edellinen luku, Aamoksen kirja


1 Kuulkaa tätä,
te uhkeat Basanin lehmät Samarian vuorella!
Te sorratte vähävaraisia
ja riistätte köyhiä.
Te sanotte miehillenne:
"Tuo vielä juotavaa!"
2 Pyhyytensä kautta on Herra Jumala vannonut:
-- Teille koittaa aika,
jolloin teidät raahataan pois väkäpiikeillä,
kalakoukuilla viimeistä myöten.
3 Muurinhalkeamista, suorinta tietä teidän on pakko syöksyä pakoon. Teidät heitetään kohti Hermonia. Tämä on Herran sana.

Väärää jumalanpalvelusta vastaan

4 -- Tulkaa Beteliin -- tekemään syntiä!
Gilgaliin -- tekemään lisää syntiä!
Tuokaa aamulla teurasuhrinne
ja kolmantena päivänä kymmenyksenne.
5 Polttakaa hapanta leipää kiitosuhriksi. Toitottakaa vapaaehtoisia lahjojanne niin että kuuluu! Tätähän te haluatte, israelilaiset. Tämä on Herran Jumalan sana.

Israelin paatumus

6 -- Minä tein hampaat joutilaiksi kaikissa kaupungeissanne ja vein leivän kaikista asuinpaikoistanne. Silti te ette palanneet minun luokseni. Tämä on Herran sana.

7 "Samoin minä pidätin teiltä sateen, kun oli vielä kolme kuukautta elonkorjuuseen. Yhdelle kaupungille minä annoin sadetta, toiselle en. Yksi pelto sai sadetta, mutta toinen, joka jäi ilman, kuivui. 8 Silloin ihmiset hoippuivat kaupungista toiseen juomavettä hakemaan, mutta eivät saaneet janoaan sammumaan. Silti te ette palanneet minun luokseni", sanoo Herra.

9 "Minä turmelin teidän viljanne ruosteella ja nokitähkällä ja annoin puutarhojenne ja viinitarhojenne kuivua. Teidän viikunapuunne ja oliivipuunne söi heinäsirkka. Silti te ette palanneet minun luokseni", sanoo Herra.

10 -- Minä lähetin teidän keskuuteenne ruton,
Egyptin ruton.
Minä tapoin sotilaanne miekalla,
teidän hevosenne vietiin sotasaaliiksi.
Ruumiiden löyhkä nousi teidän sieraimiinne
omasta leiristänne.
Silti te ette palanneet minun luokseni,
sanoo Herra.
11 -- Minä kylvin tuhoa teidän keskuuteenne
niin kuin Sodoman ja Gomorran hävityksessä,
niin että te olitte pelkkä tulesta siepattu kekäle.
Ja silti te ette palanneet minun luokseni,
sanoo Herra.
12 -- Sen tähden, Israel, minä teen sinulle vielä jotakin.

Koska sen sinulle teen, valmistaudu kohtaamaan Jumalasi, Israel!

Luojan ylistys

13 Katso, hän on muovannut vuoret ja luonut tuulen. Hän ilmoittaa ihmisille tahtonsa. Hän tekee aamunkoiton ja yön pimeyden, hän kulkee maan kukkuloiden yli. Hänen nimensä on Herra, Jumala, Sebaot.


seuraava luku
4:2
Jer. 16:16
4:4
Hoos. 4:154;5 3. Moos. 7:12
4:6
2. Kun. 8:1
4:9
Joel 1:4; Hagg. 1:11
4:10
2. Moos. 9:3; 2. Kun. 13:7
4:11
1. Moos. 19:24,25; Jes. 13:19; Jer. 49:18 | Sak. 3:2
4:13
Ps. 65:7, 104:20; Miika 1:3