Haggain kirja


1 Kuningas Dareioksen toisena hallitusvuotena, kuudennen kuukauden ensimmäisenä päivänä, sai profeetta Haggai tehtäväkseen ilmoittaa Herran sanan Juudan käskynhaltijalle Serubbabelille, Sealtielin pojalle, ja ylipappi Joosualle, Josadakin pojalle. Herran sana kuului: 2 "Näin sanoo Herra Sebaot: Tämä kansa väittää, ettei vielä ole tullut aika rakentaa Herran temppeliä." 3 Herran käskystä profeetta Haggai sanoi:

4 -- Onko teidän itsenne aika asua
ylellisissä taloissa,
kun minun huoneeni on raunioina?
5 Näin sanoo nyt Herra Sebaot:
-- Katsokaa, miten teidän on käynyt:
6 Te kylvätte paljon
mutta leikkaatte vähän.
Te syötte, mutta jäätte nälkäisiksi,
te juotte, mutta janonne ei sammu.
Te puette vaatteet yllenne,
mutta teidän ei tule lämmin.
Ja palkkalaisen ansio hupenee,
7 kuin hänellä olisi reikä kukkarossa.

Näin sanoo Herra Sebaot:
-- Katsokaa, miten teidän on käynyt!
8 Nouskaa nyt vuorille ja kaatakaa puita. Rakentakaa temppeli, niin minä otan sen omakseni ja täytän sen kirkkaudellani, sanoo Herra.

9 -- Te odotatte paljon mutta saatte vähän.
Te viette sadon kotiinne,
mutta minä puhallan sen pois.
Miksi? kysyy Herra Sebaot.
-- Siksi, että kukin teistä ajattelee vain omaa
taloaan,
vaikka minun temppelini on raunioina.
10 Sen vuoksi taivas ei anna teille kastettaan
eikä maa satoaan.
11 Minä olen kutsunut kuivuuden maan päälle, vuorille ja viljapelloille, viinitarhoihin ja oliivitarhoihin, kaikille viljelyksille. Niin ihmiset kuin eläimetkin nääntyvät, eikä kätten työ enää menesty.

Temppelin rakentaminen alkaa

12 Serubbabel, Sealtielin poika, ja ylipappi Joosua, Josadakin poika ja kaikki, jotka kansasta olivat jäljellä, kuulivat Herran, Jumalansa, kehotusta, niitä sanoja, jotka profeetta Haggai Herran lähettämänä puhui. Silloin Herran pelko valtasi kansan, 13 ja Haggai, Herran lähettämä sanansaattaja, julisti: "Minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra." 14 Herra antoi Juudan käskynhaltijalle Serubbabelille, Sealtielin pojalle, ja ylipappi Joosualle, Josadakin pojalle, sekä kansalle alttiin mielen, niin että he kokoontuivat rakentamaan Herran Sebaotin, Jumalansa, temppeliä. 15 He aloittivat työt kuudennen kuukauden kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä.


seuraava luku
1:1
Esra 5:1
1:4
2. Sam. 7:2
1:6
3. Moos. 26:26
1:10
3. Moos. 26:19,20
1:11
1. Kun. 17:1; 2. Kun. 8:1
1:14
Esra 5:2