edellinen luku, Jeremian kirja


Tuho uhkaa filistealaisia

1 Tämä on Herran sana, jonka profeetta Jeremia julisti filistealaisia vastaan, ennen kuin farao oli kukistanut Gazan.

2 Näin sanoo Herra:
-- Vedet purkautuvat pohjoisesta,
virta paisuu yli äyräitten,
tulvaan peittyy koko maa
ja kaikki, mitä siinä on,
myös kaupungit ja niiden asukkaat.
Ihmiset huutavat,
maan asukkaat vaikeroivat.
3 Jo kuuluu oriiden kavioiden kopse,
vaunujen ryminä,
rattaitten ryske.
Isät eivät kokoa lapsiaan turvaan,
heidän kätensä ovat kauhusta jäykät.
4 [i] On tullut päivä, joka tuhoaa kaikki filistealaiset. Ei ketään jää jäljelle auttamaan Tyrosta ja Sidonia. Herra hävittää filistealaiset, viimeisetkin Kaftorin* rannoilta lähteneet.

5 [i] -- Gaza leikkaa hiuksensa,
Askelon hiljenee.
Kuinka kauan te vielä viileskelette itseänne,
te anakilaisten rippeet?*
6 Voi, Herran miekka,
etkö jo asetu!
Mene takaisin tuppeesi,
taltu ja pysy siellä!
7 Mutta voisiko se asettua, kun Herra itse on antanut käskyn? Miekan on lyötävä Askelonia ja meren rantaa!


seuraava luku
47:1
Jes. 14:29-31
47:2
Jes. 14:29-31, Jes. 8:7; Jer. 46:7
47:3
Jes. 14:29-31
47:4
Jes. 14:29-31, 5. Moos. 2:23; Aam. 9:7
47:5
Jes. 14:29-31, Jer. 16:6, 48:37
47:6
Jes. 14:29-31
47:7
Jes. 14:29-31

47:4
Kaftor tarkoittaa jotakin Välimeren saarta, mahdollisesti Kreetaa.
47:5
Hiusten leikkaaminen ja ihon viileskely kuuluivat suruta- poihin. 48:2--6 Jaksossa 2--6 käytetään hyväksi paikannimien merkityksiä: Hesbon merkitsee 'suunnitelma' (jae 2), Madmen 'paikka, joka on vaientunut' (jae 2), jakeessa 4 sana »pienokaiset» (hepr. se'irim) viittaa Soarin kaupunkiin ja jakeessa 6 sana »kataja» (hepr. aro'er) Aroerin kaupunkiin.