edellinen luku, Ensimmäinen kuninkaiden kirja


Salomon palatsin rakennukset

1 Oman palatsinsa Salomo sai valmiiksi rakennettuaan sitä kolmetoista vuotta.

2 Hän rakensi Setripalatsin, joka oli sata kyynärää pitkä, viisikymmentä kyynärää leveä ja kolmekymmentä kyynärää korkea. Siinä oli setripylväitä kolmessa rivissä ja pylväiden päällä setripalkit. 3 Pylväitä oli neljäkymmentäviisi, viisitoista pylvästä rivissään, ja poikkipalkkien päällä oli setrikatto. 4 Ikkunoita oli kolmessa tasossa, kussakin rivissä ikkuna ikkunaa vastapäätä. 5 Kaikki ovet ja ikkunat olivat nelikulmaisia, ja ikkunat olivat aina kolmessa rivissä vastapäätä toisiaan.

6 Hän teki pylvässalin, viisikymmentä kyynärää pitkän ja kolmekymmentä kyynärää leveän, sen etupuolelle eteishallin pylväineen ja kaiken tämän eteen vielä katoksen.

7 Hän teki myös valtaistuinsalin jakaakseen siellä oikeutta. Salin seinät oli lattiasta kattoon asti päällystetty setripuulla.

8 Se rakennus, josta hän teki asuntonsa, oli valtaistuinsalin takana, samankaltainen mutta toisen pihan puolella. Samanlaisen talon Salomo rakensi myös faraon tyttärelle, jonka hän oli ottanut vaimokseen.

9 Kaikki nämä rakennukset perustuksesta katonrajaan ja uloimmasta osasta suureen pihaan asti tehtiin parhaasta rakennuskivestä, ja lohkareet oli sekä sisä- että ulkosivultaan sahattu määrämittaisiksi. 10 Perustukset oli laskettu suurista, arvokkaista kivistä, kymmenen ja kahdeksan kyynärän mittaisista. 11 Niiden päällä oli hienoja suorakulmaisia kiviä sekä setripuuta. 12 Suuri esipiha oli ympäröity kolmella kerroksella hakattuja kiviä ja yhdellä setrihirsikerroksella, ja samanlainen muuri oli myös Herran temppelin sisemmän esipihan ja eteishallin ympärillä.

Temppelin sisustus

13 Kuningas Salomo lähetti hakemaan Tyroksesta Hiram-nimisen miehen, 14 joka oli Naftalin heimoa ja leskivaimon poika. Hänen isänsä oli ollut Tyroksessa vaskiseppänä, ja hänellä oli sellaiset tiedot ja taidot, että hän kykeni tekemään pronssista mitä tahansa. Hän tuli kuningas Salomon luo ja teki kaikki työt, jotka Salomo hänelle antoi.

15 Hän teki pronssista kaksi pylvästä. Kumpikin pylväs oli kahdeksantoista kyynärän korkuinen, ja mittanuoran oli oltava kahdentoista kyynärän pituinen yltääkseen pylvään ympäri. 16 Niiden huippuun hän valoi pronssista kaksi pylväänpäätä, molemmat viiden kyynärän korkuisia. 17 Pylväänpäihin hän teki köynnösten ja punosten kaltaisia koristeita, seitsemän kumpaankin. 18 Molempiin pylväänpäihin hän teki kunkin köynnöksen yläpuolelle kaksi riviä granaattiomenakoristeita niiden pintaa peittämään. 19 Eteishallin muut pylväänpäät olivat neljän kyynärän korkuisia ja liljankukan muotoisia, 20 mutta näiden kahden pylvään yläosat liittyivät suoraan pylvään huippuun, joka oli köynnöskoristelun yläpuolella. Kumpaakin pylväänpäätä kiersi kaksisataa granaattiomenaa.

21 [i] Salomo sijoitti pylväät temppelisalin eteishalliin. Sille, jonka hän pystytti oikealle puolelle, hän antoi nimeksi Jakin, ja vasemmanpuoleiselle hän antoi nimen Boas.* 22 Eteishallin pylväänpäät olivat kuin liljankukkia. Niin saatiin loppuun pylväiden valmistus.

