edellinen luku, Viides Mooseksen kirja


Mooseksen kuolema

1 Mooses nousi Moabin tasangolta Nebonvuorelle, Pisgan huipulle, joka on Jordanin itäpuolella vastapäätä Jerikoa. Herra näytti hänelle koko maan: Gileadin, Danin, 2 Naftalin, Efraimin ja Manassen alueet ja koko Juudan maan läntiseen mereen saakka, 3 Negevin sekä Jordanin alangon, sen syvänteen, joka ulottuu Jerikosta, Palmukaupungista, Soariin asti. 4 Herra sanoi Moosekselle: "Tämä on se maa, josta olen puhunut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille ja jonka olen vannonut antavani heidän jälkeläisilleen. Minä olen antanut sinun nähdä sen, mutta sinä et pääse sinne."

5 Mooses, Herran palvelija, kuoli Moabin maassa, kuten Herra oli määrännyt. 6 Herra hautasi hänet laaksoon, joka on Bet-Peorin lähellä Moabissa, mutta kukaan ei tähän päivään mennessä ole saanut tietää hänen hautansa paikkaa. 7 Mooses oli kuollessaan sadankahdenkymmenen vuoden ikäinen, mutta hänen näkönsä ei ollut hämärtynyt ja hän oli vielä täysissä voimissaan. 8 Israelilaiset itkivät Moabin tasangolla Mooseksen kuolemaa, kunnes kolmenkymmenen päivän suruaika kului umpeen. 9 Joosua, Nunin poika, oli täynnä viisauden henkeä, sillä Mooses oli pannut kätensä hänen päälleen ja siunannut hänet. Israelilaiset tottelivat häntä ja tekivät niiden ohjeiden mukaisesti, jotka Herra oli Moosekselle antanut.

10 Israelin kansasta ei ole enää koskaan noussut toista sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra puhui kasvoista kasvoihin. 11 Kukaan muu ei ole tehnyt sellaisia suuria ja pelottavia mainetekoja, joita Herra lähetti Mooseksen tekemään faraolle, kaikille hänen palvelijoilleen ja koko Egyptin maalle, 12 ihmetekoja, jotka Mooses teki koko Israelin kansan nähden Herran väkevän käden voimalla.


34:1
4. Moos. 27:12; 5. Moos. 3:27, 32:49
34:3
Tuom. 1:16, 3:13; 2. Aik. 28:15
34:4
1. Moos. 12:7+, 24:7
34:7
5. Moos. 31:2
34:8
4. Moos. 20:29
34:9
4. Moos. 27:18
34:10
2. Moos. 33:11; 4. Moos. 12:8