edellinen luku, Psalmien kirja


Psalmi 123

Herra, armahda meitä

1
Matkalaulu.
Sinun puoleesi, joka olet taivaissa,
minä kohotan katseeni.
2 Niin kuin orjien silmät tarkkaavat isännän kättä, niin kuin orjattarien silmät tarkkaavat emännän kättä, niin me odottaen katsomme Herraan, Jumalaamme, kunnes hän armahtaa meitä.

3 Armahda, Herra, armahda meitä!
Jo kauan meitä on väheksytty,
4 kylliksi olemme jo kokeneet itsevarmojen ivaa ja ylimielisten pilkkaa.


seuraava luku
123:1
Ps. 121:1
123:2
Ps. 104:28