edellinen luku, Ensimmäinen Mooseksen kirja


Ihmissuku ennen vedenpaisumusta

1 Tämä on luettelo Aadamin jälkeläisistä. Luodessaan ihmisen Jumala teki hänet kaltaisekseen. 2 [i] Hän loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja hän siunasi heidät ja antoi heille nimeksi ihminen* silloin kun heidät luotiin.

3 Kun Aadam oli elänyt 130 vuotta, hänelle syntyi poika, joka oli hänen näköisensä, hänen kaltaisensa, ja hän antoi pojalle nimen Set. 4 Setin syntymän jälkeen Aadam eli vielä 800 vuotta, ja hänelle syntyi sinä aikana lisää poikia ja tyttäriä. 5 Aadam eli kaikkiaan 930 vuotta, ja sitten hän kuoli.

6 Kun Set oli elänyt 105 vuotta, hänelle syntyi Enos. 7 Enosin syntymän jälkeen Set eli vielä 807 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 8 Set eli kaikkiaan 912 vuotta ja kuoli sitten.

9 Kun Enos oli elänyt 90 vuotta, hänelle syntyi Kenan. 10 Kenanin syntymän jälkeen Enos eli vielä 815 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 11 Enos eli kaikkiaan 905 vuotta ja kuoli sitten.

12 Kun Kenan oli elänyt 70 vuotta, hänelle syntyi Mahalalel. 13 Mahalalelin syntymän jälkeen Kenan eli vielä 840 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 14 Kenan eli kaikkiaan 910 vuotta ja kuoli sitten.

15 Kun Mahalalel oli elänyt 65 vuotta, hänelle syntyi Jered. 16 Jeredin syntymän jälkeen Mahalalel eli vielä 830 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 17 Mahalalel eli kaikkiaan 895 vuotta ja kuoli sitten.

18 Kun Jered oli elänyt 162 vuotta, hänelle syntyi Henok. 19 Henokin syntymän jälkeen Jered eli vielä 800 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 20 Jered eli kaikkiaan 962 vuotta ja kuoli sitten.

21 Kun Henok oli elänyt 65 vuotta, hänelle syntyi Metuselah. 22 Metuselahin syntymän jälkeen Henok eli vielä 300 vuotta vaeltaen aina Jumalan tahdon mukaisesti, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 23 Henok eli kaikkiaan 365 vuotta. 24 Hän vaelsi kuuliaisena Jumalalle. Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen.

25 Kun Metuselah oli elänyt 187 vuotta, hänelle syntyi Lemek. 26 Lemekin syntymän jälkeen Metuselah eli vielä 782 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 27 Metuselah eli kaikkiaan 969 vuotta ja kuoli sitten.

28 Kun Lemek oli elänyt 182 vuotta, hänelle syntyi poika. 29 [i] Hän antoi pojalle nimen Nooa* ja sanoi: "Tämä poika on antava meille lohtua työssämme ja vaivannäössämme, kun viljelemme maata, jonka Herra on kironnut." 30 Lemek eli Nooan syntymän jälkeen vielä 595 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 31 Lemek eli kaikkiaan 777 vuotta ja kuoli sitten.

32 Kun Nooa oli elänyt 500 vuotta, hänelle syntyivät Seem, Haam ja Jafet.


seuraava luku
5:1
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38, 1. Moos. 1:26
5:2
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38, 1. Moos. 1:27; Matt. 19:4
5:3
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:4
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:5
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:6
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:7
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:8
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:9
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:10
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:11
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:12
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:13
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:14
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:15
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:16
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:17
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:18
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:19
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:20
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:21
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:22
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:23
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:24
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38, Sir. 44:16, 49:14; Hepr. 11:5; Juud. 14
5:25
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:26
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:27
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:28
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:29
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:30
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:31
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38
5:32
1. Aik. 1:1-4; Luuk. 3:36-38

5:2
Ks. selitystä jakeeseen 3:21.
5:29
Nimi Nooa (hepreaksi Noah 'lepo') muistuttaa sanaa niham 'lohduttaa', 'keventää mieltä'.