Raamatun kirjojen nimet ja niistä käytettävät lyhenteet

Vanha Testamentti

1. Moos.
Ensimmäinen Mooseksen kirja
2. Moos.
Toinen Mooseksen kirja
3. Moos.
Kolmas Mooseksen kirja
4. Moos.
Neljäs Mooseksen kirja
5. Moos.
Viides Mooseksen kirja
Joos.
Joosuan kirja
Tuom.
Tuomarien kirja
Ruut
Ruutin kirja
1. Sam.
Ensimmäinen Samuelin kirja
2. Sam.
Toinen Samuelin kirja
1. Kun.
Ensimmäinen kuninkaiden kirja
2. Kun.
Toinen kuninkaiden kirja
1. Aik.
Ensimmäinen aikakirja
2. Aik.
Toinen aikakirja
Esra
Esran kirja
Neh.
Nehemian kirja
Est.
Esterin kirja
Job
Jobin kirja
Ps.
Psalmien kirja
Sananl.
Sananlaskujen kirja
Saarn.
Saarnaajan kirja
Laul. l.
Laulujen laulu
Jes.
Jesajan kirja
Jer.
Jeremian kirja
Valit.
Valitusvirret
Hes.
Hesekielin kirja
Dan.
Danielin kirja
Hoos.
Hoosean kirja
Joel
Joelin kirja
Aam.
Aamoksen kirja
Ob.
Obadjan kirja
Joona
Joonan kirja
Miika
Miikan kirja
Nah.
Nahumin kirja
Hab.
Habakukin kirja
Sef.
Sefanjan kirja
Hagg.
Haggain kirja
Sak.
Sakarjan kirja
Mal.
Malakian kirja

Uusi Testamentti

Matt.
Evankeliumi Matteuksen mukaan
Mark.
Evankeliumi Markuksen mukaan
Luuk.
Evankeliumi Luukkaan mukaan
Joh.
Evankeliumi Johanneksen mukaan
Ap. t.
Apostolien teot
Room.
Kirje roomalaisille
1. Kor.
Ensimmäinen kirje korinttilaisille
2. Kor.
Toinen kirje korinttilaisille
Gal.
Kirje galatalaisille
Ef.
Kirje efesolaisille
Fil.
Kirje filippiläisille
Kol.
Kirje kolossalaisille
1. Tess.
Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille
2. Tess.
Toinen kirje tessalonikalaisille
1. Tim.
Ensimmäinen kirje Timoteukselle
2. Tim.
Toinen kirje Timoteukselle
Tit.
Kirje Titukselle
Filem.
Kirje Filemonille
Hepr.
Kirje heprealaisille
Jaak.
Jaakobin kirje
1. Piet.
Ensimmäinen Pietarin kirje
2. Piet.
Toinen Pietarin kirje
1. Joh.
Ensimmäinen Johanneksen kirje
2. Joh.
Toinen Johanneksen kirje
3. Joh.
Kolmas Johanneksen kirje
Juud.
Juudaksen kirje
Ilm.
Johanneksen ilmestys

Apokryfikirjat

Judit
Juditin kirja
Viis.
Viisauden kirja
Tob.
Tobian kirja
Sir.
Sirakin kirja
Bar.
Barukin kirja
1. Makk.
Ensimmäinen makkabealaiskirja
2. Makk.
Toinen makkabealaiskirja
Est. lis.
Lisäyksiä Esterin kirjaan
Dan. lis.
Lisäyksiä Danielin kirjaan
Man. r.
Manassen rukous