edellinen luku, Ensimmäinen aikakirja


Daavidin voitot

1 Sen jälkeen Daavid voitti ja kukisti filistealaiset ja otti heiltä haltuunsa Gatin ja sen ympärillä olevat kylät. 2 Hän löi myös moabilaiset, ja näistä tuli hänen alamaisiaan, jotka maksoivat hänelle veroa. 3 Samoin hän löi Hadadeserin, Soba- Hamatin kuninkaan, kun tämä oli lähdössä sotaan ulottaakseen valtansa Eufratvirralle asti. 4 Daavid sai häneltä saaliiksi tuhat sotavaunua ja otti vangiksi seitsemäntuhatta vaunumiestä ja kaksikymmentätuhatta jalkamiestä. Hevosia hän säästi sata, kaikilta muilta hän katkaisi jalkajänteet.

5 Kun Damaskoksen aramealaiset tulivat auttamaan Soban kuningasta Hadadeseria, Daavid löi heidät ja surmasi kaksikymmentäkaksituhatta miestä. 6 Hän asetti Damaskoksen aramealaisten maahan varuskuntia, ja aramealaisista tuli hänen alamaisiaan, jotka maksoivat hänelle veroa. Ja Herra antoi Daavidille voiton kaikkialla minne hän meni. 7 Daavid otti Hadadeserin miesten kullatut nuolikotelot ja vei ne Jerusalemiin. 8 Tibhatista ja Kunista, Hadadeserin kaupungeista, Daavid otti suuret määrät kuparia. Siitä Salomo teki pronssialtaan, pronssipylväät ja pronssiset uhrivälineet.

9 Kun Hamatin kuningas Tou kuuli, että Daavid oli lyönyt Soban kuninkaan Hadadeserin sotavoimat, 10 hän lähetti poikansa Hadoramin tervehtimään kuningas Daavidia ja onnittelemaan häntä siitä, että hän oli voittanut Hadadeserin. Hadadeser oli näet ollut Toun vastustaja. Hadoram toi mukanaan hopea-, kulta- ja kupariesineitä, 11 ja Daavid pyhitti ne Herralle yhdessä sen hopean ja kullan kanssa, jonka hän oli ottanut saaliiksi muilta kansoilta, edomilaisilta, moabilaisilta, ammonilaisilta, filistealaisilta ja amalekilaisilta.

12 Abisai, Serujan poika, löi Suolalaaksossa kahdeksantoistatuhatta edomilaista. 13 Hän asetti varuskuntia Edomiin, ja kaikki edomilaiset joutuivat Daavidin alamaisiksi. Ja Herra antoi Daavidille voiton kaikkialla minne hän meni. 14 Daavid hallitsi koko Israelia ja kohteli aina kansaansa lain ja oikeuden mukaan. 15 Sotaväen päällikkönä oli Joab, Serujan poika, ja kuninkaan sihteerinä Josafat, Ahiludin poika. 16 Sadok, Ahitubin poika, ja Ahimelek, Abjatarin poika, olivat pappeina, ja kirjurina oli Savsa. 17 [i] Benaja, Jojadan poika, oli kreettien ja pleettien* päällikkönä, ja Daavidin vanhimmat pojat olivat kuninkaan neuvosmiehinä.


seuraava luku
18:1
2. Sam. 8:1-18
18:2
2. Sam. 8:1-18, 4. Moos. 24:17
18:3
2. Sam. 8:1-18
18:4
2. Sam. 8:1-18, Joos. 11:6
18:5
2. Sam. 8:1-18
18:6
2. Sam. 8:1-18
18:7
2. Sam. 8:1-18
18:8
2. Sam. 8:1-18, 1. Kun. 7:45
18:9
2. Sam. 8:1-18
18:10
2. Sam. 8:1-18
18:11
2. Sam. 8:1-18
18:12
2. Sam. 8:1-18, Ps. 60:2
18:13
2. Sam. 8:1-18, 4. Moos. 24:18
18:14
2. Sam. 8:1-18
18:15
2. Sam. 8:1-18, 2. Sam. 20:23-26
18:16
2. Sam. 8:1-18, 2. Sam. 20:23-26
18:17
2. Sam. 8:1-18, 2. Sam. 20:23-26

18:17
Kreetit ja pleetit olivat ulkomaisia palkkasotureita.