23 Hiram valoi myös pyöreän altaan, jota kutsuttiin mereksi. Se oli reunasta reunaan kymmenen kyynärän levyinen, korkeutta sillä oli viisi kyynärää, ja vasta kolmenkymmenen kyynärän pituinen mittanuora ulottui sen ympäri. 24 Sen reunan alla oli ympäriinsä kurpitsakoristeita, kymmenen joka kyynärällä. Kurpitsakoristeita oli kaksi riviä, ja ne olivat samaa valua kuin meri. 25 Allas oli kahdentoista härkäpatsaan varassa. Kolme härkää katsoi pohjoiseen, kolme länteen, kolme etelään ja kolme itään päin. Niiden takaruumiit olivat vastakkain, ja allas oli niiden päällä. 26 [i] Altaan seinämä oli kämmenenleveyden paksuinen, ja sen reuna kaartui ulospäin kuin liljankukan muotoisessa maljassa. Allas veti kaksituhatta bat-mittaa*.

27 Hiram teki myös kymmenen pronssista työntöpöytää, kaikki neljän kyynärän pituisia ja levyisiä sekä kolmen kyynärän korkuisia. 28 Pöytien rakenne oli tällainen: Niissä oli kehys ja sitä tukemassa poikkitangot, 29 ja kehyksen päällä samoin kuin poikkitankojenkin päällä oli kuvioita, jotka esittivät leijonia, härkiä ja kerubeja, ja leijonien ja härkien alapuolella oli taottuja kiehkuroita. 30 Kussakin pöydässä oli neljä pronssipyörää ja pronssiset akselit, ja pöydän kuhunkin neljään jalkaan oli kiehkuroiden taakse valettu tukitanko, joka ulottui padan alle. 31 Padan tukirengas oli koristekehän keskellä, kyynärän verran sitä korkeammalla. Se oli pyöreä ja puolitoista kyynärää läpimitaltaan, ja se oli valettu samoin kuin padan alustakin. Senkin reunat oli ympäriinsä koristettu leikkauksin. Kehys oli nelikulmainen, ei pyöreä. 32 Pöydän neljä pyörää olivat kehyksen alla, ja pöydässä oli niitä varten kiinnikkeet. Kukin pyörä oli puolentoista kyynärän korkuinen. 33 Ne olivat vaununpyörän kaltaisia, ja niiden kiinnikkeet, kehät, puolat ja navat oli kaikki valettu pronssista. 34 Pataa tukevat neljä tankoa olivat pöydän neljässä kulmassa, ja ne olivat samaa valua kuin pöytä. 35 Työntöpöydän päällä oli puolen kyynärän korkuinen pyöreä kehä, ja pöydän ylälaidassa oli kädensijat. Pöytä oli kehyksineen yhtä ja samaa kappaletta. 36 Hiram täytti kaiverruksin kaikki vapaat pinnat, niin kylkilevyissä, kädensijoissa kuin kehyksissäkin. Hän kaiversi kerubeja, leijonia ja palmukuvioita sekä kiehkuroita yltympäriinsä. 37 Näin hän teki kymmenen työntöpöytää, kaikki samalla tavoin valettuja, samanlaisia niin mitoiltaan kuin muodoltaankin.

38 Hiram teki myös kymmenen pronssipataa, kaikki neljän kyynärän korkuisia ja neljäkymmentä bat- mittaa vetäviä. Kaikissa kymmenessä pöydässä oli oma patansa. 39 Viisi pöytää asetettiin temppelin oikealle ja viisi vasemmalle puolelle, ja allas sijoitettiin temppelin oikealle puolelle, kaakkoiskulmaan.

40 Vielä Hiram teki tuhka-astiat, tuhkalapiot ja vihmontamaljat. Näin hän sai valmiiksi kaiken sen, mitä kuningas Salomo hänellä teetti Herran temppeliä varten: 41 kaksi pylvästä, niiden maljamaiset päät ja kaksi köynnöskoristetta, jotka peittivät noiden kahden maljan pintaa, 42 ja köynnöksiä varten neljäsataa granaattiomenaa, kumpaakin köynnöstä kohti aina kaksi riviä omenoita peittämään pylvään päässä olevan maljan pintaa, 43 kymmenen työntöpöytää ja niihin kymmenen pataa, 44 altaan ja kaksitoista härkää sen alle, 45 tuhka-astiat, tuhkalapiot ja vihmontamaljat. Kaikki nämä esineet, jotka Hiram teki kuningas Salomolle Herran temppeliä varten, olivat kiillotettua pronssia. 46 Ne valettiin maahan kaivetuissa muoteissa, ja kuningas valatti ne Jordanin laaksossa Sukkotin ja Saretanin välillä.

