisella ette saa Herran suosiota osaksenne.

21 "Jos joku tuo naudan, lampaan tai vuohen yhteysuhriksi Herralle joko täyttääkseen uhrilupauksen tai antaakseen vapaaehtoisen lahjan, eläimen täytyy olla virheetön eikä siinä saa olla minkäänlaista vammaa; muuten uhri ei ole Herralle otollinen. 22 Älkää tuoko Herralle eläintä, joka on sokea, jalkansa katkaissut tai muuten vahingoittunut, tai eläintä, jossa on paiseita, ihottumaa tai rupia; älkää tuoko Herralle sellaista eläintä alttarilla uhrattavaksi. 23 Viallisen tai kitukasvuisen sonnin tai lampaan voitte uhrata vapaaehtoisena lahjana, mutta se ei kelpaa Herralle tehdyn uhrilupauksen täyttämiseen. 24 Eläintä, joka on kuohittu, olipa sen kivekset sidottu, murskattu, revitty tai leikattu, ette saa tuoda uhriksi Herralle; sellaista ei saa tehdä teidän maassanne. 25 Ette myöskään saa ostaa keneltäkään vierasmaalaiselta sellaista eläintä uhrattavaksi ruokana Jumalallenne. Kuohitut eläimet ovat silvottuja; niissä on vamma, niitä uhraamalla ette saa Herran suosiota osaksenne."

26 Herra sanoi Moosekselle:

27 "Kun sonnivasikka, karitsa tai kili on syntynyt, sen on saatava olla seitsemän päivää emänsä luona, mutta kahdeksannesta päivästä lähtien se kelpaa tuliuhriksi Herralle. 28 Lehmää ei kuitenkaan saa teurastaa vasikkansa eikä lammasta karitsansa kanssa samana päivänä.

29 "Kun tuotte kiitosuhrin Herralle, uhratkaa se niin, että saatte siitä osaksenne Herran suosion. 30 Liha on syötävä samana päivänä; älkää jättäkö siitä mitään seuraavaan aamuun. Minä olen Herra.

31 "Pitäkää kaikki minun käskyni ja täyttäkää ne. Minä olen Herra. 32 Älkää halventako minun pyhää nimeäni, sillä minä tahdon olla israelilaisten keskuudessa pyhä. Minä, Herra, olen pyhittänyt teidät omaksi kansakseni. 33 Minä toin teidät pois Egyptistä ja osoitin näin olevani teidän Jumalanne. Minä olen Herra."


seuraava luku
22:4
3. Moos. 11:24, 13:46, 15:31
22:5
3. Moos. 11:24, 13:46, 15:31
22:6
3. Moos. 11:24, 13:46, 15:31
22:7
3. Moos. 11:24, 13:46, 15:31
22:8
2. Moos. 22:30
22:14
3. Moos. 5:16
22:16
1. Sam. 21:7
22:20
2. Moos. 12:5
22:27
2. Moos. 22:29
22:28
5. Moos. 22:6,7
22:30
3. Moos. 7:15