edellinen luku, Psalmien kirja


Psalmi 62

Jumalan edessä minä saan rauhan

1
Laulunjohtajalle. Jedutunin tapaan. Daavidin psalmi.
2 Jumalan edessä mieleni hiljenee,
hän antaa minulle avun.
3 Hän on kallio, hän on minun pelastukseni,
hän on linnani, minä en horju.
4 Kuinka kauan te jatkatte syyttelyänne,
hyökkäätte kaikki kimppuuni?
Minä olen kuin kaatuva seinä tai luhistuva muuri.
5 He juonittelevat syöstäkseen minut maahan,
he rakastavat valhetta.
Suullaan he siunaavat,
mutta sisimmässään he kiroavat. (sela)
6 Hiljene, sieluni, Jumalan edessä!
Hän antaa minulle toivon.
7 Hän on kallio, hän on minun pelastukseni,
hän on linnani, minä en horju.
8 Jumalassa on pelastukseni ja kunniani. Hän on luja kallio, hänessä on turvani.

9 Luottakaa aina Jumalaan,
tuokaa hänen eteensä kaikki mikä sydäntänne painaa!
Jumala on turvamme. (sela)
10 Ihmisiin ei ole luottamista,
he ovat vain tuulenhenkäys.
Vaakakupissa he eivät paljon paina,
kaikki he ovat tyhjää ilmaa.
11 Älkää luottako väkivaltaan,
älkää rakentako ryöstösaaliin varaan.
Vaikka omaisuutenne karttuu,
älkää kiinnittäkö siihen sydäntänne.
12 Jumala on sanonut kerran,
kahdesti olen tämän kuullut:
Jumalan on valta.
13 Sinun, Herra, on uskollisuus. Sinä maksat ihmiselle hänen tekojensa mukaan.


seuraava luku
62:10
Ps. 118:9, 146:3; Jer. 17:5
62:11
Job 31:24,25
62:13
Job 34:11