edellinen luku, Malakian kirja


Pappien vastuu

1 "Te papit, teitä koskee tämä sana: 2 ellette kuuntele minua ettekä vilpittömin sydämin kunnioita minun nimeäni, minä annan kirouksen kohdata teitä, minä muutan saamanne siunauksen kiroukseksi", sanoo Herra Sebaot. "Minä lähetän siunauksen tilalle kirouksen, koska ette vilpittömin sydämin kunnioita minua."

3 -- Minä teen teidän sukunne kelvottomaksi papin tehtävään. Minä paiskaan uhrieläintenne suolet sontineen teidän silmillenne, viskaan juhlienne jätteet kasvoillenne, ja teidät itsennekin heitetään tuohon samaan tunkioon.

4 -- Huomatkaa nyt:
tuon sanan minä olen lähettänyt teille siksi,
että liitto, jonka tein Leevin kanssa,
pysyisi voimassa,
sanoo Herra Sebaot.
5 Minun liittoni oli tällainen:
Elämän, rauhan ja menestyksen
minä annoin hänelle,
ja hän kunnioitti ja palveli minua,
lähestyi minua vavisten.
6 Luotettava opetus oli hänen sanoissaan,
eikä vääryyttä ollut hänen huulillaan.
Vakaasti ja vilpittömästi
hän vaelsi minun tietäni,
ja monet hän palautti takaisin synnistä.
7 Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herran Sebaotin sanansaattaja.

8 -- Mutta te olette poikenneet tieltä,
teidän opetuksenne on saanut monet lankeamaan.
Te olette rikkoneet liittoni,
jonka tein Leevin kanssa,
sanoo Herra Sebaot.
9 Niin minäkin teen teidät halveksituiksi ja saatan teidät häpeään kaiken kansan silmissä. Te ette pysyneet minun teilläni, vaan opettaessanne katsoitte, keitä kuulijat olivat.

Seka-avioliittoja ja avioeroja vastaan

10 Eikö meillä kaikilla ole sama isä?
Eikö yksi ja sama Jumala ole meidät luonut?
Miksi me kuitenkin petämme toinen toistamme
ja häpäisemme liiton,
jonka Jumala teki isiemme kanssa?
11 Juuda on ollut uskoton, iljettäviä tekoja on tehty Israelissa ja Jerusalemissa.

Juudan miehet ovat ottaneet vaimoikseen vieraan jumalan palvelijoita ja näin loukanneet pyhää Jumalaansa, joka rakastaa omaa kansaansa. 12 Ottakoon Herra pois tuen ja turvan jokaiselta Jaakobin heimon mieheltä, joka sellaista tekee. Älköön hänelle jääkö ketään, joka voisi tuoda uhrin Herralle Sebaotille.

13 Te teette pahaa myös toisella tavalla.
Siksi Herra ei katso enää suopeasti uhrilahjaanne
eikä halua ottaa sitä vastaan teidän kädestänne,
vaikka te peitätte hänen alttarinsa kyynelillä,
itkette ja valitatte.
14 Te kysytte: "Miksi?"
Siksi, että olet hylännyt vaimosi,
vaikka hän on sinun kumppanisi
ja kuuluu liiton kansaan sinun kanssasi.
Herra on todistaja teidän välillänne,
sinun ja vaimosi,
jonka otit jo nuoruudessasi.
15 Ei Jumala luonut vain miestä
eikä antanut elämää ja henkeä vain hänelle.
Miten mies yksin
voisi pyytää jälkeläisiä Jumalalta?
Varokaa siis,
ettei kukaan teistä hylkää vaimoaan,
jonka on ottanut jo nuoruudessaan!
16 -- Minä vihaan eroa, sanoo Herra, Israelin Jumala. Joka eroaa, tekee yhtä väärin kuin se, joka tahraa kätensä veriteolla, sanoo Herra Sebaot. Varokaa hylkäämästä vaimoanne!

Tuomion Jumala saapuu pian

17 Te väsytätte Herran puheillanne mutta kysytte silti: "Miten me hänet väsytämme?" Siten, että sanotte: "Joka tekee pahaa, kelpaa Herralle, sellaiset ovat hänelle mieleen." Tai te kysytte: "Missä viipyy Jumalan tuomio?"


seuraava luku
2:2
5. Moos. 28:15
2:3
Jer. 16:4, 22:19
2:4
4. Moos. 25:12,13
2:10
2. Moos. 19:5
2:11
Esra 9:12, 10:2; Neh. 13:27
2:14
1. Moos. 31:50