edellinen luku, Jaakobin kirje


Maailman ystävä on Jumalan vihollinen

1 Mistä teidän keskinäiset kiistanne ja taistelunne syntyvät? Mistäpä muusta kuin haluistanne, jotka käyvät taistelua teidän ruumiissanne. 2 Te himoitsette, mutta jäätte vaille, kiihkon ja kateuden vallassa te vaikka riistätte hengen toisiltanne, mutta ette silti saavuta päämääräänne. Te taistelette ja iskette yhteen, mutta jäätte vaille, koska ette pyydä. 3 Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne.

4 Te uskottomat! Ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi. 5 Vai luuletteko, että Raamattu syyttä sanoo: "Mustasukkaisen kiihkeästi hän halajaa henkeä, jonka on meihin pannut"? 6 Mutta vielä suurempi on se armo, jonka hän antaa. Siksi Raamattu sanoo:

-- Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.

7 Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa Paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. 8 Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, synnintekijät, puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle horjuvat! 9 Tuntekaa kurjuutenne, surkaa ja itkekää! Kääntyköön naurunne murheeksi, ilonne masennukseksi. 10 Nöyrtykää Herran edessä, niin hän on teidät korottava.

Toisten tuomitseminen

11 Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka panettelee veljeään tai tuomitsee hänet, puhuu lakia vastaan ja tuomitsee lain. Mutta jos tuomitset lain, et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. 12 Yksi ainoa on lainsäätäjä ja tuomari, hän, jolla on valta pelastaa ja valta tuomita kadotukseen. Mutta mikä sinä olet tuomitsemaan lähimmäisesi?

Väärä itsevarmuus

13 Kuulkaa nyt, te jotka sanotte: "Tänään tai huomenna me lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin, viivymme siellä vuoden, teemme kauppoja ja keräämme hyvät voitot." 14 Ettehän te tiedä, mitä huomispäivä tuo teidän elämäänne! Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. 15 Näin teidän tulisi sanoa: "Jos Herra tahtoo, niin me elämme ja teemme sitä ja sitä." 16 Mutta nyt te kerskutte ja rehentelette. Kaikki tuollainen kerskailu on pahasta. 17 Joka tietää, mitä on tehtävä, mutta ei tee, se syyllistyy syntiin.


seuraava luku
4:1
Room. 7:23; 1. Piet. 2:11
4:3
Job 27:8-10; Jes. 1:15
4:4
Matt. 6:24; Room. 8:8; 1. Joh. 2:15
4:5
2. Moos. 34:14; Gal. 5:17
4:6
Sananl. 3:34; 1. Piet. 5:5
4:7
Ef. 4:27, 6:12,13; 1. Piet. 5:9; 1. Joh. 5:18
4:8
Jes. 1:16,17; Sak. 1:3
4:9
Matt. 5:4; Luuk. 6:25
4:10
Luuk. 14:11
4:11
3. Moos. 19:16; Ps. 15:3; Matt. 7:1
4:14
Ps. 39:6; Sananl. 27:1; Jaak. 1:11
4:15
Ap. t. 18:21; 1. Kor. 4:19; Hepr. 6:3
4:16
1. Kor. 5:6
4:17
Luuk. 12:47