edellinen luku, Esran kirja


Kuningas Dareios asettuu juutalaisten puolelle

1 Kuningas Dareios käski tutkia asiaa Babylonian aarrekammioissa, joissa arkistoja säilytettiin. 2 Ekbatanan palatsista Meedian maakunnasta löydettiin kirjakäärö, johon oli kirjoitettu:

"Asiakirja. 3 Ensimmäisenä hallitusvuotenaan on kuningas Kyyros antanut Jerusalemin temppelistä tämän määräyksen: Temppeli rakennettakoon uudelleen paikaksi, jossa toimitetaan uhrit. Sen perustus säilytettäköön entisellä paikallaan. Temppelin korkeus olkoon kuusikymmentä kyynärää ja leveys kuusikymmentä kyynärää. 4 Sen seinissä olkoon hakattuja kiviä kolmena kerroksena ja sitten aina yksi kerros hirsiä. Kustannukset maksetaan kuninkaan varoista. 5 Myös temppelin kultaiset ja hopeiset astiat, jotka Nebukadnessar on tuonut Jerusalemin temppelistä Babyloniin, on luovutettava takaisin. Ne on vietävä Jerusalemin temppeliin ja asetettava sinne paikoilleen."

6 [i] Tämän perusteella kuningas Dareios lähetti käskykirjeen, joka kuului näin:*

"Tattenaille, Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltijalle, ja Setar-Bosenaille sekä heidän virkatovereilleen, Eufratin länsipuolisen maakunnan valvojille. Älkää puuttuko tähän asiaan, 7 vaan antakaa temppelin rakennustöiden jatkua rauhassa. Juutalaisten käskynhaltijalla ja heidän vanhimmillaan on lupa rakentaa temppeli entiselle paikalleen. 8 Nyt määrään, miten teidän tulee tukea juutalaisten vanhimpia, kun he rakentavat tuota temppeliä. Niistä kuninkaan verotuloista, jotka saadaan Eufratin länsipuolisesta maakunnasta, on tarkoin ja viipymättä korvattava noille miehille kaikki kustannukset. 9 Jerusalemin papeille tulee päivittäin antaa, täsmälleen sen mukaan kuin he ilmoittavat, tarpeellinen määrä sonneja, pässejä ja karitsoita sekä vehnää, suolaa, viiniä ja öljyä, 10 jotta he voisivat uhrata uhrinsa taivaan Jumalalle ja rukoilla menestystä kuninkaalle ja hänen pojilleen. 11 Annan myös seuraavan käskyn: jos joku rikkoo tätä määräystä vastaan, hänen talostaan revittäköön palkki ja hänet lyötäköön siihen riippumaan, ja hänen talonsa hajotettakoon rauniokasaksi. 12 Tuhotkoon Jumala, jonka nimen tyyssija tämä temppeli on, jokaisen kuninkaan ja kansan, joka rikkoo tätä määräystä vastaan ja yrittää hävittää Jerusalemin temppelin.

"Minä, Dareios, olen antanut tämän käskyn. Noudatettakoon sitä tarkoin."

Temppeli valmistuu

13 Tattenai, Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltija, ja Setar-Bosenai sekä heidän virkatoverinsa tekivät tarkalleen niin kuin kuningas Dareios oli käskenyt. 14 Juutalaisten vanhimmat jatkoivat rakentamista, ja työ onnistui hyvin, kun profeetat Haggai ja Sakarja, Iddon poika, rohkaisivat heitä puheillaan. Temppeli rakennettiin valmiiksi niin kuin Israelin Jumala oli käskenyt ja niin kuin Kyyros, Dareios ja Artakserkses, Persian kuninkaat, olivat määränneet. 15 Temppeli oli valmis adar-kuun kolmantena päivänä kuningas Dareioksen hallituskauden kuudentena vuotena.

16 Israelilaiset, papit ja leeviläiset ja muut pakkosiirtolaisuudesta palanneet, viettivät riemuiten temppelin vihkiäisjuhlaa. 17 Juhlassa he uhrasivat sata sonnia, kaksisataa pässiä, neljäsataa karitsaa sekä syntiuhriksi koko Israelin puolesta kaksitoista pukkia, yhden kutakin heimoa kohti. 18 Sitten he asettivat papit ryhmittäin ja leeviläiset osastoittain huolehtimaan Jerusalemissa jumalanpalveluksesta niin kuin Mooseksen kirjassa on määrätty.

Ensimmäinen pääsiäinen temppelin valmistumisen jälkeen

19 Ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä viettivät pakkosiirtolaisuudesta palanneet pääsiäistä. 20 Papit ja leeviläiset olivat kaikki puhdistautuneet, niin että jokainen heistä oli puhdas. He teurastivat pääsiäislampaan kaikkien palanneiden puolesta, veljiensä, pappien, puolesta ja omasta puolestaan. 21 Pääsiäislammasta söivät pakkosiirtolaisuudesta palanneet israelilaiset ja kaikki, jotka olivat erottautuneet maassa asuvista muista kansoista ja hylänneet niiden saastaisuuden, koska he tahtoivat palvella Herraa, Israelin Jumalaa. 22 [i] Riemuiten he viettivät happamattoman leivän juhlaa seitsemän päivän ajan. He iloitsivat, koska Herra oli tehnyt Assyrian kuninkaan* heille suopeaksi, niin että kuningas auttoi heitä Israelin Jumalan temppelin rakentamisessa.


seuraava luku
6:3
2. Aik. 36:22,23; Esra 1:1-4
6:4
1. Kun. 6:36
6:5
Esra 1:7, 5:14
6:6
Esra 5:3-5
6:7
Esra 5:3-5
6:17
Esra 8:35
6:18
4. Moos. 3:6,7, 8:19; 1. Aik. 23:6
6:19
2. Moos. 12:6
6:20
2. Aik. 35:11
6:22
2. Moos. 12:17

6:6
Johtolause puuttuu alkutekstistä.
6:22
»Assyrian kuningas» tarkoittaa tässä Persian kuningasta.