edellinen luku, Aamoksen kirja


Kolme näkyä Israelista

1 Herra Jumala näytti minulle tämän näyn: Hän loi heinäsirkkoja juuri kun niityille oli nousemassa uutta ruohoa kuninkaan niittojen jäljiltä. 2 Kun heinäsirkat olivat syöneet maan lähes paljaaksi, minä sanoin: "Herra, Jumala, anna anteeksi! Kuinka Jaakobin suku voi kestää tämän, sehän on niin vähälukuinen." 3 Silloin Herra katui ja sanoi: "Tämä ei tapahdu."

4 Herra Jumala näytti minulle tämän näyn: Hän kutsui tulen panemaan toimeen tuomion. Tuli nieli syvyyden vedet ja uhkasi niellä myös viljelysmaan. 5 Silloin minä sanoin: "Herra, Jumala, lakkaa jo! Kuinka Jaakobin suku voi kestää tämän, sehän on niin vähälukuinen." 6 Niin Herra katui ja sanoi: "Tämäkään ei tapahdu."

7 Herra Jumala näytti minulle tämän näyn: Hän seisoi muurin harjalla luotilanka kädessään. 8 Herra sanoi minulle: "Mitä näet, Aamos?" Minä vastasin: "Luotilangan." Hän sanoi: "Katso, minä tutkin luotilangalla kansani Israelin enkä enää kulje armahtaen sen ohitse."

9 -- Iisakin uhrikukkulat hävitetään, Israelin pyhäköt jäävät autioiksi, ja Jerobeamin sukua vastaan minä käyn miekka kädessä.

Aamos ja ylipappi Amasja

10 Betelin pappi Amasja lähetti Jerobeamille, Israelin kuninkaalle, sanan: "Aamos lietsoo israelilaisten keskuudessa kapinaa sinua vastaan. Maa ei kestä hänen puheitaan. 11 Hän on jopa sanonut, että Jerobeam kuolee miekkaan ja Israelin kansa viedään pakkosiirtolaisuuteen, pois omasta maastaan."

12 Aamokselle Amasja sanoi: "Näkijä, mene tiehesi ja palaa Juudaan! Profetoi siellä ja hanki leipäsi siellä! 13 Betelissä et enää profetoi. Tämä on kuninkaan pyhäkkö ja valtakunnan temppeli!"

14 Aamos vastasi hänelle: "En ole profeetta enkä profeetan oppilas, vaan karjankasvattaja ja metsäviikunoiden viljelijä. 15 Herra otti minut laumojeni keskeltä ja sanoi minulle: 'Mene ja julista kansaani Israelia vastaan!' 16 Kuule nyt Herran sana, sinä joka sanot: 'Älä profetoi Israelia vastaan äläkä pauhaa Iisakin suvulle!' 17 Herra sanoo näin:

-- Vaimostasi tulee portto tässä kaupungissa, ja miekka surmaa poikasi ja tyttäresi. Sinun maasi jaetaan vieraille. Sinä itse kuolet saastaisella maalla, ja Israelin kansa viedään pois, pois omasta maastaan."


seuraava luku
7:7
Jes. 34:11
7:9
2. Kun. 17:20
7:12
Aam. 2:12
7:14
Aam. 1:1
7:17
2. Kun. 17:6