Hoosean kirja


1 Herran sana, joka tuli Hoosealle, Beerin pojalle. Hänen aikanaan olivat Juudan kuninkaina Ussia, Jotam, Ahas ja Hiskia, ja Israelin kuninkaana oli Jerobeam, Joasin poika.

Hoosean vaimo ja lapset

2 Herra alkoi puhua Hoosealle ja sanoi näin: "Mene ja ota portto vaimoksesi ja ota lapsiksesi ne lapset, jotka hän saa. Tämä maa on uskoton Herraa kohtaan, se on kuin portto, se palvelee vieraita jumalia." 3 Niin Hoosea otti vaimokseen Gomerin, Diblaimin tyttären, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti hänelle pojan. 4 [i] Herra sanoi Hoosealle: "Anna pojalle nimeksi Jisreel, sillä pian minä kostan Jehun suvulle verityöt, jotka hän on tehnyt Jisreelissä, ja teen lopun Israelin kuninkaista. 5 Sinä päivänä minä särjen Israelin jousen Jisreelin tasangolla."*

6 [i] Hoosean vaimo tuli jälleen raskaaksi ja synnytti tyttären. Herra sanoi Hoosealle: "Anna hänelle nimeksi Lo-Ruhama, sillä minä en enää osoita rakkautta Israelia kohtaan enkä anna sille anteeksi.* 7 Mutta Juudan heimoa minä rakastan. Minä itse pelastan heidät, sillä minä olen heidän Jumalansa. Minä pelastan heidät, mutta en jousella, miekalla enkä sodalla, en hevosilla enkä sotavaunuilla."

8 Vieroitettuaan Lo-Ruhaman Hoosean vaimo tuli taas raskaaksi ja synnytti pojan. 9 [i] Herra sanoi Hoosealle: "Anna hänelle nimeksi Lo-Ammi, sillä te ette ole minun kansani enkä minä ole teidän Jumalanne."*


seuraava luku
1:2
Tuom. 8:33; Ps. 73:27; Jer. 13:2; Hes. 16:15-19
1:4
2. Kun. 9:16, 10:11
1:7
Ps. 20:8, 33:16,17; Jes. 30:15

1:4-
-5 Nimi Jisreel merkitsee 'Jumala kylvää'. Tässä viitataan Jisreelin tasankoon, missä Jehu oli tuhonnut Omrin suvun.
1:6
Nimi Lo-Ruhama merkitsee 'ei-rakastettu'.
1:9
Nimi Lo-Ammi merkitsee 'ei-minun-kansani'.