edellinen luku, Toinen Mooseksen kirja


Pyhäkköteltan varusteiden valmistajat

1 Herra sanoi Moosekselle: 2 "Minä olen valinnut Urin pojan Besalelin, Hurin pojanpojan Juudan heimosta, 3 ja täyttänyt hänet Jumalan hengellä, niin että hänellä on viisautta ja ymmärrystä, tietoa ja taitoa 4 suunnitella ja valmistaa taidokkaita töitä kullasta, hopeasta ja pronssista, 5 hioa ja kiinnittää korukiviä, veistää puuta ja tehdä kaikkia taitoa vaativia töitä. 6 Hänen apulaisekseen minä määrään Oholiabin, Ahisamakin pojan Danin heimosta, ja käsityöläisille minä annan taitoa, niin että he pystyvät tekemään kaiken, mitä olen käskenyt sinun valmistaa: 7 pyhäkköteltan, liitonarkun ja sen päälle tulevan kansilevyn sekä teltan muut varusteet, 8 pöydän varusteineen, puhtaasta kullasta tehtävän lampunjalan varusteineen ja suitsutusalttarin, 9 polttouhrialttarin varusteineen ja vesialtaan jalustoineen, 10 virkapuvut, pappi Aaronin pyhät vaatteet ja hänen poikiensa papinpuvut, 11 pyhän öljyn ja hyväntuoksuisen suitsukkeen pyhäkköä varten. He tekevät kaiken tarkalleen sen ohjeen mukaisesti, jonka olen sinulle antanut."

Sapattikäsky

12 Herra käski Mooseksen vielä sanoa israelilaisille: 13 "Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut, sillä sapatti on sukupolvesta toiseen oleva merkkinä liitosta, jonka minä olen teidän kanssanne tehnyt. Siitä muistatte, että minä, Herra, olen erottanut teidät omaksi kansakseni. 14 Pitäkää sen vuoksi kunniassa sapatti; sen tulee olla teille pyhä. Sitä, joka sapatin pyhyyttä loukkaa, rangaistakoon kuolemalla. Jokainen, joka tekee sapattina työtä, poistettakoon kansansa keskuudesta. 15 Kuutena päivänä viikossa tehtäköön työtä, mutta seitsemäs päivä on sapatti, Herran pyhä lepopäivä, ja jokaisen, joka tekee työtä seitsemäntenä päivänä, on kuoltava. 16 Sukupolvesta toiseen israelilaiset viettäkööt sapattia ja pitäkööt sen kunniassa. Se on heidän ikuinen velvollisuutensa. 17 Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin."

18 Sanottuaan kaiken tämän Moosekselle Siinainvuorella Jumala antoi hänelle kaksi kivistä liitontaulua, jotka hän oli omalla kädellään kirjoittanut.


seuraava luku
31:2
2. Moos. 35:30; 1. Aik. 2:20
31:6
2. Moos. 35:34
31:13
2. Moos. 20:8
31:14
4. Moos. 15:35
31:15
2. Moos. 23:12
31:17
1. Moos. 2:2,3
31:18
2. Moos. 24:12