edellinen luku, Toinen kuninkaiden kirja


Ahas Juudan kuninkaana

1 Ahas, Jotamin poika, tuli Juudan kuninkaaksi Pekahin, Remaljan pojan, seitsemäntenätoista hallitusvuotena. 2 Hän oli kuninkaaksi tullessaan kaksikymmenvuotias, ja hän hallitsi Jerusalemissa kuusitoista vuotta.

Ahas ei tehnyt sitä, mikä on oikein Herran, hänen Jumalansa, silmissä, niin kuin hänen esi-isänsä Daavid oli tehnyt. 3 Hän vaelsi Israelin kuninkaiden tietä ja jopa pani poikansa kulkemaan tulen läpi, niiden kansojen kauhistavien tapojen mukaisesti, jotka Herra oli hävittänyt israelilaisten tieltä. 4 Hän uhrasi ja suitsutti kukkuloilla ja kummuilla ja jokaisen lehtevän puun alla.

5 Noihin aikoihin Syyrian kuningas Resin ja Israelin kuningas Pekah, Remaljan poika, lähtivät sotaretkelle Ahasia vastaan. He saartoivat Jerusalemin, mutta eivät pystyneet valloittamaan sitä. 6 Syyrian kuningas Resin palautti tuolloin Eilatin Syyrialle ja karkotti Juudan heimoon kuuluvat kaupungista. Eilatiin asettui edomilaisia, ja he asuvat siellä tänäkin päivänä.

7 Ahas lähetti sanansaattajia viemään Assyrian kuninkaalle Tiglatpileserille viestin: "Olen nöyrin palvelijasi. Tule ja pelasta minut Syyrian kuninkaan ja Israelin kuninkaan käsistä. He ovat lähteneet sotaan minua vastaan." 8 Ahas otti kaiken hopean ja kullan, mitä Herran temppelissä ja kuninkaan palatsin aarrekammioissa oli, ja lähetti sen lahjaksi Assyrian kuninkaalle.

9 Kuningas teki Ahasin pyynnön mukaan. Hän marssi Damaskokseen, valtasi sen ja siirsi kaupungin asukkaat Kiriin. Mutta Resinin hän surmasi.

Ahas tekee muutoksia temppelissä

10 Kuningas Ahas lähti Damaskokseen tapaamaan Assyrian kuningasta Tiglatpileseriä. Kun hän näki siellä alttarin, hän lähetti pappi Urialle sen mallin ja tarkan kuvauksen alttarin rakenteesta. 11 Pappi Uria teki alttarin niiden ohjeiden mukaisesti, jotka Ahas oli Damaskoksesta lähettänyt, ja sai sen valmiiksi ennen kuin kuningas palasi. 12 Kun Ahas tuli Damaskoksesta ja näki alttarin, hän meni sen luo ja nousi sille. 13 Hän toimitti polttouhrinsa ja ruokauhrinsa, vuodatti juomauhrinsa ja vihmoi alttarille oman yhteysuhrinsa veren. 14 Pronssialttarin, joka oli Herran edessä, hän poisti temppelin edustalta, uuden alttarin ja Herran temppelin välistä. Se siirrettiin uuden alttarin pohjoispuolelle.

15 Kuningas Ahas antoi pappi Urialle käskyn: "Toimita suurella alttarilla aamun polttouhri ja illan ruokauhri, kuninkaan polttouhri ja hänen ruokauhrinsa sekä kansan yhteinen polttouhri, sen ruokauhri ja juomauhrit. Vihmo polttouhrien ja teurasuhrien veri alttarille. Pronssialttaria minä käytän silloin, kun on tutkittava ennusmerkkejä." 16 Pappi Uria teki kuningas Ahasin käskyn mukaisesti.

17 Kuningas Ahas käski irrottaa työntöpöytien kehykset ja ottaa ne ja padat pois pöytien päältä. Altaankin hän otatti pois sen alla olevien pronssihärkien päältä ja asetti sen kivijalustan varaan. 18 Toiseen paikkaan temppelialueella siirrettiin myös Herran temppeliin rakennettu kuninkaan istuimen koroke ja kuninkaanportin rakennelmat. Tämän hän teki Assyrian kuninkaan tähden.

19 Kaikki muu, mitä Ahas teki, on kirjoitettu Juudan kuninkaiden historiaan. 20 Ahas meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin isiensä viereen Daavidin kaupunkiin. Hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Hiskia.


seuraava luku
16:1
2. Aik. 28:1-27
16:2
2. Aik. 28:1-27
16:3
2. Aik. 28:1-27, 2. Kun. 8:18 | 3. Moos. 18:21
16:4
2. Aik. 28:1-27
16:5
2. Aik. 28:1-27, 2. Kun. 15:37; Jes. 7:1
16:6
2. Aik. 28:1-27, 1. Kun. 9:26; 2. Kun. 14:22
16:7
2. Aik. 28:1-27, 1. Kun. 15:18,19; 2. Kun. 12:18, 18:15
16:8
2. Aik. 28:1-27, 1. Kun. 15:18,19; 2. Kun. 12:18, 18:15
16:9
2. Aik. 28:1-27, Aam. 1:5
16:10
2. Aik. 28:1-27
16:11
2. Aik. 28:1-27
16:12
2. Aik. 28:1-27
16:13
2. Aik. 28:1-27
16:14
2. Aik. 28:1-27, 2. Aik. 4:1
16:15
2. Aik. 28:1-27
16:16
2. Aik. 28:1-27
16:17
2. Aik. 28:1-27, 1. Kun. 7:25,28
16:18
2. Aik. 28:1-27
16:19
2. Aik. 28:1-27
16:20
2. Aik. 28:1-27, 2. Kun. 18:1