Augsburgin tunnustuksen puolustus

Sisällysluettelo

I uskonkohta. JUMALA
II uskonkohta. PERISYNTI
III uskonkohta. KRISTUS
IV uskonkohta. VANHURSKAUTUS
Mitä vanhurskauttava usko on
Usko Kristukseen vanhurskauttaa
Me saamme syntien anteeksiantamuksen yksin uskomalla Kristukseen
Rakkaus ja laintäyttämys
Vastaus vastapuolen esittämiin perusteluihin
VII ja VIII uskonkohta. KIRKKO
IX uskonkohta. KASTE
X uskonkohta. HERRAN EHTOOLLINEN
XI uskonkohta. RIPPI. SYNTIEN TUNNUSTAMINEN
XII uskonkohta. PARANNUS
Rippi ja hyvitysteot
XIII uskonkohta. SAKRAMENTTIEN LUKU JA KÄYTTÖ
XIV uskonkohta. KIRKOLLINEN JÄRJESTYS
XV uskonkohta. IHMISTEN SÄÄTÄMÄT KIRKOLLISET TAVAT
XVI uskonkohta. MAALLINEN HALLINTA
XVII uskonkohta. KRISTUKSEN TUOMIOLLE TULO
XVIII uskonkohta. VAPAA RATKAISUVALTA
XIX uskonkohta. SYNNIN ALKUSYY
XX uskonkohta. HYVÄT TEOT
XXI uskonkohta. PYHIEN AVUKSIHUUTAMINEN
XXII uskonkohta. HERRAN EHTOOLLISEN MOLEMMAT MUODOT
XXIII uskonkohta. PAPPIEN AVIOLIITTO
XXIV uskonkohta. MESSU
Mitä uhri on? Uhrin lajit
Isien käsitys uhrista
Sakramentin käyttö ja uhri
Messun nimitykset
Vainajien puolesta pidettävä messu
XXVII uskonkohta. LUOSTARILUPAUS
XXVIII uskonkohta. KIRKOLLINEN VALTA

Tunnustuksen puolustus Tunnustuskirjat