47 Salomo sijoitti kaikki esineet paikoilleen. Niissä oli pronssia hyvin paljon, sitä kului mittaamattomat määrät. 48 Salomo teetti myös kaikki muut Herran temppeliin kuuluvat esineet: kultaisen alttarin ja kullasta tehdyn pöydän, jolla uhrileipiä pidettiin, 49 viisi puhtaasta kullasta valmistettua lampunjalkaa oikealle ja viisi vasemmalle puolelle sisäkammion eteen, kukkakoristeet, lamput ja lamppupihdit, kaikki kullasta, 50 sekä vadit, veitset, vihmontamaljat, kupit ja tuliastiat, nämäkin puhdasta kultaa. Myös se ovi, joka johti temppelin sisäkammioon, kaikkeinpyhimpään, ja sen ovenpuoliskot sekä temppelisalin ovet päällystettiin kullalla.

51 Kun kuningas Salomo sai valmiiksi kaikki työt, jotka hän oli Herran temppeliä varten teettänyt, hän toi sinne isänsä Daavidin pyhittämät esineet. Hopean, kullan ja muut tavarat hän talletti Herran temppelin aarrekammioihin.


seuraava luku
7:1
2. Aik. 1:18, 2:11, 7:11, 8:1
7:2
2. Aik. 1:18, 2:11, 7:11, 8:1
7:3
2. Aik. 1:18, 2:11, 7:11, 8:1
7:4
2. Aik. 1:18, 2:11, 7:11, 8:1
7:5
2. Aik. 1:18, 2:11, 7:11, 8:1
7:6
2. Aik. 1:18, 2:11, 7:11, 8:1
7:7
2. Aik. 1:18, 2:11, 7:11, 8:1
7:8
2. Aik. 1:18, 2:11, 7:11, 8:1, 1. Kun. 3:1, 9:24
7:9
2. Aik. 1:18, 2:11, 7:11, 8:1
7:10
2. Aik. 1:18, 2:11, 7:11, 8:1
7:11
2. Aik. 1:18, 2:11, 7:11, 8:1
7:12
2. Aik. 1:18, 2:11, 7:11, 8:1
7:13
2. Aik. 2:12,13 | 2. Moos. 31:1-11
7:14
2. Aik. 2:12,13 | 2. Moos. 31:1-11
7:15
2. Aik. 3:15-17, 2. Kun. 25:17; Jer. 52:21
7:16
2. Aik. 3:15-17
7:17
2. Aik. 3:15-17
7:18
2. Aik. 3:15-17
7:19
2. Aik. 3:15-17
7:20
2. Aik. 3:15-17
7:21
2. Aik. 3:15-17
7:22
2. Aik. 3:15-17
7:23
2. Aik. 4:1-22, 2. Kun. 25:16; Jer. 52:20
7:24
2. Aik. 4:1-22
7:25
2. Aik. 4:1-22
7:26
2. Aik. 4:1-22
7:27
2. Aik. 4:1-22
7:28
2. Aik. 4:1-22
7:29
2. Aik. 4:1-22
7:30
2. Aik. 4:1-22
7:31
2. Aik. 4:1-22
7:32
2. Aik. 4:1-22
7:33
2. Aik. 4:1-22
7:34
2. Aik. 4:1-22
7:35
2. Aik. 4:1-22
7:36
2. Aik. 4:1-22
7:37
2. Aik. 4:1-22
7:38
2. Aik. 4:1-22
7:39
2. Aik. 4:1-22
7:40
2. Aik. 4:1-22
7:41
2. Aik. 4:1-22
7:42
2. Aik. 4:1-22
7:43
2. Aik. 4:1-22
7:44
2. Aik. 4:1-22
7:45
2. Aik. 4:1-22
7:46
2. Aik. 4:1-22
7:47
2. Aik. 4:1-22
7:48
2. Aik. 4:1-22
7:49
2. Aik. 4:1-22
7:50
2. Aik. 4:1-22
7:51
2. Aik. 5:1 | 2. Sam. 8:11

7:21
Nimi Jakin merkitsee 'hän lujittaa', Boas 'hänessä on voima'.
7:26
Bat-mitta oli noin 30 litraa.