Yksimielisyyden ohje

TIIVISTELMÄ

1. Perisynti
2. Vapaa tahto
3. Jumalalle kelpaava uskonvanhurskaus
4. Hyvät teot.
5. Laki ja evankeliumi
6. Jumalan lain kolmas käyttö
7. Pyhä ehtoollinen
8. Kristuksen persoona
9. Kristuksen laskeutuminen helvettiin
10. Kirkolliset tavat, joista käytetään nimitystä adiafora eli ehdonvallan asiat
11. Jumalan iankaikkinen ennaltatietämys ja valinta
12. Muut joukkiot ja lahkot

Solida declaratio, täydellinen selitys

Opin summa, perusta, sääntö ja ohje,
1. Perisynti
2. Vapaa tahto eli ihmisen kyvyt
3. Jumalalle kelpaava uskonvanhurskaus
4. Hyvät teot
5. Laki ja evankeliumi
6. Lain kolmas käyttö
7. Kristuksen pyhä ehtoollinen
8. Kristuksen persoona
9. Kristuksen laskeutuminen helvettiin
10. Kirkolliset tavat, joista käytetään nimitystä adiafora, ehdonvallan eli yhdentekevät asiat
11. Jumalan iankaikkinen ennaltatietämys ja valinta
12. Muut joukkiot ja lahkot,

TODISTEIDEN LUETTELO (CATALOGUS TESTIMONIORUM)

Kristitylle lukijalle
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Loppusanat

Tunnustuskirjat