edellinen luku, Hesekielin kirja


Pappien huoneet

1 Mies vei minut sitten ulompaan esipihaan, siihen osaan, joka on pohjoisen puolella. Hän vei minut rakennukseen, joka oli temppelitasanteen takana läntisen rakennuksen vieressä, sen pohjoispuolella. 2 Tämä rakennus oli pohjoisseinältään sata kyynärää pitkä, ja sen leveys oli viisikymmentä kyynärää. 3 Se oli sisemmän esipihan kaksikymmenkyynäräistä reunatasannetta vasten, ja sen edessä oli ulomman esipihan kiveys. Rakennuksessa oli kolme portaittain kohoavaa osaa. 4 Sen editse kulki pihaan päin käytävä, joka oli kymmenen kyynärän levyinen ja sata kyynärää pitkä. Rakennuksen ovet olivat pohjoiseen. 5 Sen ylimmät huoneet olivat kapeimmat, sillä porrastus vei niistä enemmän tilaa kuin ala- ja keskikerroksen huoneista. 6 Huoneet olivat näet kolmena penkereenä, ylin kerros korkeammalle porrastettuna kuin alin ja keskimmäinen kerros. Näin rakennuksessa oli toinen toisensa yläpuolelle kohoavat kerrokset. Pylväitä, sellaisia kuin esipihan rakennuksissa, ei täällä ollut.

7 Ulkona oli rakennuksen edustalla muuri. Se kulki rakennuksen vieritse ulompaa esipihaa kohti ja ulottui pihaan viidenkymmenen kyynärän matkan. 8 Sen alkupää yhtyi rakennukseen, joka oli ulompaan esipihaan päin, pituudeltaan viisikymmentä kyynärää sekin. Pengerretyllä rakennuksella oli mittaa kaikkiaan sata kyynärää, 9 ja sen alaosassa oli sisäänkäynti. Tämä oli itään päin, sillä rakennukseen tultiin ulommasta esipihasta, 10 välimuurin päästä.

Etelän puolella oli temppelitasanteen takana läntisen rakennuksen vieressä samoin rakennus, 11 ja sen edessä kulki käytävä. Rakennus oli samanlainen kuin pohjoispuolella, yhtä pitkä ja yhtä leveä ja yhtäläinen myös huoneittensa, sisäänkäyntiensä ja käytäviensä puolesta. 12 Tämän etelän puoleisen rakennuksen ovet avautuivat käytävään, jonka vieritse kulki suojamuuri, ja sisäänkäynti oli käytävän itäpäässä.

13 Mies sanoi minulle: "Pohjois- ja eteläpuolen huoneet, jotka ovat temppelitasanteen vierellä, ovat pyhiä. Näissä huoneissa papit, jotka toimittavat uhreja Herralle, syövät kaikkein pyhimmät uhrilahjat. Sinne heidän tulee panna kaikkein pyhimmät lahjat, ruokauhrit, syntiuhrit ja hyvitysuhrit, sillä se paikka on pyhä. 14 Mentyään sisälle temppeliin papit eivät saa tulla suoraan sieltä ulompaan esipihaan, vaan heidän tulee jättää näihin huoneisiin vaatteensa, joita ovat pitäneet suorittaessaan uhripalvelusta -- ne vaatteet ovat näet pyhät. Vasta puettuaan ylleen toiset vaatteet he voivat mennä kansalle varattuun temppelialueen osaan."

15 Kun mies oli saanut sisemmän temppelialueen kokonaan mitatuksi, hän vei minut ulos portista, joka on itää kohti. Sitten hän mittasi koko temppelialueen. 16 Hän mittasi kepillään itäsivun ja sai näin mitaten sen pituudeksi viisisataa kyynärää. Sitten hän meni 17 pohjoissivulle, mittasi sen kepillään ja sai sen pituudeksi viisisataa kyynärää. Hän meni sitten 18 eteläsivulle ja mittasi kepillään sen, ja se oli viisisataa kyynärää pitkä. 19 Sitten hän meni länsisivulle ja mittasi sen kepillään, ja senkin pituus oli viisisataa kyynärää. 20 Hän mittasi alueen kaikilta neljältä ilmansuunnalta. Joka puolella oli muuri, ja se oli jokaiselta sivultaan viidensadan kyynärän mittainen. Muuri erotti pyhän alueen muusta kaupungista.


seuraava luku
42:13
3. Moos. 2:3, 6:19, 7:6
42:14
2. Moos. 29:29,30