edellinen luku, Hesekielin kirja


Uhreja koskevia säädöksiä

1 "Näin sanoo Herra Jumala: Sisemmän esipihan portti, joka aukeaa itään, on pidettävä suljettuna viikon kuuden arkipäivän ajan, mutta sapattina se tulee avata, ja samoin se on avattava uudenkuun päivänä. 2 Ruhtinaan tulee saapua tähän porttiin eteishallin kautta ja jäädä seisomaan portin sisemmälle ovelle. Papit toimittavat hänen polttouhrinsa ja yhteysuhrinsa. Sen jälkeen hän kumartakoon porttiaukossa maahan saakka ja lähteköön pois, mutta porttia ei saa sulkea ennen iltaa. 3 Kansan tulee sapattina ja uudenkuun juhlan aikana kumartua tuon portin edessä rukoilemaan Herraa.

4 "Polttouhrina, jonka ruhtinas sapattina uhraa Herralle, tulee olla kuusi virheetöntä karitsaa ja virheetön pässi. 5 Ruokauhrina on pässin osalta eefa-mitta jauhoja, mutta karitsoiden osalta uhri on ruhtinaan itsensä määrättävissä. Öljyä hänen tulee uhrata suhteessa jauhojen määrään, yksi hin-mitta jokaista eefa-mitallista kohden.

6 "Uudenkuun päivänä tulee ruhtinaan uhrata virheetön sonni, kuusi virheetöntä karitsaa ja virheetön pässi. 7 Ruokauhrina hän antakoon eefa- mitan jauhoja sonnin osalta ja samoin pässin osalta yhden eefa-mitan, ja karitsoiden osalta hän antakoon haluamansa määrän. Öljyä hänen tulee uhrata yksi hin-mitta jokaista eefa-mitallista kohden.

8 "Kun ruhtinas saapuu, hänen pitää tulla portin eteishallin kautta, ja samaa tietä hänen on mentävä pois. 9 Mutta kun kansa juhlien aikana tulee temppeliin palvelemaan Herraa, on sen, joka tulee pohjoisportin kautta, mentävä pois eteläisestä portista, ja sen, joka tulee eteläportin kautta, on mentävä pois pohjoispuolen portista. Kukaan ei saa poistua sen portin kautta, josta on tullut, vaan jokaisen on mentävä ulos vastakkaiselta puolelta. 10 Kun kansa tulee sisään, tulkoon ruhtinas kansan mukana, ja kun kansa lähtee, lähteköön hänkin.

11 "Juhlapäivinä ja pitempinä juhla-aikoina tulee ruokauhrina olla eefa-mitallinen jauhoja sonnia kohden ja samoin eefa-mitallinen pässiä kohden, mutta karitsoiden osalta anti on uhraajan määrättävissä. Öljyä tulee antaa suhteessa jauhojen määrään, yksi hin-mitta jokaista eefa-mitallista kohden. 12 Kun ruhtinas antaa ylimääräisen uhrilahjan, polttouhrin tai yhteysuhrin, vapaaehtoisena antina Herralle, on hänelle avattava itäinen portti. Hänen tulee toimittaa polttouhrinsa ja yhteysuhrinsa samalla tavoin kuin hän toimittaa ne sapattina, ja kun hän lähtee pois, on portti suljettava hänen jälkeensä.

13 "Joka päivä on Herralle uhrattava polttouhrina vuoden ikäinen virheetön karitsa. Se on uhrattava joka aamu. 14 Sen ohella tulee joka aamu uhrata ruokauhrina Herralle kuudennes eefa-mittaa parhaita vehnäjauhoja ja antaa kolmannes hin-mittaa öljyä jauhojen kostuttamiseksi. Tämä on pysyvä määräys. 15 Karitsa, jauhot ja öljy ovat säännöllinen, joka- aamuinen polttouhri.

Ruhtinaan perintöosa

16 "Näin sanoo Herra Jumala: Jos ruhtinas antaa omistamaansa maata jollekin pojistaan, se on oleva pojan perintöosa. Siitä tulee hänen perintöomaisuuttaan. 17 Mutta jos ruhtinas lahjoittaa maataan jollekin palvelijalleen, maa pysyy tämän omistuksessa vain riemuvuoteen saakka. Silloin se palaa ruhtinaalle, sillä hänen perintömaansa voi pysyvästi jäädä vain hänen pojilleen. 18 Ruhtinas ei liioin saa väkivalloin ottaa itselleen alamaistensa perintömaata, hän ei saa häätää ketään tämän omalta maalta. Hänen tulee antaa pojilleen perintöosat omasta alueestaan, ettei kukaan minun kansastani joutuisi lähtemään perintömaaltaan."

Temppelin keittiöt

19 Mies vei minut vielä käytävään, jonka varrella oli pohjoisen puoleisen, papeille kuuluvan pyhän rakennuksen sisäänkäynti, ja käytävän perällä, sen länsipäässä, oli huone. 20 Hän sanoi minulle: "Tämä on paikka, jossa papit keittävät hyvitysuhrin ja syntiuhrin sekä leipovat ruokauhrin. Näin he välttyvät viemästä niitä ulompaan esipihaan, missä kansa joutuisi alttiiksi niiden pyhyydelle."

21 Sitten mies vei minut ulompaan esipihaan ja johdatti minut sen neljään nurkkaukseen, ja minä näin, että kussakin esipihan kulmassa oli erillinen tila. 22 Kaikissa neljässä nurkkauksessa oli pieni piha, neljäkymmentä kyynärää pitkä ja kolmekymmentä leveä. Nämä neljä nurkkapihaa olivat kaikki samansuuruiset. 23 Jokaista niistä, kaikkia neljää, kiersi kivinen muuri, ja muurin vierustalle oli joka puolelle tehty tulisijoja. 24 Mies sanoi minulle: "Nämä ovat keittiötiloja. Täällä temppelipalvelijat keittävät kansan teurasuhrit."


seuraava luku
46:2
Hes. 45:17,22
46:4
4. Moos. 28:9,10
46:5
4. Moos. 28:9,10
46:6
4. Moos. 28:11-15
46:7
4. Moos. 28:11-15
46:13
2. Moos. 29:38-42; 4. Moos. 28:3-8
46:14
2. Moos. 29:38-42; 4. Moos. 28:3-8
46:15
2. Moos. 29:38-42; 4. Moos. 28:3-8
46:17
3. Moos. 25:10, 27:24
46:18
Hes. 45:8
46:20
2. Moos. 29:33; 2. Sam. 6:6,7