edellinen luku, Ensimmäinen kirje korinttilaisille


Paavalin esiintyminen Korintissa

1 Kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suurenmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. 2 En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. 3 Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. 4 Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan vaan ilmensi Jumalan Hengen voimaa, 5 jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen vaan Jumalan voimaan.

Ihmisviisaus ja Jumalan viisaus

6 Viisautta me julistamme siihen kypsyneille, mutta emme tämän maailman viisautta emmekä tämän maailmanajan kukistuvien valtiaiden viisautta. 7 Me julistamme Jumalan salaista, kätkettyä viisautta, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. 8 Sitä ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulinneet kirkkauden Herraa. 9 Me julistamme, niin kuin on kirjoitettu,

mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat.

10 Meille Jumala on sen ilmoittanut Hengellään, sillä Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet.

11 Kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on? Samoin vain Jumalan Henki tietää, mitä Jumalassa on. 12 Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman Hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. 13 Siitä me myös puhumme, mutta me käytämme Hengen emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja ja selitämme hengelliset asiat Hengen avulla. 14 Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla. 15 Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan kaikkea, mutta häntä itseään ei kukaan voi tutkia.

16 -- Kuka tuntee Herran mielen, niin että voi neuvoa häntä?

Mutta meillä on Kristuksen mieli.


seuraava luku
2:1
1. Kor. 1:17
2:2
Gal. 6:14; Fil. 3:8
2:3
2. Kor. 10:1,10, 11:30
2:5
1. Kor. 4:20; 2. Kor. 4:7; 1. Tess. 1:5
2:6
1. Kor. 14:20; Fil. 3:15; Hepr. 5:14 | Jaak. 3:15
2:7
Room. 16:25
2:8
Matt. 11:27; Luuk. 23:34; Joh. 16:3; Ap. t. 3:17, 13:27
2:9
Jes. 64:3
2:10
Joh. 16:13; 1. Joh. 2:27
2:11
Sananl. 20:27; Room. 11:34
2:12
Room. 8:9
2:13
1. Kor. 1:17
2:14
Joh. 14:17; Room. 8:5; 1. Kor. 1:24
2:15
1. Tess. 5:21; 1. Joh. 2:20, 5:20
2:16
Room. 11:34